Meest recente adviezen

Zoekresultaat: 58260 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

CONTROLE EN BETWISTINGEN - FISCALE CONTROLE

Moet u bestanden en papieren meegeven of opsturen?

U krijgt een fiscale controle en de controleur vraagt om een kopie van boekhoudbestanden of wil papieren meenemen. Hoe reageert u daarop en is het antwoord hetzelfde als hij u vraagt om bestanden of documenten op te sturen? Meer...

AFTREKBARE KOSTEN - VARIA

Uw dienstencheques gesplitst aankopen?

De boekhouder van een abonnee heeft zonet zijn privéaangifte over 2018 ingediend en maakt daarbij de opmerking dat het beter is om de aankoop van dienstencheques te splitsen tussen hem en zijn partner. Waarom is dat dan zo? Meer...

BELASTBARE INKOMSTEN - VARIA

De vrijstelling van voorzieningen volgens de fiscus

De fiscus heeft op 29 augustus 2019 een circulaire uitgebracht over de vrijstelling van zgn. voorzieningen voor toekomstige kosten. Hij is het niet helemaal eens met een uitspraak van Cassatie over die kwestie. Wat moet u hierover weten? Meer...

BELASTBARE INKOMSTEN - VARIA

Belast op basis van een verklaring?

De heer Y is verdachte in een strafzaak. In een verhoor legt hij verklaringen af over aankopen die hij bij collega X gedaan zou hebben. Op basis daarvan verhoogt de fiscus de belastbare winst van X. Wat vond de rechter en wat moet u daarvan onthouden? Meer...

ERVEN EN SCHENKEN - SUCCESSIERECHTEN

Meer erfgenamen, minder erfbelasting?

Meer...

BELASTBARE INKOMSTEN - VARIA

Meer mogelijkheden met ecocheques

Meer...

BELASTBARE INKOMSTEN - VARIA

Een forfaitaire buitenlandse dagvergoeding ook voor u?

Recent werd bekendgemaakt dat de landenlijst voor forfaitaire buitenlandse dagvergoedingen dit jaar niet aangepast wordt. De laatst gewijzigde lijst van juli 2018 blijft dus tellen. Als u voor uw zaak naar het buitenland gaat, mag u hier dan eigenlijk gebruik van maken? Meer...

BELASTINGAANGIFTE - TERMIJNEN

Aangifte te laat wegens overmacht?

Uw boekhouder moet uw belastingaangifte voor uw inkomsten van 2018 ten laatste op 24 oktober 2019 indienen. Stelt dat dit niet lukt, wanneer aanvaardt de fiscus dan dat er sprake is van overmacht? Meer...

BTW - VERPLICHTINGEN

Snellere btw-teruggave voor starters?

Meer...

PENSIOEN EN VERZEKERINGEN - VARIA

Niet alles staat op mypension.be

Meer...

Geactualiseerd op: 18.09.2019

Meer van Indicator