Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

BELASTBARE INKOMSTEN - VARIA

Forfaitair voor de belastingen, maar niet voor de btw?

Zowel inzake de belastingen als de btw is het voor ondernemingen in sommige sectoren mogelijk om zgn. forfaitaire aangiftes te doen, als hun boekhouding onvoldoende gedetailleerd is. Welke sectoren zijn dat, en mag u voor de belastingen het forfait toepassen en voor de btw niet, of omgekeerd? Meer...

BELASTBARE INKOMSTEN - VARIA

Belast op basis van een verklaring?

De heer Y is verdachte in een strafzaak. In een verhoor legt hij verklaringen af over aankopen die hij bij collega X gedaan zou hebben. Op basis daarvan verhoogt de fiscus de belastbare winst van X. Wat vond de rechter en wat moet u daarvan onthouden? Meer...

BELASTBARE INKOMSTEN - VARIA

Leefloon als uitgave, gift als inkomen?

De fiscus mag u belasten op een zgn. indiciair tekort. Mag hij daarbij het bedrag van het leefloon gebruiken als een uitgave die u moet verantwoorden, en wat is er van belang als u een indiciair tekort wilt verantwoorden met een gift? Meer...

BELASTBARE INKOMSTEN - VARIA

Belast op basis van informatie van derden?

U krijgt een bericht van de fiscus dat hij uw inkomsten voor bv. 2016 wil verhogen op basis van informatie die hij van klanten of leveranciers gekregen heeft. Hoe raakt uw controleur aan die informatie en wat kunt u daartegen inbrengen? Meer...

BELASTBARE INKOMSTEN - VARIA

Hoe belast op het privégebruik van uw smartphone?

Zelfstandigen met een vennootschap worden voor het gratis privégebruik van een smartphone belast op forfaitair geraamde ‘voordelen van alle aard’. Kunt u de bedragen daarvan ook gebruiken als u een eenmanszaak heeft? Meer...

BELASTBARE INKOMSTEN - VARIA

Is woningen verhuren nu ook al een beroep?

Verhuurt u een of meerdere woningen, dan is de huur normaal gezien belastbaar als onroerend inkomen. Soms wil de fiscus die echter belasten als een beroepsinkomen. Waarom is dat dan voor u nadelig en hoe kunt u dat vermijden? Meer...

BELASTBARE INKOMSTEN - VARIA

Een verlies op basis van een forfait, kan dat?

Sommige zelfstandigen hoeven geen boekhouding te voeren en mogen zich forfaitair laten belasten. Levert zo’n forfait altijd een belastbaar inkomen op of kan dat een verlies geven dat dan bv. van de inkomsten van uw partner aftrekbaar is? Meer...

BELASTBARE INKOMSTEN - VARIA

Stortingen op bankrekening indiciair te verantwoorden?

Uw collega ontvangt van zijn controleur een zgn. indiciaire afrekening waarbij die alle stortingen op de bankrekening van uw collega opgeteld had en het totaal aan de ‘te verantwoorden’ kant van de afrekening gezet had. Kan dat eigenlijk wel? Meer...

BELASTBARE INKOMSTEN - VARIA

Hoe uw buitenverblijf in Frankrijk aangeven?

Heeft u een buitenverblijf in Frankrijk dat u niet verhuurt, dan moet u de huurwaarde daarvan in België aangeven. Wat is die huurwaarde precies en hoe beïnvloedt ze uw Belgische belastingen? Een arrest van 02.06.2015 verduidelijkt... Meer...

BELASTBARE INKOMSTEN - VARIA

Meer toekennen omdat u meer verdiend heeft?

U doet al jaren een toekenning van een meewerkinkomen aan uw partner. Mag u het bedrag van die toekenning laten stijgen in functie van een (aanzien­lijke) verhoging van uw inkomsten? Een recent vonnis licht toe... Meer...

Geactualiseerd op: 12.12.2019

Meer van Indicator