Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

CORONACRISIS

Coronacrisis: overmacht voor uitvoering contracten?

Wanneer een klant in financiële moeilijkheden geconfronteerd wordt met een verzoek tot betaling, een ingebrekestelling en zelfs een dagvaarding, is een vaak gehoorde reactie: dat de coronacrisis toch overmacht uitmaakt? Is dit effectief het geval? Wat is, volgens het Belgisch recht, overmacht? Wanneer kunt u zich daarop beroepen? Welke contractuele afspraken maakt u daarover het best? Meer...

INCASSO FACTUREN

Uw facturen voortaan sneller betaald?

Een nieuwe wet zorgt ervoor dat grote klanten kmo’s niet langer een overdreven betalingstermijn kunnen opdringen. Welke afspraken kunt u wel nog maken? Binnen welke termijn moet de klant betalen als u geen andere afspraken maakte? Op welke schadevergoeding heeft u recht? Meer...

SLECHTE BETALERS

Eigendomsvoorbehoud: nu meer mogelijk?

Sinds 1 januari 2018 heeft een eigendomsvoorbehoud een ruimere uitwerking. Hoe bedingt u een geldig eigendomsvoorbehoud? Blijft uw eigendomsvoorbehoud nu ook geldig als de goederen intussen reeds verkocht zijn? Wanneer is een registratie in het pandregister nuttig? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

Hoe uw aansprakelijkheid beperken als uw klant aan consumenten verkoopt?

Hoeveel garantie moet u geven als u verkoopt aan handelaars die op hun beurt aan consumenten verkopen? Bent u dan verplicht om dezelfde garantie van twee jaar te geven die uw klant ook aan zijn klanten moet verlenen? Hoe kunt u het bedrijf beter beschermen door daarover andere contractuele afspraken te maken? Meer...

GESCHILLEN

Kan het bedrijf zelf gewoon het contract verbreken als de tegenpartij in gebreke blijft?

Veel ondernemers denken ten onrechte dat ze een contract zomaar kunnen verbreken als de tegenpartij haar verbintenissen niet nakomt. Wanneer kunt u de bedrijfsleider toch adviseren om effectief tot zo’n buitengerechtelijke ontbinding over te gaan en wat zijn dan de risico’s? Waarom neemt u beter een ‘uitdrukkelijk ontbindend beding’ op in uw contracten en algemene voorwaarden? Wanneer en hoe kunt u zich daar geldig op beroepen? Wat zijn de voorwaarden om voor de rechtbank de ontbinding van een overeenkomst te vragen? Wat zijn de praktische gevolgen van zo’n ontbinding? Kunt u daarnaast ook nog een schadevergoeding vorderen? Meer...

SLECHTE BETALERS

Pandwet: opnieuw uitgesteld én aangepast...

Welke belangrijke aanpassingen werden er nu aangebracht aan de nieuwe Pandwet? Hoe zorgt u nu voor een correcte clausule van eigendomsvoorbehoud? Moet u dat eigendomsvoorbehoud ook laten registreren? En wat zegt de nieuwe wet over uw retentierecht? Meer...

SCHADEVERGOEDING

Uw klant annuleert zijn bestelling, wat nu?

Welke schadevergoeding kunt u vragen als een klant zijn bestelling annuleert? Mag u dan zomaar het voorschot behouden? Welke afspraken maakt u daarover het beste? En wat kunt u ondernemen als de klant achteraf gewoon niets meer van zich laat horen? Meer...

VRIJE MEDEDINGING

Mag het bedrijf weigeren om te verkopen aan een concurrent of een verdeler?

Wellicht heeft de bedrijfsleider weinig zin om te verkopen aan een concurrent of aan een verdeler die bv. stelselmatig onder de prijs werkt. Mag hij dan zomaar weigeren om te leveren? Wat adviseert u hem dan? Welke spelregels moet het bedrijf naleven als het de leveringen aan een bestaande klant wil stopzetten? Moet u ook blijven leveren als uw klant zijn facturen niet betaalt? Wanneer maakt het weigeren van een nieuwe klant toch ook een inbreuk uit op het mededingingsrecht? Meer...

WEBSHOP

Verkopen via internet: voldoet uw webshop wel aan alle wettelijke vereisten?

Volgens de FOD Economie leven twee op de drie websites de wettelijke spelregels niet na. Met welke wettelijke verplichtingen moet u zoal rekening houden als u via internet verkoopt? Welke informatie moet u vermelden over het bedrijf en over uw producten? Wat zijn de aandachtspunten bij het bestelproces? Uw klant beschikt bij een verkoop via internet ook over een herroepingsrecht. Wat houdt dat recht concreet in? Wie draagt de kosten? Welke informatie moet u zelf de klant over dat herroepingsrecht bezorgen en wat zijn de gevolgen als u dat niet doet? Meer...

volmachten

Contract getekend door een onbevoegde: is het bedrijf daardoor toch gebonden?

Is het bedrijf gebonden door contracten die een collega ondertekent, hoewel hij daarvoor niet bevoegd is? Wanneer wel en wanneer niet? Kan het bedrijf dan achteraf een schadevergoeding vragen of de betrokken werknemer ontslaan? Hoe kunt u via een degelijke interne controle de kans op problemen minimaliseren? Waarom werkt u dan het best met schriftelijke (interne) volmachten? Zijn klanten en leveranciers daardoor ook gebonden? Welke maatregelen neemt u daarnaast het best nog om de belangen van het bedrijf zo goed mogelijk te beschermen? Meer...

Geactualiseerd op: 18.09.2020

Meer van Indicator