Meest recente adviezen

Zoekresultaat: 56769 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

BEDRIJFSLEIDER - VARIA

Btw rekenen over uw gratis auto?

U bent zgn. vaste vertegenwoordiger van bvba A die van bvba B gratis een auto ter beschikking krijgt en waarmee u privé rijdt. Hoe zit dat alweer fiscaal en zit daar eigenlijk btw op? De rechter sprak zich op 12.09.2017 daarover uit. Meer...

VENNOOTSCHAPSBELASTING - FISCALE CONTROLE

Enkele weetjes over belastingverhogingen

Een belastingverhoging is nooit leuk, maar voor welke overtredingen kan er zo’n verhoging opgelegd worden en hoe wordt die berekend? Wat dan met een overtreding te goeder trouw en hoe vraagt u een kwijtschelding of vermindering? Meer...

PRIVÉWONING IN VENNOOTSCHAP - VRUCHTGEBRUIK

Wie bepaalt de huurwaarde voor een vruchtgebruik?

Koopt u de blote eigendom en uw vennootschap het vruchtgebruik van een pand, dan moet u dat vruchtgebruik correct waarderen. De huurwaarde van het pand is daarbij ook een belangrijk gegeven, maar wie bepaalt die eigenlijk? Meer...

KAPITAAL - INBRENG

Gaat de nieuwe aandeelhouder met uw reserves lopen?

U heeft al jaren uw bvba en nu zou er iemand bij komen die extra geld inbrengt. Die nieuwe aandeelhouder heeft dan ook recht op een stuk van uw bestaande reserves, maar hoe zorgt u ervoor dat dit deel in verhouding blijft tot zijn inbreng? Meer...

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - LOON

Kunt u nu nog een teveel aan loon teruggeven in 2017?

U heeft in 2017 meer loon opgenomen dan u privé ofwel voor het verlaagd vennootschapstarief nodig had. Kunt u het teveel dan nog ‘teruggeven’ aan uw bvba zodat u er privé geen belastingen en sociale bijdragen op moet betalen? Meer...

BEDRIJFSLEIDER - VARIA

Twee soorten bedrijfsleiders!?

Uw boekhouder spreekt ervan om uw echtgenote als bedrijfsleider van tweede categorie aan te stellen. Wat bedoelt hij daarmee en speelt dat fiscaal een rol? Meer...

JAARVERGADERING

Enkel op papier vergaderen?

Eerstdaags krijgt u van uw boekhouder de jaarrekening en het ‘verslag van de jaarvergadering’ dat u gewoon tekent. Is er iets mis met zo’n papieren vergadering? Meer...

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Afsluitdatum van extra bvba in 2018?

Meer...

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Afzonderlijke aanslag zou 5% blijven!

Meer...

FINANCIEEL - VARIA

Iedereen verwittigd?

Meer...

Geactualiseerd op: 24.04.2018
indicator