Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

VAKANTIE EN INHAALRUST

Hoe toezien op de opname van vrije dagen van 2016?

Nu het einde van het jaar 2016 nadert, is het nodig om erop toe te zien dat uw werknemers al hun vakantie- en andere ‘vrije’ dagen opgenomen hebben. Waarom moet u daarop toezien en hoe doet u dat? Meer...

VAKANTIEDAGEN

Extralegale vakantie nu toch ook al overdraagbaar?

Kris Peeters, de minister van Werk, liet onlangs een ballonnetje op om extralegale vakantiedagen op te sparen. Dat is nu nog niet mogelijk, zo hoorden en lazen we in de media. Klopt dat echter wel? Meer...

AANWERVEN - VAKANTIE

Schoolverlaters en vakantie in het jaar van aanwerving

Wanneer er een schoolverlater in dienst getreden is of in dienst zal treden, heeft die dan dit jaar nog recht op vakantiedagen en -geld of is dat pas voor volgend jaar? Een overzicht van de verschillende stelsels die er voor hen bestaan... Meer...

VAKANTIE

Uw werknemer wil zelf liever centen dan vrijaf...

Stel, een werknemer heeft nog redelijk veel ‘vrije dagen’ van 2013 staan en is zelf vragende partij om er te mogen overzetten naar volgend jaar en/of te laten uitbetalen ‘in geld’. Hoe gaat u om met zo’n verzoek? Meer...

JAARLIJKSE VAKANTIE

Kan men al met ‘Europese vakantie’?

Ingevolge de invoering van een stelsel van zgn. Europese vakantie krijgen nu ook beginners of herintreders recht op wettelijke vakantie. De concrete modaliteiten zijn echter nog niet bekend. Moet u hiermee dan nu al rekening houden? Meer...

LOON - VAKANTIE

Te laat komen aftrekken van vakantiedagen?

Stel, een werknemer blijft maar te laat op het werk komen en u besluit om hem voortaan te sanctioneren door de verloren tijd in mindering te brengen van zijn vakantiedagen (bv. min 1/2 dag per uur verloren tijd). Is dat toegelaten? Meer...

PERSONEELSBELEID - WETTELIJKE VAKANTIE

Tijd voor de round-up van 2011 inzake vakantie

Nu we de laatste maand van 2011 ingaan, is het de hoogste tijd om een finale round-up te maken inzake de ‘vakantierechten’ van dit jaar. Het is volgens de wet immers (mee) uw taak dat dit behoorlijk gebeurt. Waarop moet u letten? Meer...

VAKANTIE - ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Terug na een langdurige afwezigheid en direct vakantie?

Stel, een werknemer is nog maar net terug na een langdurige afwezigheid (sinds begin dit jaar) wegens arbeidsongeschiktheid. Klopt het nu echt dat u die nog al zijn vakantiedagen van 2011 moet laten opnemen? Meer...

VAKANTIE - INSPECTIE

Nu nog vakantie van vorig jaar laten opnemen?

Stel, een werknemer blijkt niet al zijn wettelijke vakantiedagen van vorig jaar opgenomen te hebben. Kunt u en/of moet u die dagen dan nu (bv. in januari 2011) alsnog laten opnemen? Meer...

ARBEIDSONGESCHIKTHEID - VAKANTIE

Ziek tot het einde van het jaar, dus dagen verloren?

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden en een werknemer zal wegens arbeidsongeschiktheid niet al zijn vakantie- en/of ADV-dagen (arbeidsduur­vermindering) kunnen opnemen. Wat moet er in zo’n geval gebeuren? Meer...

Geactualiseerd op: 06.12.2019

Meer van Indicator