Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 8 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

CORONACRISIS

Coronacrisis: overmacht voor uitvoering contracten?

Wanneer een klant in financiële moeilijkheden geconfronteerd wordt met een verzoek tot betaling, een ingebrekestelling en zelfs een dagvaarding, is een vaak gehoorde reactie: dat de coronacrisis toch overmacht uitmaakt? Is dit effectief het geval? Wat is, volgens het Belgisch recht, overmacht? Wanneer kunt u zich daarop beroepen? Welke contractuele afspraken maakt u daarover het best? Meer...

OFFERTE

De klant doet aan ‘cherrypicking’ in uw offerte?

Kan uw klant de kersen uit de taart pikken en slechts een gedeeltelijke bestelling plaatsen, wanneer u een scherpe offerte gemaakt heeft voor een aanzienlijke levering? Kan de klant ook een gedeelte opeisen van een globale korting die u in uw offerte voorzien heeft? Meer...

COMMERCIËLE RELATIES

Nieuwe regels misbruik economische afhankelijkheid en oneerlijke marktpraktijken

De wet van 4 april 2019 wijzigde het Wetboek van Economisch Recht op het vlak van misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen. Wanneer bent u als onderneming ‘economisch afhankelijk’? Wat zijn ‘oneerlijke marktpraktijken’? En hoe kunnen misbruik en overtredingen aangepakt worden? Meer...

GESCHILLEN

Problemen met de levering: hoe reageren?

Bij een levering tekenen uw collega’s vaak de leveringbon af, zonder er verder bij stil te staan. Heeft u dan achteraf toch nog verhaal? Welke controles bouwt u toch het best in? Hoe gaat u te werk als de producten ingepakt zijn of zich op een pallet bevinden? Wat zijn uw rechten tegenover de leverancier als er een probleem is? Waarom zijn ook de algemene voorwaarden van belang? Meer...

ALGEMENE VOORWAARDEN

Verboden clausules in b2b-relaties: moet u nu uw algemene voorwaarden herzien?

Welke implicaties heeft de Wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen (BS 24.05.2019) voor uw contractuele relatie tot uw klanten en leveranciers? Moet u nu uw algemene aan- of verkoopvoorwaarden herzien? Vanaf wanneer zijn deze nieuwe bepalingen van toepassing? Doel van de wet Meer...

INCASSO FACTUREN

Hoger beroep: vonnis toch uitvoeren?

Wanneer u er eindelijk toch in geslaagd bent om een slechte betaler tot betaling te laten veroordelen, gaat de tegenpartij vaak in beroep. Kunt u het vonnis dan al laten uitvoeren? Welk risico loopt u als de rechter in beroep dat vonnis achteraf hervormt? Welke voorzorgen neemt u het best als u zelf veroordeeld werd en hoger beroep wilt aantekenen? Meer...

VRIJE MEDEDINGING

Mag het bedrijf weigeren om te verkopen aan een concurrent of een verdeler?

Wellicht heeft de bedrijfsleider weinig zin om te verkopen aan een concurrent of aan een verdeler die bv. stelselmatig onder de prijs werkt. Mag hij dan zomaar weigeren om te leveren? Wat adviseert u hem dan? Welke spelregels moet het bedrijf naleven als het de leveringen aan een bestaande klant wil stopzetten? Moet u ook blijven leveren als uw klant zijn facturen niet betaalt? Wanneer maakt het weigeren van een nieuwe klant toch ook een inbreuk uit op het mededingingsrecht? Meer...

WEBSHOP

Verkopen via internet: voldoet uw webshop wel aan alle wettelijke vereisten?

Volgens de FOD Economie leven twee op de drie websites de wettelijke spelregels niet na. Met welke wettelijke verplichtingen moet u zoal rekening houden als u via internet verkoopt? Welke informatie moet u vermelden over het bedrijf en over uw producten? Wat zijn de aandachtspunten bij het bestelproces? Uw klant beschikt bij een verkoop via internet ook over een herroepingsrecht. Wat houdt dat recht concreet in? Wie draagt de kosten? Welke informatie moet u zelf de klant over dat herroepingsrecht bezorgen en wat zijn de gevolgen als u dat niet doet? Meer...

Geactualiseerd op: 11.08.2020

Meer van Indicator