Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

VAKANTIE

Hoe nog vakantie behouden voor na de coronacrisis?

De voorbije weken waren er wellicht ook bij u werknemers die door de coronacrisis en de sluiting van de scholen, vakantiedagen ‘opgeofferd’ hebben om bij de kinderen te blijven. Als die vakantiedagen eerst voor later op het jaar bedoeld waren, welke oplossingen zijn er dan om de komende weken nog te overbruggen? Meer...

KLEIN VERLET

Huwelijk tijdens sluiting: wat met klein verlet?

Weet men dat er een gebeurtenis inzake klein verlet zal plaatsvinden tijdens de vakantie, dan zal men hier vaak op anticiperen door minder vakantiedagen aan te vragen. Wat echter als het om een collectieve vakantie/sluiting gaat? Meer...

VAKANTIE

Wettelijk vakantiequotum én andere stelsels bepalen

Werknemers die dit jaar (2016) niet op vier weken wettelijke vakantie recht hebben wegens onvolledige prestaties vorig jaar (2015), kunnen misschien tóch ook vier weken ‘thuis blijven’. Hoe komt dat? Meer...

VAKANTIE - ZIEKTE

Attest negeren of controle sturen?

Stel, een ziekteattest vangt aan net vóór die persoon zijn vakantie zou beginnen. Dan heeft u wellicht de neiging om dat te negeren. Of is dat niet verstandig? Meer...

AANWERVEN - VAKANTIE

Schoolverlaters en vakantie in het jaar van aanwerving

Wanneer er een schoolverlater in dienst getreden is of in dienst zal treden, heeft die dan dit jaar nog recht op vakantiedagen en -geld of is dat pas voor volgend jaar? Een overzicht van de verschillende stelsels die er voor hen bestaan... Meer...

VAKANTIE(GELD)

Wie krijgt er al Europese vakantie met Pasen?

Met de paasvakantie (die begint op maandag 1 april) in het vizier krijgt u wellicht ook her en der een aanvraag om zgn. Europese vakantie van een ‘nieuwe’ werknemer. Hoe berekent u dit vorig jaar ingevoerde vakantierecht nu weer? Meer...

VAKANTIE - AANWERVEN

Reeds Europese vakantie in het jaar van aanwerving?

Stel, u heeft onlangs – dus in 2012 – een schoolverlater in dienst genomen. Wist u al dat die door de nieuwe regeling inzake Europese vakantie dit jaar reeds het recht heeft om (betaalde) vakantie te nemen? Waarop moet u hierbij letten? Meer...

VAKANTIEDAGEN

Wat is het beste: jeugdvakantie of Europese vakantie?

Stel, een jongere is afgestudeerd in juni 2011 en even later in dienst gekomen bij u. Hij voldoet in 2012 zowel aan de voorwaarden voor de jeugdvakantie als aan die voor de Europese vakantie. Wat kiest hij het best? Meer...

ACTUALITEIT - ONTSLAG

Ontslag tijdens de vakantie extra duur?

Stel, u moet iemand ontslaan, maar die is net op ‘groot verlof’ naar het buitenland vertrokken. Mag u dat ontslag dan al doorvoeren of moet u nog wachten? Meer...

COLLECTIEVE SLUITING

Wat als het bedrijf gesloten is en de RVA niet betaalt?

Als iemand in geval van een collectieve sluiting vakantie- of inhaalrustdagen te kort komt om de ganse periode te overbruggen, kan hij uitkeringen krijgen van de RVA. Wanneer is dat toch niet het geval? Wat doet u dan met hem? Meer...

Geactualiseerd op: 06.05.2021

Meer van Indicator