Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD

Bepaalde tijd na interimarbeid: ook opzegbaar?

Sinds 1 januari 2014 kunt u een contract van bepaalde tijd voortijdig beëindigen met een opzegtermijn, zij het enkel tijdens de eerste helft van zijn duur. Waarop moet u dan letten als dat contract voorafgegaan werd door interimarbeid? Meer...

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR

Hoe zegt u een contract voor bepaalde duur op?

Tijdens de eerste helft van een contract voor bepaalde duur (en gedurende maximaal 6 maanden) is het mogelijk om zo’n contract te beëindigen met een opzegtermijn. Hoe werkt zo’n opzeg precies? Meer...

ARBEIDSOVEREENKOMST VAN BEPAALDE TIJD

Onbepaalde tijd van maken: minder opzegvergoeding?

Als u een contract van bepaalde tijd voortijdig verbreekt, kost u dat een opzegvergoeding die overeenkomt met (max.) het dubbele van de ‘normale’ opzeg. Is het dan beter om dat contract eerst om te zetten naar een van onbepaalde tijd? Meer...

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD

Zeggen te zullen stoppen is niet gelijk aan opzeggen

Stel, als zijn contract van 6 maanden ± 2,5 maand ver is, stuurt een werknemer een mail waarin staat dat hij misschien zal stoppen met werken en het contract tot het einde van de 3de maand opgezegd kan worden. Wat doet u hiermee? Meer...

ARBEIDSOVEREENKOMST VAN BEPAALDE TIJD

Aanloopcontract verlengen met schorsingen?

Stel, iemands aanloopcontract van bepaalde tijd (dat moest dienen als ‘test’) was lang geschorst wegens ziekte. Kunt u dan nog een extra aanloopcontract voor de duur van de schorsing geven alvorens naar onbepaalde tijd te ‘gaan’? Meer...

CONTRACT VAN BEPAALDE TIJD

Ook verbreken doet u het best in de eerste helft!

Stel, u bent te laat om een contract van bepaalde tijd op te zeggen omdat de opzegtermijn weliswaar tijdig kan beginnen, maar niet tijdig zal aflopen. Hoe houdt u de kostprijs van de verbreking dan zo laag mogelijk? Meer...

CONTRACT VAN BEPAALDE TIJD

Hoelang kunt u tot opzeg beslissen?

Sinds 1 januari 2014 kunt u een contract van bepaalde tijd tijdens de eerste helft van de duur ervan opzeggen. Is het echter wel tijdens de volledige eerste helft? Meer...

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD

Bepaalde tijd opzeggen? Op tijd zijn is de boodschap!

Stel, u heeft een contract van bepaalde tijd opgezegd tijdens de eerste helft van de duur van het contract. Nu meldt de werknemer zich echter ziek tijdens de opzeg. Kan de verlenging van die opzeg u in de problemen brengen? Meer...

BEPAALDE DUUR

Contract verbreken dat in 2013 begon, kan duur zijn...

Een contract van bepaalde duur dat al aanving in 2013 kunt u niet opzeggen (ook niet als het nog in de eerste duurhelft zit). U beslist dan maar om het te verbreken. Dat zou echter zwaar kunnen tegenvallen. Waarom? Meer...

AANWERVEN

Voortaan beter eerst bepaalde duur?

Sinds 1 januari jl. is een proeftijd niet meer mogelijk, maar kan een contract van bepaalde duur opgezegd worden. Geeft u dan beter eerst zo’n contract? Meer...

Geactualiseerd op: 18.11.2019

Meer van Indicator