Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT

Uitstel voorafbetalen loopt op zijn einde!

Door de coronacrisis besliste de regering in april om zelfstandigen en vennootschappen wat financiële ruimte te geven door sommige voorafbetalingspercentages te verhogen. Hoe springt u hier nu mee om? Meer...

BELASTINGEN - AANGIFTE

Deadline aangifte vennootschapsbelasting verlengd

Meer...

BELASTINGEN - INTERESTEN

Interesten of aflossingen uitstellen of kwijtschelden?

Uw vennootschap heeft een (lening)schuld aan u. Wegens de coronacrisis zou u de betaling van interesten en/of een aflossing van de lening willen uitstellen of eventueel zelfs definitief kwijtschelden. Wat zijn daarvan de fiscale gevolgen? Meer...

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT

Drie maanden gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing

De Corona III-wet voorziet in een gedeeltelijke vrijstelling inzake bedrijfsvoorheffing indien u als werkgever de afgelopen maanden tijdelijke werkloosheid heeft moeten invoeren. Heeft u daar recht op? Hoeveel bedraagt deze vrijstelling? Meer...

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Tot 31.12.2020 krijgt u 25% (i.p.v. 8%) investeringsaftrek!

Door de coronacrisis hebben vele ondernemers moeten investeren om hun activiteiten coronaproof te maken of om een digitale webshop te ontwikkelen. Daarom heeft de regering beslist om de gewone investeringsaftrek (IA) tijdelijk te verhogen naar 25%. Wat betekent dat voor uw vennootschap of eenmanszaak? Meer...

BELASTINGEN - ONKOSTENVERGOEDING

Fiscus aanvaardt thuiswerkvergoeding!

In het kader van de coronacrisis kon u tijdelijk een thuiswerkvergoeding toekennen aan uw werknemers. Via een circulaire heeft de fiscus deze vergoeding een permanent karakter gegeven. Hoe zit dat precies? Meer...

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT

Coronaverliezen 2020 reeds aftrekken in boekjaar 2019?

Er is een wet in voorbereiding die het ondernemingen mogelijk zou maken om het verlies dat ze in boekjaar (bj.) 2020 lijden als gevolg van de coronacrisis, in aftrek te brengen van hun winsten van bj. 2019. Hoe zit dat precies? Meer...

BELASTINGEN - TANTIÈME

Een tantième ter compensatie van uw verminderde loon?

Uw boekhouder stelt voor om uw loon te verminderen zodat uw cijfers door de coronacrisis niet in het rood komen te staan. Om de pijn te verzachten, zou u zich volgens hem op de volgende jaarvergadering over boekjaar 2019 (voor hetzelfde bedrag) een tantième kunnen toekennen. Waarom stelt hij dat voor? Meer...

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Regering wijzigt regels voorafbetaling!

Door de coronacrisis vreest u voor een sterke terugval van uw belastbare winst, waardoor u de eerste voorafbetaling overgeslagen heeft. Gelukkig heeft de regering ingegrepen om de belastingvermeerdering te beperken. Hoe zit dat precies? Meer...

BELASTINGEN - GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN

Tijdelijk loon inleveren: aandachtspunten voor uw BV(BA)!

Door de coronacrisis wilt u uw vennootschap wat extra ‘zuurstof’ geven door tijdelijk wat minder loon op te nemen. Welke gevolgen heeft dat verminderde loon voor uw vennootschap? Is uw loon op nul zetten een goed idee? Meer...

Geactualiseerd op: 28.10.2020

Meer van Indicator