Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 8 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

STATUTENWIJZIGING

Adreswijziging, dus statutenwijziging?

Meer...

DAGELIJKS BESTUUR - FORMALITEITEN

Voor elke wijziging in uw vennootschap naar de notaris?

U wilt de zetel van uw bvba wijzigen of u wilt een benoeming of ontslag doen. Moet u daarvoor dan via uw notaris passeren of kan uw boekhouder ook zelf bepaalde zaken afhandelen? Hoe zit dat dan eigenlijk in een zgn. comm.v? Meer...

STATUTEN - MAATSCHAPPELIJK DOEL

Het statutair doel van uw bvba, belangrijker dan u denkt…

Het statutair doel van uw vennootschap en de activiteiten waarvoor ze in de zgn. KBO ingeschreven is, zijn juridisch gezien van belang. Waarom is dat zo en wat komt er bij een statutenwijziging kijken als die nodig zou zijn? Meer...

ALGEMENE VERGADERING - VARIA

Twee algemene vergaderingen op één dag?

Bij Belgacom is er niet één, maar zijn er twee algemene vergaderingen ingepland, een ervan enkel gewijd aan een naamswijziging. Kan daarover dan niet op de jaarvergadering zelf beslist worden? Is zo’n naamswijziging zoiets bijzonders? Meer...

RECHT - VARIA

De naam van uw bvba wijzigen a.u.b.

Een schepen vroeg een bedrijfsleider onlangs om de naam van zijn zaak te wijzigen. Wat als ze daar bij u mee afkomen? Hoeveel kost dat u dan? Meer...

JAARVERGADERING - KAPITAALVERHOGING

Uw voorstel om het kapitaal op te trekken haalt het niet

U stelt op de jaarvergadering voor om het kapitaal op te trekken. Als meerderheidsaandeelhouder bent u bereid om vers kapitaal in te brengen en om van uw rc-tegoed kapitaal te maken. Wat echter als uw medevennoot moeilijk doet? Meer...

BEDRIJFSLEIDER - BEVOEGDHEDEN

Moet u sowieso de notaris de verhuis laten regelen?

U wilt uw BVBA verhuizen naar een ander adres. In hoeverre kunt u, al dan niet via uw boekhouder, dat zelf regelen? Moet u sowieso via een notaris passeren? Waarvan hangt dat af? Meer...

ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING

Optimaliseer uw notarisbezoek!

U moet naar de notaris voor een statutenwijziging (bv. een kapitaalverhoging). Als u daar toch bent, kunt u dan niet ineens nog een aantal andere zaken regelen? Waarop moet u zoal letten? Meer...

Geactualiseerd op: 28.10.2020

Meer van Indicator