Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

LOONOPTIMALISATIE

Auteursrechten: ook voor u als bedrijfsleider een interessante optimalisatiemogelijkheid?

Inkomsten uit auteursrechten kunnen onderworpen zijn aan een gunstig (para)fiscaal regime. Waar de wet initieel geschreven was op maat van de kunstensector, ligt de toepassing ervan voor bepaalde andere professionals voor de hand (architecten, softwareontwikkelaars, grafisch ontwerpers, journalisten, ...). Wanneer kunt ook u als bedrijfsleider van dit gunstregime gebruikmaken? Welke fiscale spelregels moet u dan respecteren? Meer...

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN

Nu een tantième uitkeren: voordelig of zijn er toch betere opties?

Aangezien de vennootschapsbelasting vanaf 2018 daalt, stellen veel bedrijfsleiders zich de vraag of ze er goed aan doen nu snel nog een tantième op te nemen uit de winst van 2017. Is dat een goed idee? Wanneer is het toch interessanter om een liquidatiereserve aan te leggen? Waarom keert u beter eerst de vastgeklikte reserves uit? Is een dividend uitkeren soms ook een goed alternatief? Waarmee moet u dan opletten? Meer...

FISCALE OPTIMALISATIE

Is een liquidatiereserve aanleggen wel altijd een goed idee?

In het kader van de fiscale optimalisatie van uw jaarafsluiting is het zinvol na te gaan of het voor u wel voordelig is om een liquidatiereserve aan te leggen. Wat zijn daarbij de aandachtspunten? Waarmee moet u dan rekening houden als u binnen afzienbare tijd uw bedrijf wilt overlaten, aan uw kinderen of aan een geïnteresseerde koper? Meer...

DIVIDENDEN

Hoeveel roerende voorheffing betaalt u in 2017 op uw dividend?

De laatste vijf jaar is de roerende voorheffing die u op dividenden uit uw vennootschap betaalt meermaals gewijzigd. Het standaardtarief bedraagt nu 30%, maar daarnaast bestaan er enkele verlaagde tarieven. Geniet u in 2017 voor vastgeklikte reserves, VVPR-bis-dividenden of liquidatiereserves reeds de voordeligste tarieven? Wat zijn de voornaamste voorwaarden? Hoe keert u zo’n dividend uit? Meer...

LIQUIDATIE

Uw bedrijf stopzetten: hoe de roerende voorheffing bij de vereffening optimaliseren?

Wanneer u uw vennootschap liquideert, moet u roerende voorheffing inhouden op de liquidatiebonus. Hoe bespaart u dan rv door maximaal winsten over te boeken naar de liquidatiereserves? Hoe optimaliseert u daarnaast de timing van de afsluiting van de vereffening? Wanneer verkoopt u ten slotte de activa van de vennootschap het best? En waarom laat u de belastingvrije reserves beter vóór het afsluiten van de vereffening al belasten? Meer...

LIQUIDATIERESERVE

Liquidatiereserve: ook zinvol als er aandeelhouders-vennootschappen zijn?

Door een liquidatiereserve aan te leggen genieten kleine vennootschappen op termijn een verlaagde rv op dividenden. Is zo’n liquidatiereserve aanleggen echter wel zinvol wanneer er zowel aandeelhouders-natuurlijke personen als aandeelhouders-vennootschappen zijn? Kunt u dan aan de ene aandeelhouder een dividend uit de liquidatiereserves toekennen en aan de andere een dividend uit de gewone reserves? Wat zeiden de minister en de Rulingcommissie daarover onlangs? Is een inkoop eigen aandelen dan een goed alternatief? Wat zijn daarvan de gevolgen? Meer...

LIQUIDATIERESERVE

Liquidatiereserve nu ook voor 2012 en 2013

Kmo’s kunnen nu ook hun winst van 2012 en 2013 als liquidatiereserve boeken. Wat zijn daarbij de spelregels en beperkingen? Kunt u die maatregel ook genieten als u in tussentijd geen kmo meer bent? Hoeveel tijd heeft u dan om de bijzondere aanslag van 10% te betalen? En vanaf wanneer kunt u achteraf een dividend uitkeren tegen slechts 5% rv? Meer...

WINSTBESTEMMING

Welke bestemming geeft u nu het best aan de winst van 2014?

Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming verplicht en wanneer is ze verboden? Wanneer is fiscaal gezien een dividend, tantième of reserve een goede keuze? Hoeveel van de winst laat u in een kmo het best overboeken naar de liquidatiereserve? Is een meerwaarde gespreid laten belasten toch (nog) interessant? Is het fiscale plaatje anders als u nog overgedragen winsten heeft uit vorige boekjaren? Wanneer kunt u ook dan het best nog wachten met een uitkering? Meer...

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN

Kmo’s: een nieuw gunstregime voor liquidatieboni en dividenden

Zoals al een tijdje aangekondigd werd, voerde de Programmawet van 19 december 2014 (BS 29.12.2014) voor kmo’s een nieuwe gunstregeling in voor de belasting van liquidatieboni. Daarnaast kunt u op termijn op dividenden ook een verlaagde rv genieten. Hoe werkt die nieuwe regeling precies? Wanneer gaat ze in? Wie kan ze genieten? En wat als u nog overgedragen verliezen heeft? Wat houdt de zgn. onaantastbaarheidsvoorwaarde in en wat zijn de overige aandachtspunten? Meer...

KLEINE VENNOOTSCHAPPEN

Langer ‘klein’ blijven heeft zo zijn (fiscale) voordelen...

Vennootschappen die ‘klein’ zijn volgens de criteria van art. 15 van het Wetboek van Vennootschappen, genieten in de vennootschapsbelasting een aantal voordelen. Wat zijn de criteria om te bepalen of uw vennootschap al dan niet klein is? Hoe moet u die criteria berekenen als uw vennootschap deel uitmaakt van een groep van vennootschappen? Wat zijn de regels als een boekjaar over meer of minder dan 12 maanden loopt? Welke fiscale voordelen geniet een kleine vennootschap zoal? Wat zijn de voordelen als u investeert en op die investeringen afschrijft? Zijn er ook voordelen als u vastgeklikte reserves uitkeert of na een nieuwe kapitaalverhoging een dividend uitbetaalt? Welke andere voordelen zijn er daarnaast? Meer...

Geactualiseerd op: 21.11.2019

Meer van Indicator