Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 9 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

REGISTRATIERECHTEN - BEROEPSVERKOPER

Vlabel verduidelijkt de regels voor de beroepsverkoper!

De Vlaamse Belastingdienst publiceerde onlangs een aantal standpunten specifiek voor beroepsverkopers. Wat moet u daarover weten en is er voortaan daardoor ter zake een verschil met Brussel en Wallonië? Meer...

REGISTRATIERECHTEN

Nieuwe Vlaamse regeling voor beroepsverkoop

Meer...

REGISTRATIERECHTEN - BEROEPSVERKOPER

Boete bij niet-tijdige doorverkoop...

Meer...

REGISTRATIERECHTEN - BEROEPSVERKOPER

U heeft als beroepsverkoper toch tijdig doorverkocht...

Als beroepsverkoper kunt u een pand ook doorverkopen aan een collega- beroepsverkoper. In principe is dat echter geen zgn. tijdige wederverkoop en riskeert u dus nog altijd om registratierechten te moeten bijbetalen, tenzij... Meer...

REGISTRATIERECHTEN - BEROEPSVERKOPER

Als de authentieke akte te lang op zich laat wachten...

Een beroepsverkoper heeft geen recht op het gunsttarief van 4% als hij, in afwachting van de authentieke akte, het compromis al laat registreren. Dat werd onlangs nog eens bevestigd. Wat kunt u echter wél doen als u in tijdsnood zit? Meer...

ACTUALITEIT - REGISTRATIERECHTEN

Wijziging regime beroepspersonen

De regelgeving inzake ‘beroepspersonen’ is, zoals u wellicht weet, gewijzigd in het Vlaams gewest. Wat is er nieuw? Meer...

GOED OM TE WETEN - REGISTRATIERECHTEN

Twee is niet genoeg…

Meer...

IN DE KIJKER - BEROEPSPERSOON

Overmacht telt hier niet!

Indien u geregeld vastgoed wilt aankopen en verkopen, dan kunt u opteren voor het statuut van beroepspersoon, zoals u weet. Over de voorwaarden die verbonden zijn aan dit speciale statuut kan er al eens discussie ontstaan… Meer...

IN DE KIJKER - REGISTRATIERECHTEN

Wat als een ‘beroepsverkoper’ moet bijbetalen?

Zoals u weet, kan een ‘beroepsverkoper’ een verlaagd registratierecht genieten. De beroepsverkoper moet zijn pand weer verkopen binnen de tien jaar, anders betaalt hij bijrechten en soms een boete. Wat als hij slechts een deel verkoopt? Meer...

Geactualiseerd op: 11.12.2019

Meer van Indicator