Meest recente adviezen

Zoekresultaat: 57581 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

AANDEELHOUDERS - AANTAL

Geen excuus-aandeelhouder meer nodig

Het nieuwe vennootschapsrecht wijzigt iets aan de situatie waarin alle aandelen van een vennootschap in handen van een andere vennootschap zijn. Wat was dan het probleem en wat is er concreet veranderd? Meer...

AUTO VIA VENNOOTSCHAP

Puntjes op de i voor fakehybrides

Meer...

KAPITAAL - INBRENG

Een eigen fiscale definitie van kapitaal

Meer...

BEDRIJFSLEIDER - ONTSLAG

Is er iets gewijzigd aan uw ontslag als bedrijfsleider?

In principe kan een zgn. statutaire zaakvoerder van een bvba niet zomaar ontslagen worden, in tegenstelling tot een bestuurder van een nv die steeds afzetbaar is. Heeft het nieuwe vennootschapsrecht (WVV), dat sinds 01.05.2019 in voege is, daaraan iets gewijzigd? Hoe zit dat fiscaal weer in elkaar? Meer...

VENNOOTSCHAPSVORMEN

Uw huidige nv omzetten in een bv of niet?

U heeft ooit een nv opgericht of overgenomen, maar wat doet u daarmee nu het vennootschapsrecht gewijzigd is? Zet u die vennootschap om in een bv (de opvolger van een bvba) of heeft het zin om de vorm van een nv te behouden? Meer...

VENNOOTSCHAPSBELASTING - INTERESTEN

Lening tussen vennootschappen, met of zonder interest?

U heeft twee vennootschappen A en B. B zal aan A een lening toestaan. Moet B dan interest rekenen, en zo ja, tegen welke interestvoet? Wat zijn eigenlijk de fiscale gevolgen van een lening met interest in vergelijking met één zonder? Meer...

VERZEKERINGEN - RECHTSBIJSTAND

Nieuw fiscaal voordeel voor een rechtsbijstandsverzekering!

Een wet van 22.04.2019 (BS 08.05.2019) heeft een belastingvermindering in de personenbelasting ingevoerd voor premies van een rechtsbijstandsverzekering. Wat moet u hierover weten en wat als uw vennootschap de verzekering afsluit? Meer...

BTW - ONROEREND GOED

Btw rekenen over uw eigen werk als zaakvoerder?

Uw bvba huurt de bureauruimte van uw privéwoning en als zaakvoerder gaat u nu zelf de handen uit de mouwen steken om dat bureau te herinrichten. Een circulaire van 01.03.2019 licht toe of u daarop btw moet rekenen. Hoe gaat u praktisch te werk? Meer...

AANGIFTE

Wanneer en hoe uw aangiftes indienen?

De datum waarop voor inkomstenjaar 2018 uw privéaangifte en die van uw vennootschap ten laatste ingediend moet zijn, is gekend. Wat zijn daarbij de belangrijkste aandachtspunten? Meer...

PRIVÉFISCALITEIT

Ook vaderschapsverlof als zelfstandige

Meer...

Geactualiseerd op: 21.05.2019

Meer van Indicator