Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

ONKOSTENVERGOEDING

Forfaitaire vergoeding telewerk: nu ook zonder ruling

Tijdens de lockdown hebben bedrijven hun werknemers zoveel mogelijk moeten laten thuiswerken. Het feit dat thuiswerk nu in heel wat bedrijven ingeburgerd geraakt is, is een positief gevolg van de coronacrisis. U mag nu ook een forfaitaire vergoeding voor telewerk uitbetalen zonder eerst een ruling aan te vragen. Wat zijn de voorwaarden? Meer...

VAKANTIE

Resterende vakantiedagen nu opnemen?

Wellicht wordt u ook dit jaar geconfronteerd met het feit dat een aantal collega’s nog vakantiedagen moeten opnemen. Mag u die collega’s wettelijk gezien vakantiedagen laten overdragen? Zijn de regels anders voor bijkomende vakantiedagen en adv-dagen? Meer...

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST

Langdurig ziek: wanneer is beëindiging arbeidsovereenkomst mogelijk?

U las het wellicht ook in de krant, een vakbond raadt haar leden af in te gaan op een uitnodiging van de arbeidsgeneesheer, omdat een re-integratietraject vaak misbruikt zou worden om de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht te beëindigen. Wanneer is zo’n beëindiging wegens medische overmacht mogelijk? Hoe verloopt het re-integratietraject? Kunt u een langdurig zieke werknemer nog ontslaan? Riskeert een werknemer die niet ingaat op de uitnodiging van de arbeidsgeneesheer een sanctie? Kunt u die weigering toch in uw voordeel gebruiken? Meer...

GEWAARBORGD LOON

Vast in de Alpen of te laat door de trein?

Heel wat Belgen zaten onlangs geblokkeerd in de Alpen. Met de trein (tijdig) op het werk raken is ook niet altijd evident. Wanneer hebben uw collega’s, die door omstandigheden buiten hun wil niet op het werk raken, toch recht op gewaarborgd loon en wanneer niet? Meer...

ZIEKTEVERZUIM INPERKEN

Minder gewaarborgd loon betalen door een controlearts te sturen?

Bijna elk bedrijf wordt weleens geconfronteerd met een medewerker die te regelmatig voor korte periodes ‘ziek’ is om nog geloofwaardig te zijn... Moet een zieke collega verplicht thuisblijven? Wanneer mag u na een controle stoppen met gewaarborgd loon te betalen? Kunt u de betrokkene ook verplichten om terug aan het werk te gaan? Wat doet u dan als uw collega kort na het bezoek van de controlearts een nieuw attest voorlegt? Wanneer mag u ten slotte tot ontslag overgaan? Meer...

ARBEIDSORGANISATIE

Nu flexibeler werken met glijdende uurroosters en occasioneel telewerk?

De Wet wendbaar en werkbaar werk heeft sinds 01.02.2017 een wettelijk kader gecreëerd voor glijdende uurroosters. Wat zijn daarbij de spelregels? Waarom past u nu toch het beste uw arbeidsreglement aan, ook als u al eerder met glijdende uurroosters werkte? Hebben uw collega’s nu effectief het recht om occasioneel thuis te werken of kan de bedrijfsleider toch nog toestemming weigeren? Waarmee houdt u dan het beste rekening? Meer...

LANGDURIG ZIEKEN

Nieuwe regeling voor re-integratie van langdurig zieke werknemers

Wie kan een aanvraag tot re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer indienen en welke procedure moet u dan doorlopen? Is de werkgever dan verplicht om ander of aangepast werk aan te bieden? Mag een werknemer een re-integratievoorstel weigeren? Wat moet u vanaf nu ondernemen als de bedrijfsleider de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht wil vaststellen? Meer...

VAKANTIE VASTLEGGEN

Vakanties vastleggen: hoe discussies zo veel mogelijk vermijden?

In veel bedrijven geven de jaarlijkse vakantie en de brugdagen die er binnenkort aankomen aanleiding tot heel wat discussie over wie er wanneer vakantie mag opnemen. Hoe legt u de vakantiedagen vast en welke wettelijke spelregels moet u daarbij respecteren? Hoe kunt u de kans op discussies verkleinen door een aantal duidelijke voorrangsregels op te nemen in uw arbeidsreglement? Moet u daarbij ook bepaalde wettelijke regels respecteren? Is vakantie opnemen in halve dagen toegelaten? En wat doet u als een werknemer onvoldoende vakantierechten opgebouwd heeft om een collectieve sluiting te overbruggen? Meer...

BEDRIJFSWAGEN

Hoe problemen en discussies vermijden dankzij een goede ‘car policy’?

In welke mate bepaalt de werkgever zelf vrij de regels voor het gebruik van de bedrijfswagens in een ‘car policy’? Wat zijn de voor- en nadelen van het opnemen van die car policy in het arbeidsreglement? Welke afspraken kunt u zoal maken over het privégebruik? Kunt u de wagen terugvragen als een werknemer bv. ziek is of deeltijds gaat werken? Hoeveel vrijheid geeft u uw collega’s in het kiezen van een wagen? Waarmee moet u uitkijken als een werknemer zelf opties betaalt of bijlegt om een grotere wagen te krijgen? En wie draait op voor schade aan de wagen? Wat kunt u daarover extra voorzien? Meer...

Tijdelijke werkloosheid

Tijdelijke werkloosheid om economische redenen: procedure nu versoepeld?

Hoewel de economie volgens de kranten aan de beterhand is, hebben veel bedrijven het in de praktijk toch nog steeds moeilijk. Kan tijdelijke werkloosheid wegens onvoldoende werk een oplossing bieden? Is dat ook mogelijk voor bedienden? Welke procedure moet u binnen het bedrijf doorlopen vooraleer u met tijdelijke werkloosheid start? Is tijdelijke werkloosheid altijd mogelijk? Wat is daarbij het belang van een ondernemingsplan? Welke uitkering krijgen uw collega’s dan van de RVA? Wat moet u zoal doen om in regel te zijn met de RVA? Wat zijn de sancties? Wat is het belang van de voorafgaande kennisgeving en de maandelijkse mededeling van de eerste dag van tijdelijke werkloosheid? Meer...

Geactualiseerd op: 18.09.2020

Meer van Indicator