Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

BELASTBARE INKOMSTEN - VARIA

Uw interesten en dividenden van 2018 belastingvrij?

Er bestaat al lang een fiscale vrijstelling op interesten van spaarboekjes. Sinds verleden jaar heeft u ook recht op een vrijstelling van dividenden. Hoe zit dat precies, en geldt dat ook voor buitenlandse interesten en dividenden? Meer...

BELASTBARE INKOMSTEN - VARIA

Verminder in 2018 uw belastingen voor 2017!

Intussen is het al 2018, maar voor de belastingen is 2017 nog niet voorbij, vermits uw aangifte voor 2017 nog ingediend moet worden. Wat kunt u nu nog doen om uw beroepsinkomen en dus ook uw belastingen voor 2017 te verminderen? Meer...

BELASTBARE INKOMSTEN - VARIA

Vrijstelling voor extra personeel aangenomen in 2017?

Heeft u in 2017 een of meerdere werknemers met een beperkt loon aangeworven, dan heeft u misschien recht op een fiscale vrijstelling voor bijkomend personeel. Hoe zit dat dan en wat moet u concreet doen om dit fiscaal voordeel te krijgen? Meer...

BELASTBARE INKOMSTEN - VARIA

Zijn vergoedingen voor openbare werken belastbaar?

Zijn er werken in de straat waar u uw winkel heeft waardoor die moeilijk bereikbaar is voor uw klanten, dan kunt u mogelijk een zgn. inkomenscompensatievergoeding krijgen. Wat is dat precies, wordt u daarop belast en zo ja, hoe dan? Even kijken... Meer...

BELASTBARE INKOMSTEN - VARIA

Een tweede activiteit beginnen, hoe doet u dat?

U zou uw huidige zaak willen uitbreiden met een andere zelfstandige activiteit. Wat moet u dan eigenlijk allemaal doen om in orde te zijn voor de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), de Btw en de Belastingen? Even kijken... Meer...

BELASTBARE INKOMSTEN - VARIA

Een verlies op basis van een forfait, kan dat?

Sommige zelfstandigen hoeven geen boekhouding te voeren en mogen zich forfaitair laten belasten. Levert zo’n forfait altijd een belastbaar inkomen op of kan dat een verlies geven dat dan bv. van de inkomsten van uw partner aftrekbaar is? Meer...

BELASTBARE INKOMSTEN - VARIA

Forfait én gewone boekhouding combineerbaar?

U bent een zelfstandige en uw winst wordt zgn. forfaitair belast, maar een deel van uw inkomsten wilt u op werkelijke basis laten belasten. Is dat wel mogelijk? Op 05.04.2016 heeft het hof van beroep zich daarover uitgesproken. Meer...

BELASTBARE INKOMSTEN - VARIA

Verhuur studentenkamers voortaan anders belast?

U verhuurt inmiddels meerdere studentenkoten. Blijven die inkomsten dan nog altijd een zgn. onroerend inkomen of kan de fiscus dat toch nog anders belasten? Het hof van beroep heeft zich daar onlangs over uitgesproken. Meer...

CONTROLE

Cadeaubon uitgeven, fiscaal top!

Er bestaat nogal wat verwarring over hoe een cadeaubon of -cheque fiscaal verwerkt moet worden. De rechter had daar onlangs een interessante kijk op! Meer...

AFTREKBARE KOSTEN

Nog factureren of kosten maken?

Tegen het einde van het jaar denkt u er om fiscale rede­nen wellicht ook aan om nog extra kosten te ma­ken. Is dat echter wel altijd de juiste reflex? Even kijken… Meer...

Geactualiseerd op: 15.11.2019

Meer van Indicator