Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 8 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

HANDELSHUUR - CONTRACT

Na afloop van de handelshuur een contract van korte duur?

Uw handelshuur loopt af. U zou als huurder wel nog graag een tijdje langer huren, maar geen negen jaar. Is het dan een optie om na het einde van de handelshuur nog een handelshuur van korte duur te sluiten? Hoe zit dat precies? Meer...

HANDELSHUUR - CONTRACT

De pop-uphandelshuur anno 2019

Als alternatief voor een gewone handelshuur is er sinds enkele jaren een pop-uphuur mogelijk voor één jaar of korter. Wat wijzigt er hier op het vlak van btw? Meer...

HANDELSHUUR - CONTRACT

Een handelspand huren voor korte termijn: waar kan dat?

Stel, u wilt als handelshuurder een bepaald pand huren en daarbij zou u liever niet ‘vastzitten’ aan een langlopende handelshuur. In Vlaanderen bestaat er dan een korte handelshuur. Kan dat ook in de andere gewesten? Meer...

HANDELSHUUR - VLAAMS GEWEST

Een korte handelshuur als ‘proef’ voor een langer contract?

Sinds 01.09.2016 kunt u in het Vlaams gewest een handelshuur sluiten van één jaar of korter. Dat systeem wordt ook gebruikt als ‘proef’ om, als de huur meevalt, ook na dat jaar verder te huren. Wat is daarbij voor u dan van belang? Meer...

HANDELSHUUR - CONTRACT

Vlaamse regeling voor handelshuur van korte duur...

Op 8 juni 2016 keurde het Vlaams parlement een nieuwe regeling goed voor de verhuur van handelspanden voor één jaar of korter. Hoe zit dat precies in elkaar? Is dat voor u als huurder ook een goede zaak? Meer...

HANDELSHUUR - BEËINDIGING

U wilt een extra pand huren zonder u vast te zetten...

U zoekt een extra pand voor uw winkel of horecazaak, maar gezien de crisis zou u dat het liefst iets voorzichtiger aanpakken. Kunt u een bijkomend pand huren zonder u onmiddellijk vast te zetten in een langlopende handelshuur? Meer...

HANDELSHUUR - VOORKOOPRECHT

Het handelspand dat u huurt achter uw rug verkocht?

U hoort dat het handelspand dat u huurt te koop staat. Moet de eigenaar u verwittigen als er een bod is omdat u sowieso het recht heeft om een hoger bod te doen? Hoe vermijdt u dat uw huurpand achter uw rug verkocht wordt? Meer...

HANDELSHUUR - VERBOUWEN

Een grondige verbouwing vlak vóór de huurhernieuwing

U huurt al heel wat jaren een handelspand en u overweegt een grondige ­verbouwing. Uiteraard wilt u daar pas aan beginnen als u zeker weet dat u nog een hele tijd in het pand kunt blijven. Hoe pakt u dit het best aan? Meer...

Geactualiseerd op: 18.09.2020

Meer van Indicator