Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 8 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

HANDELSHUUR - CONTRACT

Na afloop van de handelshuur een contract van korte duur?

Uw handelshuur loopt af. U zou als huurder wel nog graag een tijdje langer huren, maar geen negen jaar. Is het dan een optie om na het einde van de handelshuur nog een handelshuur van korte duur te sluiten? Hoe zit dat precies? Meer...

HANDELSHUUR - CONTRACT

Handelshuur van korte duur: wat als u langer blijft?

Zowel in het Vlaams als in het Waals gewest kunt u een handelshuur sluiten voor maximaal één jaar, de zgn. pop-uphuur. Stel, u blijft na afloop van de afgesproken periode verder in het pand, kan de verhuurder u er nog uitzetten? Meer...

HANDELSHUUR - CONTRACT

Een handelspand huren voor korte termijn: waar kan dat?

Stel, u wilt als handelshuurder een bepaald pand huren en daarbij zou u liever niet ‘vastzitten’ aan een langlopende handelshuur. In Vlaanderen bestaat er dan een korte handelshuur. Kan dat ook in de andere gewesten? Meer...

HANDELSHUUR - VLAAMS GEWEST

Een korte handelshuur als ‘proef’ voor een langer contract?

Sinds 01.09.2016 kunt u in het Vlaams gewest een handelshuur sluiten van één jaar of korter. Dat systeem wordt ook gebruikt als ‘proef’ om, als de huur meevalt, ook na dat jaar verder te huren. Wat is daarbij voor u dan van belang? Meer...

HANDELSHUUR - CONTRACT

Nieuwe spelregels voor drankafnamecontracten...

Heel wat horeca-uitbaters zijn via de handelshuur of op een andere manier gebonden aan een contract voor drankafname. Begin dit jaar werd hierover een gedragscode vastgelegd. Wat is hierbij voor u van belang? Meer...

HANDELSHUUR - CONTRACT

Vlaamse regeling voor handelshuur van korte duur...

Op 8 juni 2016 keurde het Vlaams parlement een nieuwe regeling goed voor de verhuur van handelspanden voor één jaar of korter. Hoe zit dat precies in elkaar? Is dat voor u als huurder ook een goede zaak? Meer...

HANDELSHUUR

Shop in a shop: handelshuur?

Meer...

HANDELSHUUR - BEËINDIGING

U wilt een extra pand huren zonder u vast te zetten...

U zoekt een extra pand voor uw winkel of horecazaak, maar gezien de crisis zou u dat het liefst iets voorzichtiger aanpakken. Kunt u een bijkomend pand huren zonder u onmiddellijk vast te zetten in een langlopende handelshuur? Meer...

Geactualiseerd op: 07.08.2020

Meer van Indicator