Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

ONROEREND GOED - VERHUUR

Handelshuur van korte duur kan nu in alle gewesten...

Na Vlaanderen en Wallonië is er nu ook in het Brussels gewest sinds 19.05.2019 een ordonnantie over de handelshuur van korte duur. Hoe zit dat precies en zijn de spelregels dan identiek aan die van de andere gewesten? Meer...

ONROEREND GOED - VERHUUR

Nieuwigheden vanaf 2019 voor verhuur van appartement

Sinds 01.01.2019 geldt er federaal een nieuwe Appartementswet die voor u als verhuurder van een appartement gevolgen heeft. Verhuurt u een appartement in Vlaanderen, dan wijzigt ook nog eens de kostenverdeling. Hoe zit dat precies? Meer...

ONROEREND GOED - VERHUUR

Binnenkort ook eigen regels voor Vlaamse woninghuur!

De gewesten zorgen elk voor hun eigen wettelijke regels over woninghuur. In Brussel gelden ze al sinds 01.01.2018, Wallonië volgde op 01.09.2018 en op 24.10.2018 is nu ook het Vlaams Woninghuurdecreet goedgekeurd. Eens kijken... Meer...

ONROEREND GOED - VERHUUR

Nieuwe regels op komst voor verhuur aan studenten...

De verhuurders van studentenkoten zijn verontwaardigd over de nieuwe spelregels die er in de verschillende gewesten aankomen. Die zouden immers veel strenger worden dan de huidige regels! Hoe zit dat precies? Meer...

ONROEREND GOED - VERHUUR

Huurder met twee kinderen, dus minder huur?

Meer...

ONROEREND GOED - VERHUUR

De huurder breekt uw huurwoning af…

De media berichtten over een bekende ex-acteur die zijn huurwoning grondig aan het ‘verbouwen’ is. Wat is er daarbij van belang en hoe zorgt u ervoor dat u niet al te zeer moet wakker liggen van een huurder die uw woning afbreekt? Meer...

ONROEREND GOED - VERHUUR

U mag kandidaat-huurders toch nog selecteren, niet?

Uit de resultaten van een onderzoek in Gent bleek dat discriminatie een wijdverspreid probleem was op de verhuurmarkt. Waar ligt echter de grens? U bent toch niet verplicht om aan de eerste de beste kandidaat te verhuren, wel? Meer...

ONROEREND GOED - VERHUUR

Het belang van een plaatsbeschrijving…

Als u een woning of appartement verhuurt, kan een bij aanvang met zorg opgemaakte plaatsbeschrijving achteraf van dubbel nut blijken, zo verduidelijkte een vrederechter. Waarom is dat zo? Meer...

ONROEREND GOED - VERHUUR

Huurachterstal te verrekenen met huurwaarborg?

De huurder is vertrokken, maar staat nog huur achter. Volgens Cassatie kunt u die huurachterstal dan niet met de huurwaarborg verrekenen. Wil dat zeggen dat u bv. bij een ex-huurder onder schuldbemiddeling achter het net vist? Meer...

ONROEREND GOED - VERHUUR

Vlaams huurgarantiefonds: redder in nood?

Op 4 oktober zette de Vlaamse regering definitief het licht op groen voor het zgn. huurgarantiefonds. Wil dat zeggen dat u als verhuurder daardoor effectief beschermd bent tegen huurachterstallen of hoe zit dat precies? Meer...

Geactualiseerd op: 06.12.2019

Meer van Indicator