Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

ONTSLAGBESCHERMING

Bij een herstructurering geen last van tijdskrediet?

Moeten er door een herstructurering mensen afvloeien, dan kunnen daar, gelet op hun ontslagbescherming, geen werknemers bij zijn die met ouderschapsverlof of tijdskrediet zijn, zeker? Toch wel, zo blijkt uit een recent arrest... Meer...

TIJDSKREDIET - ONTSLAGBESCHERMING

Terug na halftijds tijdskrediet: ‘no way out’?

Stel, na lang met halftijds tijdskrediet geweest te zijn, zal een werknemer opnieuw voltijds komen werken, maar u ziet dat niet zitten. Als hij elke medewerking zou weigeren, kunt u dan zelf beslissen om de helft van het contract ‘uit te betalen’? Meer...

ONTSLAGBESCHERMING - TIJDSKREDIET

Slechte bedrijfscijfers: ontslagmotief bij tijdskrediet?

Stel, de cijfers van het bedrijf zijn minder goed dan verwacht en u wilt dit als ‘objectief’ motief gebruiken om iemand te ontslaan die op tijdskrediet is. Volstaat het om die slechte cijfers hard te maken of is er meer nodig? Een arrest licht toe... Meer...

ONTSLAGBESCHERMING

Kan men zich op tijdskrediet toch niet alles veroorloven?

Stel, een werknemer is beschermd tegen ontslag wegens bv. ouderschapsverlof of tijdskrediet en denkt daardoor dat hij zich alles kan veroorloven. Hij reclameert werkelijk voortdurend. Is ontslag mogelijk of niet? Een recent arrest licht toe... Meer...

ONTSLAGBESCHERMING - OUDERSCHAPSVERLOF

Moet u de fout ook bewijzen bij ouderschapsverlof?

Stel, omdat iemand beschermd is tegen ontslag wegens ouderschapsverlof, geeft u in de ontslagbrief aan dat hij fouten gemaakt heeft. Moet hij dan aantonen dat er niets van aan is of ligt de bewijslast bij u? Een recent arrest licht toe... Meer...

OUDERSCHAPSVERLOF - ONTSLAGBESCHERMING

Te vroege aanvraag, (nog) niet beschermd?

Een werknemer die ouderschapsverlof aangevraagd heeft, wordt beschermd tegen ontslag. Als zijn aanvraag te vroeg (lees: meer dan drie maanden vooraf) ingediend werd, valt die bescherming dan weg? Een recent arrest licht toe... Meer...

ONTSLAGBESCHERMING - SCHORSINGEN

Opnieuw aan het werk, dus niet meer beschermd?

Stel, na een (afwezigheids)periode waarin hij/zij beschermd was tegen ontslag, hervat een werknemer het werk. U was al langer van plan hem/haar te ontslaan en nu acht u uw moment (eindelijk) gekomen. Waarom is dat geen goed idee? Meer...

TIJDSKREDIET - ONTSLAGBESCHERMING

Geen attest van de RVA, dus niet beschermd?

Als iemand op tijdskrediet wil, moet hij dat aanvragen. Bij die aanvraag moet hij een attest van de RVA voegen waaruit blijkt hoeveel tijdskrediet hij al opgenomen heeft in zijn loopbaan. Wat als dat attest ontbreekt? Een vonnis licht toe... Meer...

ONTSLAGBESCHERMING

Primeert de crisis op de ontslagbescherming?

Omwille van de crisis en/of een fusie wilt u een aantal functies schrappen. Er moet daardoor ook een werknemer afvloeien die op tijdskrediet of ouderschapsverlof is. Mag u die dan echter wel ontslaan? Een recent arrest licht toe... Meer...

VERVANGINGSOVEREENKOMST

Wordt een vervangingscontract automatisch verlengd?

U stelt een vervangingscontract op om een werkneemster te vervangen die met zwangerschapsverlof gaat. Als zij beslist om aansluitend ouderschapsverlof te nemen, moet u dan iets doen of wordt het contract automatisch verlengd? Meer...

Geactualiseerd op: 27.01.2020

Meer van Indicator