Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

ALGEMENE VERGADERING

Bent u ook aangesteld als secretaris van de algemene vergadering?

Als financieel manager krijgt u weleens vaker de vraag om als secretaris van de algemene vergadering op te treden. Welke procedures moet u dan vóór en tijdens die vergadering naleven? Wie heeft het recht om aanwezig te zijn en te stemmen? Mag een aandeelhouder zich op de vergadering laten bijstaan of vanop afstand deelnemen? Mag een lastige aandeelhouder vóór de vergadering uw boekhouding komen nakijken? Kunnen de andere aandeelhouders of het bestuur hem de deelname aan de vergadering ontzeggen of weigeren om op zijn vragen te antwoorden? Meer...

BESTUUR

Hervorming vennootschapsrecht: bestuur van een nv in een nieuw kleedje

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen brengt belangrijke wijzigingen aan op het vlak van het bestuur van een nv. De nv wordt de rechtsvorm bij uitstek voor grote ondernemingen. Wat zijn dan de verschillen tussen een monistisch bestuur en een duaal bestuur? Kan een nv vanaf 1 mei 2019 bestuurd worden door één bestuurder? Verandert er ook iets aan het dagelijks bestuur? Meer...

VENNOOTSCHAPSVORM

Nv omvormen tot bvba: wanneer interessant?

Door de nv om te vormen tot een bvba geeft u aan de vennootschap op een eenvoudige manier een meer besloten karakter. Hoe verloopt die omvorming? Welke overdrachtsbeperkingen gelden er dan in een bvba? Wat zijn de andere voor- en nadelen van die omvorming? Meer...

BESTUUR

Meerhandtekeningsclausules: kwantitatieve of kwalitatieve beperkingen toevoegen?

In een nv zijn meerhandtekeningsclausules vooral nuttig om te vermijden dat de voltallige raad van bestuur elk contract moet ondertekenen. In een bvba kunt u via een meerhandtekeningsclausule de bevoegdheid van de individuele zaakvoerders inperken. Kunt u aan die clausules dan kwantitatieve en kwalitatieve beperkingen aanbrengen? Publiceert u die beperkingen of houdt u ze toch beter intern? Waarom? Welke ongewenste gevolgen kan zo’n publicatie in een bvba met zich meebrengen? Meer...

VERKOOP VOORBEREIDEN

Het bedrijf binnen een aantal jaren optimaal verkopen?

U las het wellicht ook al in de media, de komende jaren zullen er letterlijk duizenden bedrijven te koop komen staan. Lang niet alle eigenaars vinden echter gemakkelijk een koper. Wat adviseert u de bedrijfsleider nu al, als hij binnen een paar jaar wellicht aan een verkoop zal denken? Welke voorbereidingen treft u daarna, eens zijn verkoopplannen concreet worden? Meer...

ALGEMENE VERGADERING

Een lastige (minderheids)aandeelhouder?

Mag een ontevreden aandeelhouder vóór de algemene vergadering uw boekhouding en de jaarrekening komen nakijken? Moet u hem dan ook documenten meegeven of toesturen? Mag die aandeelhouder zich daarna op de algemene vergadering laten bijstaan door een advocaat of accountant? Kunnen de andere aandeelhouders of het bestuur een lastige aandeelhouder de deelname aan de vergadering ontzeggen of weigeren bepaalde vragen te beantwoorden? Meer...

SAMENWERKING

Hoe een samenwerking (‘joint venture’) met een ander bedrijf het best organiseren?

Als twee bedrijven voor een langere termijn willen gaan samenwerken, dan spreken ze algauw over een ‘joint venture’. Wat houdt zo’n ‘joint venture’ precies in? Welke andere vormen kan zo’n samenwerking aannemen? Wat zijn de voordelen van een contract en wanneer is dat de eenvoudigste en ook de beste oplossing? Wat is een tijdelijke vennootschap en wat zijn daarvan de voor- en nadelen? Wanneer is het zinvol om samen een aparte vennootschap op te richten en waarover moet u dan goede afspraken maken? Kan een minderheidsdeelname soms een beter alternatief zijn? Meer...

BESTUUR

Binnenkort algemene vergadering: welke spelregels respecteren?

Als financieel manager krijgt u soms de vraag om op de algemene vergadering als secretaris op te treden. Daarnaast heeft de bedrijfsleider, zeker als de verstandhouding tussen de aandeelhouders niet al te best is, vaak vragen over de spelregels die op die vergadering gelden. Wie heeft het recht om aanwezig te zijn en te stemmen? Wanneer kan een aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen? Mag hij zich laten bijstaan door een advocaat of accountant? Mag hij ook deelnemen als er een belangenconflict speelt of vanop afstand deelnemen? Welke formaliteiten moet u bij de oproeping naleven? Kunnen de aandeelhouders ook schriftelijk besluiten nemen in plaats van effectief te vergaderen? Wat kan een aandeelhouder zoal doen als hij het niet eens is met de genomen beslissingen? Meer...

financiËle steunverlening

Financiering overname: hoe het geld van het overnamedoel het best gebruiken?

Mits u een aantal strikte spelregels naleeft, kunt u de activa van een overnamedoel gebruiken om de overname te vergemakkelijken. Wat houdt zo’n ‘financiële steunverlening’ precies in? Welke spelregels moet u daarbij respecteren en wat is het voornaamste nadeel van zo’n financiële bijstandsoperatie? Wat zei Cassatie recentelijk over het toepassingsgebied van die spelregels? Waarom is het fiscaal vaak interessanter om de geldmiddelen van het target uit te lenen eerder dan ze uit te keren als een dividend of kapitaalvermindering? Wat is het nadeel van een overname door een bestaande werkvennootschap en hoe kunt u dan fiscaal optimaliseren? Meer...

volmachten

Contract getekend door een onbevoegde: is het bedrijf daardoor toch gebonden?

Is het bedrijf gebonden door contracten die een collega ondertekent, hoewel hij daarvoor niet bevoegd is? Wanneer wel en wanneer niet? Kan het bedrijf dan achteraf een schadevergoeding vragen of de betrokken werknemer ontslaan? Hoe kunt u via een degelijke interne controle de kans op problemen minimaliseren? Waarom werkt u dan het best met schriftelijke (interne) volmachten? Zijn klanten en leveranciers daardoor ook gebonden? Welke maatregelen neemt u daarnaast het best nog om de belangen van het bedrijf zo goed mogelijk te beschermen? Meer...

Geactualiseerd op: 18.09.2020

Meer van Indicator