Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

GROEPSVERZEKERING

Zit u nu ook met een tekort in uw groepsverzekering?

U las het wellicht ook in de krant: volgens een studie van de FSMA kijken heel wat bedrijfspensioenplannen tegen een financieringstekort aan. Hoe groot is dat probleem eigenlijk echt? Hoe kunt u het risico voor uw bedrijf beperken? Welke types groepsverzekeringen bestaan er en wat is het belang van dat onderscheid? Doet u er goed aan om om te schakelen naar een ander type groepsverzekering, als uw bedrijf nog een ‘defined benefits’-plan heeft? Kan de bedrijfsleider zelf autonoom over die omschakeling beslissen? Meer...

ZIEKTEVERZUIM

Coronavirus: hoe als werkgever het best aanpakken?

Hoe pakt u de corona-epidemie het best aan op de werkvloer? Is de werkgever verplicht om maatregelen te nemen? Wat kunt u ondernemen als een collega die ziek is, toch op het werk verschijnt of niet uit vakantie kan terugkeren naar België? Kan de werkgever eisen dat een collega die naar besmet gebied gereisd is, toch thuisblijft of bewijst dat hij niet ziek is? Meer...

ARBEIDSONGEVALLEN

‘Wetsverzekering’: telt alleen de premie?

Omdat de wet bepaalt welke waarborgen uw arbeidsongevallenverzekering voorziet, wordt weleens gezegd dat enkel de premie telt. Die visie is echter toch wat kort door de bocht. Met welke andere aandachtspunten houdt u het best rekening? Meer...

HOSPITALISATIE

Premie hospitalisatieverzekering: mag u zich nu ook aan een forse stijging verwachten?

De media berichtten uitgebreid over de premiestijging tot 9% bovenop de medische index bij een grote verzekeraar. Moet ook u zich aan zo’n prijsverhoging verwachten? Wat is in die context het belang van het onderscheid tussen een collectieve en een individuele polis? Wat kunt u ondernemen als uw verzekeraar de premies fors verhoogt? Mag de bedrijfsleider dan zomaar als compensatie de dekkingen verlagen of heeft hij daarvoor het akkoord van het personeel nodig? Meer...

RISICO’S BEHEREN

Een ongeval is niet altijd een arbeidsongeval: discussies vermijden met een dekking 24/24?

Nu de kerst- en nieuwjaarsrecepties eraan komen, vraagt u zich misschien ook af of er tijdens een ‘social event’ effectief sprake kan zijn van een arbeidsongeval. Het arbeidshof te Bergen sprak zich daarover onlangs uit. Wanneer is dat dan het geval en wanneer niet? Is een ongeval op weg van en naar het werk daarnaast wel altijd gedekt door uw arbeidsongevallenverzekering? Wat zijn daarvoor de spelregels en de beperkingen? Hoe kan het bedrijf via een ‘dekking 24/24’ discussies met de verzekeraar of met een collega vermijden? Welk prijskaartje hangt daaraan vast? En wat is het verschil tussen zo’n dekking 24/24 en de excedentverzekering? Kunt u de ene dekking ook zonder de andere sluiten? Wat zijn dan de aandachtspunten? Meer...

RISICOBEHEER GROEPSVERZEKERING

Verplichte rendementsgarantie voor groepsverzekeringen aangepast: gevolgen voor u?

De sociale partners bereikten onlangs een akkoord over het door de werkgevers te verlenen minimumrendement op stortingen in een groepsverzekering. In de media werd dat rendement op een hoopje gegooid met het door de verzekeraar contractueel gegarandeerde rendement. Wat verandert dat sociaal akkoord voor u? Welk rendement moet het bedrijf vanaf nu garanderen? Kan dat in de praktijk nog een probleem stellen? Loopt u nog altijd het risico te moeten bijpassen op stortingen uit het verleden? Hoe wordt daarnaast het contractueel gegarandeerd rendement bepaald, voor vroegere en voor toekomstige stortingen? Verandert het sociaal akkoord daaraan ook iets? Meer...

GROEPSVERZEKERING

Grijpen uw erfgenamen nu echt naast het kapitaal van uw groepsverzekering?

Als u de berichten in de media mag geloven, kunnen u en uw collega’s vanaf nu maar beter niet meer van job veranderen. Als u vóór de pensioenleeftijd overlijdt, dan zou dat volgens die media immers tot gevolg hebben dat de verzekeringsmaatschappij niets uitkeert... Om te weten wat er met de reserves van een ex-werknemer bij diens vroegtijdig overlijden gebeurt, moet u kijken welk type groepsverzekering het bedrijf gesloten heeft. Welke vier formules bestaan er en welke bedragen worden er bij elk type bij overlijden uitgekeerd? Wat kan een collega die het bedrijf verlaat, afhankelijk van het type groepsverzekering, dan in de praktijk het beste doen? Meer...

RISICO’S BEPERKEN

Minimumrendement WAP: hoe uw risico beperken?

De Wet aanvullende pensioenen verplicht de werkgevers om een minimumrendement te garanderen op alle stortingen in een groepsverzekering. Waarom is dat tot op vandaag al bij al eigenlijk een beperkt probleem? Wat kunt u nu al doen als ook u in uw groepsverzekering tekorten heeft? Waarom stort u extra bijdragen dan beter in het financieringsfonds? Kunt u ook gewoon in de boekhouding provisies aanleggen? En wat zijn de aandachtspunten als u een bedrijf of activiteit of de bestaande groepsverzekering van een nieuwe werknemer overneemt? Meer...

werken in het buitenland

Een paar jaar als expat in het buitenland werken: wat met uw verzekeringen?

Bij zo’n tijdelijke verhuis naar het buitenland komt heel wat kijken. Daarom staan de meeste mensen onvoldoende stil bij de impact van die verhuis op hun lopende verzekeringen. Waar moet u dan zoal rekening mee houden als uzelf of een collega voor een paar jaar voor het bedrijf naar het buitenland trekt? Blijven uw onroerend goed in België en uw auto automatisch verzekerd of moet u toch nog iets ondernemen? Hoe zorgt u ervoor dat u tijdens uw verblijf en ook daarna goed verzekerd blijft bij een hospitalisatie? En hoe zit het dan met uw schuldsaldo-, overlijdens- of pensioenverzekering? Meer...

groepsverzekering

Jaarlijkse informatiefiche groepsverzekering: wat zijn vandaag de aandachtspunten?

Als straks de jaarlijkse informatiefiche toekomt, wordt u wellicht weer overstelpt met vragen van uw collega’s. Welke informatie vindt u op die fiche en hoe interpreteert u ze? Op basis van de Wet Aanvullende Pensioenen (WAP) moet het bedrijf aan u en uw collega’s ook een bepaald rendement garanderen. Hoe werkt dat precies? Tegelijkertijd besliste een grote verzekeraar onlangs het gegarandeerd rendement van zijn groepsverzekeringen vanaf 1 april verder te verlagen. Kan dat zomaar? Hoe gaat u via de jaarlijkse informatiefiche van uw collega’s na of er vandaag binnen de groepsverzekering van uw bedrijf ook al tekorten zijn? Hoe kunt u daarbij nu uw risico minimaliseren en ook een stukje fiscaal optimaliseren? Meer...

Geactualiseerd op: 11.08.2020

Meer van Indicator