Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

LOONOPTIMALISATIE BEDRIJFSLEIDER

Backservice storten of toch beter een liquidatiereserve aanleggen?

Nu het tarief vennootschapsbelasting gedaald is, krijgt u van de bedrijfsleider wellicht ook de vraag of het dit jaar nog steeds zinvol is om een backservicepremie te betalen. Als u zelf via een managementvennootschap werkt, is die vraag wellicht ook voor u van belang. Welke belastingen betaalt u in beide gevallen en hoeveel houdt u dan aan het einde van de rit netto over? Met welke andere aandachtspunten houdt u bij uw keuze het best ook rekening? Meer...

INVESTERINGSRESERVE

Nu zeker een investeringsreserve aanleggen?

Kleine vennootschappen kunnen voor aanslagjaar 2018 voor het laatst een investeringsreserve aanleggen. Wat zijn dan de voorwaarden? Is het voordelig om nu nog een laatste keer daarvan gebruik te maken? Wat is het nadeel als u uiteindelijk toch onvoldoende investeert? Welke interessante mogelijkheid biedt het zomerakkoord u over enkele jaren voor uw oude investeringsreserves en voor sommige andere reserves? Meer...

BACKSERVICE

Nu het best nog een backservice storten?

In 2018 stijgt de Wijninckx-bijdrage en daalt de vennootschapsbelasting. Doet u er dan goed aan om nu snel nog voor de bedrijfsleider een backservice te storten? Is dat ook zinvol als het bedrijf verlies maakt of fiscaal recupereerbare verliezen heeft? Is een storting in een IPT na de daling van de vennootschapsbelasting ook nog interessant of adviseert u de bedrijfsleider dan beter om winst te reserveren, bv. via de liquidatiereserves? Meer...

AANGIFTE

Uw aangifte vennootschapsbelasting voorbereiden: aandachtspunten?

De wijzigingen in de aangifte vennootschapsbelasting zijn beperkt. Toch zijn enkele wetswijzigingen die eind 2016 werden goedgekeurd van belang als de vennootschap een gebroken boekjaar heeft. Hoe optimaliseert u daarnaast uw notionele interestaftrek als u tijdens een controle op verdoken reserves belast werd? Hoe vult u de rubriek uitgekeerde dividenden correct in, bv. als u ‘overdreven’ interesten betaald heeft, eigen aandelen ingekocht heeft of vastgeklikte reserves uitgekeerd heeft? Meer...

EINDEJAARSOPTIMALISATIE

Te weinig winst om uw notionele interestaftrek volledig te gebruiken?

Wat kunt u op de valreep nog ondernemen als u te weinig winst heeft om uw notionele interestaftrek (NI) volledig te benutten? Kunt u meerwaarden niet (volledig) gespreid laten belasten of belastbare reserves toch belastbaar maken? Wanneer is dat zinvol? Hoe kunt u daarnaast uw afschrijvingen optimaliseren? Meer...

DIVIDEND OPTIMALISEREN

Liquidatiereserve: verlies geen jaar!

Als u een liquidatiereserve aanlegt uit de winst van aanslagjaar 2013, dan moet u voor 30.11.2015 de afzonderlijke heffing van 10% betalen. Hoe kunt u sneller tegen 5% rv dividend uitkeren als uw boekjaar voor die datum afsluit? Wat kunt u verder nog doen om ook de winst van aanslagjaar 2014 versneld tegen 5% rv te kunnen uitkeren? Meer...

CORRECTE AANGIFTE

Liquidatiereserves en de FIFO-methode?

Bij de uitkering van een liquidatiereserve als dividend geldt het zgn. FIFO-principe. Wat als het dividend afgeboekt wordt van de beschikbare reserves, terwijl de oudste liquidatiereserve op de wettelijke reserve geboekt is? Geldt het FIFO-principe dan over de verschillende categorieën reserves heen? Moet u de boekhouding dan aanpassen aan de fiscale realiteit? Meer...

LIQUIDATIERESERVE

Liquidatiereserve nu ook voor 2012 en 2013

Kmo’s kunnen nu ook hun winst van 2012 en 2013 als liquidatiereserve boeken. Wat zijn daarbij de spelregels en beperkingen? Kunt u die maatregel ook genieten als u intussen geen kmo meer bent? Hoeveel tijd heeft u dan om de bijzondere aanslag van 10% te betalen? En vanaf wanneer kunt u daarna een dividend uitkeren tegen slechts 5% rv? Meer...

liquidatiereserve

Liquidatiereserve: hoe correct verwerken in de boekhouding?

De nieuwe gunstregeling voor het aanleggen van liquidatiereserves laat u ook toe op termijn dividenden uit te keren tegen een kost van slechts 13,64%. Daarom is ze ook nuttig voor kmo’s die wellicht gewoon overgedragen worden naar de volgende generatie. Hoe werkt dat precies? En is systematisch eerst langs een liquidatiereserve passeren dan geen fiscaal misbruik? Voor wie is die nieuwe regeling van toepassing en wat zijn dan de spelregels? Hoe boekt u correct het aanleggen van zo’n liquidatiereserve? En wat zijn de boekingen als de algemene vergadering later beslist die reserve toch als dividend uit te keren? Meer...

Liquidatiereserve

Gunstregime liquidatieboni en dividenden

De Programmawet van 19 december 2014 heeft voor kmo’s een nieuwe gunstregeling ingevoerd voor liquidatieboni. Daarnaast kunt u op termijn ook een verlaagde rv voor dividenden genieten. Wat zijn daarbij de spelregels en de aandachtspunten? Komt het bedrijf voor die regeling ook in aanmerking als er nog overgedragen verliezen zijn? Meer...

Geactualiseerd op: 27.02.2020

Meer van Indicator