Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

SOLLICITATIEVERLOF - JAARLIJKSE VAKANTIE

3 weken vakantie - 3 sollicitatiedagen = 12 vakantiedagen?

Stel, u heeft een werknemer opgezegd en diens jaarlijkse vakantie van 3 weken begint weldra. Nu meent hij dat hij niet langer 15 vakantiedagen moet nemen maar slechts 12, omdat hij recht heeft op 3 dagen sollicitatieverlof. Klopt dat? Meer...

ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN - SOLLICITATIEVERLOF

Solliciteren als het niet mag: een dringende reden?

Als u zich verzet heeft tegen sollicitatieverlof op een bepaalde dag, omdat dit echt niet uitkwam en de werknemer neemt het toch op die dag, vormt dat dan een motief voor ontslag om dringende reden? Een recent arrest licht toe... Meer...

SOLLICITATIEVERLOF

Geen vakantie en sollicitatieverlof in dezelfde week?

Stel, een (voltijdse) werknemer wil sollicitatieverlof nemen tijdens zijn ganse opzegtermijn, maar u vindt dat hij daar geen recht op heeft in een week waarin hij al een dag thuis is wegens bv. vakantie of inhaalrust. Klopt dit? Meer...

SOLLICITATIEVERLOF

Een opzegbrief ‘slim’ ondertekenen

Stel, iemand geeft zelf zijn opzeg omdat hij elders kan beginnen. Zelfs in die hypothese ontstaan er nog discussies over sollicitatieverlof. Hoe vermijdt u dat? Meer...

OUTPLACEMENT - OPZEGGINGSTERMIJN

Aanrekenen op sollicitatieverlof: wat wil dat zeggen?

Volgens de nieuwe outplacementregeling uit de Wet op het eenheidsstatuut mag u het outplacement aanrekenen op het sollicitatieverlof tijdens de opzegtermijn. Wat betekent dat eigenlijk concreet? Is dat interessant voor u als werkgever? Meer...

OPZEGTERMIJN

Sollicitatieverlof: oude principes, nieuwe modaliteiten

Een werknemer die in zijn opzegtermijn ‘zit’, heeft in principe recht op zgn. sollicitatieverlof. De Wet op het eenheidsstatuut heeft gesleuteld aan de omvang van dit verlof. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? Meer...

SOLLICITATIEVERLOF - OPZEG DOOR DE WERKNEMER

Weer intrekken, want direct elders begonnen?

Stel, iemand die zelf zijn opzeg gegeven heeft, blijkt direct na afloop van de opzegtermijn elders te beginnen. Mag u het opgenomen sollicitatieverlof dan beschouwen als ‘onterecht toegekend’ en het omzetten in onbetaald verlof? Meer...

SOLLICITATIEVERLOF

Kunt u eens even bevestigen waar u gaat werken?

Als iemand zijn opzeg geeft nadat hij elders al een contract getekend heeft, moet u volgens het Hof van cassatie geen sollicitatieverlof meer toestaan. Volstaat het dat de werknemer dit mondeling gezegd heeft? Een arrest licht toe... Meer...

SOLLICITATIEVERLOF

Ik heb nog recht op x dagen

Een werknemer die in zijn opzegperiode zit, beweert dat hij nog recht heeft op drie extra dagen sollicitatieverlof aangezien hij die dagen niet heeft kunnen opnemen tijdens zijn jaarlijkse vakantie. Moet u dat toestaan? Meer...

SOLLICITATIEVERLOF

Hoeveel sollicitatieverlof in een onvolledige week?

Een ontslagen werknemer heeft tijdens zijn opzegtermijn recht op sollicitatie­verlof van meestal twee halve dagen per week. Is dat ook zo bij onvolledige weken of mag u dan weigeren en/of een pro rata toepassen? Meer...

Geactualiseerd op: 14.08.2020

Meer van Indicator