Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

ONTSLAGBESCHERMING

Bij een herstructurering geen last van tijdskrediet?

Moeten er door een herstructurering mensen afvloeien, dan kunnen daar, gelet op hun ontslagbescherming, geen werknemers bij zijn die met ouderschapsverlof of tijdskrediet zijn, zeker? Toch wel, zo blijkt uit een recent arrest... Meer...

ONTSLAGBESCHERMING

Kan men zich op tijdskrediet toch niet alles veroorloven?

Stel, een werknemer is beschermd tegen ontslag wegens bv. ouderschapsverlof of tijdskrediet en denkt daardoor dat hij zich alles kan veroorloven. Hij reclameert werkelijk voortdurend. Is ontslag mogelijk of niet? Een recent arrest licht toe... Meer...

ONTSLAGBESCHERMING - ZWANGERSCHAP

Verdergaan met de vervangster i.p.v. de zwangere?

Stel, een werkneemster gaat terugkomen uit zwangerschapsrust, maar u zou eigenlijk liever haar vervangster in dienst houden. Volstaat het motief dat deze laatste ‘beter werk levert’ om de andere werkneemster te ontslaan? Meer...

ONTSLAGBESCHERMING - TIJDSKREDIET

Hoe risicovol is ontslaan bij deeltijds tijdskrediet?

Stel, het botert allang niet meer met een werknemer. Aangezien hij met deeltijds tijdskrediet is (en dus beschermd tegen ontslag), durft u hem echter niet goed te ontslaan. Hoe kunt u dat aanpakken? Een recent arrest licht toe... Meer...

TIJDSKREDIET

Soms mag u weigeren, maar doe het dan goed...

Stel, iemand deelt mee dat hij op (halftijds) tijdskrediet wil, maar u ziet dat niet zitten voor zijn ‘hoge’, niet-uitvoerende functie. Mag u dan antwoorden dat hij ofwel van functie moet veranderen ofwel niet op tijdskrediet kan? Meer...

ONTSLAGBESCHERMING - ZWANGERSCHAP

Hoe bewijzen dat er een economisch motief is?

Stel, u wilt een zwangere werkneemster ontslaan om economische motieven. In principe is dat mogelijk, maar dan moet u wel kunnen aantonen dat het effectief om economische motieven gaat. Hoe doet u dat? Een recent arrest licht toe... Meer...

ZWANGERSCHAP - ONTSLAGBESCHERMING

Toch maar één schadevergoeding bij zwangerschap?

Voor een ontslag tijdens de zwangerschap probeert men soms om nog een ‘tweede’ schadevergoeding te bekomen op basis van discriminatie. Ingevolge een recent arrest wordt de kans dat dit lukt gelukkig klein. Wat onthoudt u hiervan? Meer...

ONTSLAGBESCHERMING

Primeert de crisis op de ontslagbescherming?

Omwille van de crisis en/of een fusie wilt u een aantal functies schrappen. Er moet daardoor ook een werknemer afvloeien die op tijdskrediet of ouderschapsverlof is. Mag u die dan echter wel ontslaan? Een recent arrest licht toe... Meer...

ONTSLAGBESCHERMING

Mag u een ‘beschermde’ niet laten afvloeien?

Stel, wegens de crisis moeten er werknemers afvloeien. Bij diegenen die de leidinggevenden eerst aan bod willen zien komen, zitten er echter die een zgn. ontslagbescherming genieten (bv. zwangerschap of tijdskrediet). Wat nu gedaan? Meer...

PESTEN OP HET WERK

Pestklacht neergelegd, maar toch niet onaantastbaar!

Stel, iemand heeft klacht neergelegd wegens pesten op het werk en is dus beschermd tegen ontslag. Nu doet er zich een feit voor waarvoor u hem toch wilt ontslaan. Kost u dat dan een beschermingsvergoeding? Een arrest licht toe... Meer...

Geactualiseerd op: 27.02.2020

Meer van Indicator