Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

STUDENTENARBEID

Eigen leerling toch nog als zomerstudent in 2019

Meer...

STUDENTENARBEID

Eigen leerling kan geen zomerstudent bij u meer zijn

Ook jongeren uit een systeem van alternerend werken en leren, bv. dat van middenstandsleerling, komen sinds 01.07.2017 in aanmerking voor ‘RSZ-vrije’ studentenarbeid. Dat geldt echter niet meer voor ‘eigen’ leerlingen. Hoe komt dat? Meer...

STUDENTENARBEID

Een leerling als jobstudent? Het kan voortaan...

Jongeren uit een systeem van alternerend werken en leren, bv. middenstandsleerlingen, kwamen tot voor kort niet in aanmerking voor ‘RSZ-vrije’ studentenarbeid. Sinds 1 juli 2017 is dat wél het geval. Welke beperkingen gelden er echter? Meer...

STUDENTENARBEID

Zijn overuren studenten goedkoper?

Stel, u wilt een student overuren laten doen en/of hij is er zelf vragende partij voor. Mag dat, of wordt dat verboden? Is dat duur of valt de kostprijs nog mee? Meer...

STUDENTENARBEID

Met welke studies kan men nog jobstudent zijn?

Niet alle jongeren die nog studeren, kunnen ook studentenarbeid doen met toepassing van de lage RSZ-bijdragen. Dat hangt onder meer af van de studies die ze doen. Hoe maakt u uit of uw kandidaat-student in aanmerking komt? Meer...

STUDENTENARBEID

Eerst het 50 dagensaldo van zomerstudenten checken

Stel, in de zomer schakelt u een paar jobstudenten in. Dan checkt u het best eerst of er nog voldoende saldo van hun 50 dagenquotum resteert voor de tewerkstelling bij u. Waarop moet u letten en hoe kunt u anticiperen bij problemen? Meer...

STUDENTENARBEID

Kan ook een minderjarige al jobstudent zijn?

Ook een jongere die nog minderjarig is, lees: die nog geen 18 jaar geworden is, kan tewerkgesteld worden als jobstudent in de zomer. Toch gelden er dan een aantal specifieke regels en beperkingen. Waarop moet u letten? Meer...

STUDENTENARBEID - RSZ-BIJDRAGEN

Studenten in de kerstvakantie en de 50 dagenregel

Stel, u wilt een jobstudent tewerkstellen in de kerstvakantie (die loopt van 24 december 2012 tot 6 januari 2013). Uiteraard wilt u daarbij het goedkope RSZ-tarief genieten voor de eerste 50 dagen. Waarop moet u dan letten? Meer...

ACTUALITEIT - STUDENTENARBEID

Let op voor weekendjobs!

Stel, het is de bedoeling dat er in juli een jobstudent bij u komt werken in een vijfdagenstelsel (= van maandag tot vrijdag). Mag hij in het weekend dan nog ergens anders werken of komen uw lage RSZ-bijdragen zo in gevaar? Meer...

ACTUALITEIT - AANWERVEN

Voordien nog student, nu een ‘vaste’

Uw jobstudent van in de loop van dit jaar is afgestudeerd en u wilt hem op 1 oktober ‘vast’ aanwerven. Verliest u dan de lage RSZ voor die studentenjob(s)? Meer...

Geactualiseerd op: 08.11.2019

Meer van Indicator