Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

ARBEIDSVOORWAARDEN

Mag u n.a.v. corona functies aanpassen?

In principe mag u iemands functie (en het bijgaande takenpakket) niet eenzijdig wijzigen. In tijden van coronacrisis mag er echter iets meer. In welke zin? Meer...

ONTSLAGBESCHERMING - DISCRIMINATIE

Opgepast met ontslag tijdens parttime na burn-out!

Als u iemand zou ontslaan tijdens een burn-out, is er een groot risico op discriminatie op basis van de gezondheidstoestand. Dat risico wordt er echter niet minder op, zo blijkt uit een recent vonnis, wanneer die werknemer het werk ‘in afwachting van’ alvast deeltijds gaat hervatten. Wat was er aan de hand? Meer...

ONTSLAGBESCHERMING

Bij een herstructurering geen last van tijdskrediet?

Moeten er door een herstructurering mensen afvloeien, dan kunnen daar, gelet op hun ontslagbescherming, geen werknemers bij zijn die met ouderschapsverlof of tijdskrediet zijn, zeker? Toch wel, zo blijkt uit een recent arrest... Meer...

TIJDSKREDIET - ONTSLAGBESCHERMING

Terug na halftijds tijdskrediet: ‘no way out’?

Stel, na lang met halftijds tijdskrediet geweest te zijn, zal een werknemer opnieuw voltijds komen werken, maar u ziet dat niet zitten. Als hij elke medewerking zou weigeren, kunt u dan zelf beslissen om de helft van het contract ‘uit te betalen’? Meer...

ONTSLAGBESCHERMING - TIJDSKREDIET

Slechte bedrijfscijfers: ontslagmotief bij tijdskrediet?

Stel, de cijfers van het bedrijf zijn minder goed dan verwacht en u wilt dit als ‘objectief’ motief gebruiken om iemand te ontslaan die op tijdskrediet is. Volstaat het om die slechte cijfers hard te maken of is er meer nodig? Een arrest licht toe... Meer...

ONTSLAGBESCHERMING

Kan men zich op tijdskrediet toch niet alles veroorloven?

Stel, een werknemer is beschermd tegen ontslag wegens bv. ouderschapsverlof of tijdskrediet en denkt daardoor dat hij zich alles kan veroorloven. Hij reclameert werkelijk voortdurend. Is ontslag mogelijk of niet? Een recent arrest licht toe... Meer...

TERUGKEER NA TIJDSKREDIET - ONTSLAG

Op een akkoordje gooien na afloop van tijdskrediet?

Stel, na tijdskrediet van twee jaar is de functie van de betrokkene ingenomen en zelf heeft hij ook geen zin om terug te keren. U komt dus overeen dat hij stopt en bv. drie maanden loon krijgt. Zijn de problemen dan echter wel van de baan? Meer...

ONTSLAGBESCHERMING - SCHORSINGEN

Opnieuw aan het werk, dus niet meer beschermd?

Stel, na een (afwezigheids)periode waarin hij/zij beschermd was tegen ontslag, hervat een werknemer het werk. U was al langer van plan hem/haar te ontslaan en nu acht u uw moment (eindelijk) gekomen. Waarom is dat geen goed idee? Meer...

ONTSLAGBESCHERMING

Primeert de crisis op de ontslagbescherming?

Omwille van de crisis en/of een fusie wilt u een aantal functies schrappen. Er moet daardoor ook een werknemer afvloeien die op tijdskrediet of ouderschapsverlof is. Mag u die dan echter wel ontslaan? Een recent arrest licht toe... Meer...

VERVANGINGSOVEREENKOMST

Wordt een vervangingscontract automatisch verlengd?

U stelt een vervangingscontract op om een werkneemster te vervangen die met zwangerschapsverlof gaat. Als zij beslist om aansluitend ouderschapsverlof te nemen, moet u dan iets doen of wordt het contract automatisch verlengd? Meer...

Geactualiseerd op: 16.04.2021

Meer van Indicator