Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

LOONOPTIMALISATIE

Mobiliteitsbudget: eindelijk goedgekeurd

Het mobiliteitsbudget geeft uw medewerkers de mogelijkheid hun bedrijfswagen in te ruilen voor een budget dat zij naar keuze kunt besteden aan een milieuvriendelijke bedrijfswagen of duurzame vervoersmiddelen, of zelfs kunnen laten uitbetalen. Wie beslist over de invoering van het mobiliteitsbudget? Hoe wordt de omvang ervan bepaald? Waarvoor kunnen uw medewerkers hun mobiliteitsbudget zoal aanwenden? Hoe worden zij dan belast? Zijn de kosten van de verschillende alternatieven voor het bedrijf ook altijd fiscaal aftrekbaar? Meer...

BEDRIJFSLEIDER

Het als bedrijfsleider wat rustiger aan doen?

Misschien overweegt ook u om uw zaak stilaan over te laten aan uw kinderen? Heel wat bedrijfsleiders willen dan toch nog graag enkele jaren actief blijven en bv. de relatie met een aantal klanten verder verzorgen, zonder dat ze daarom nog een loon willen opnemen. Mag u dan met een auto van de vennootschap blijven rijden, ook privé? Betaalt u dan belastingen en sociale bijdragen? Is restaurantkosten inbrengen een probleem? Kunt u dan zelf nog een dividend blijven ontvangen? Wat heeft de hervorming van het vennootschapsrecht daaraan veranderd? Meer...

VOORDELEN ALLE AARD

Voordeel woning: stand van zaken?

Eind december heeft de minister een KB gepubliceerd dat de berekening van het VAA vanaf 01.01.2019 opnieuw wijzigt. Hoe werkt die nieuwe berekening? Moet u nu alsnog iets ondernemen voor 2018 of voor de vorige jaren? Wat zijn dan de gevolgen voor het verlaagd tarief en voor de aftrek van de premies voor uw bedrijfspensioenverzekering? Is het dan zinvol om u nu een tantième toe te kennen of uw loon te verhogen? Meer...

ACTIVITEIT AFBOUWEN

Uw activiteit afbouwen: gevolgen voor belastingen en sociale bijdragen?

Kunt u blijven rijden met uw bedrijfswagen en uw andere voordelen behouden wanneer u uw activiteit en uw loon afbouwt omdat uw kinderen geleidelijk in de zaak stappen? Moet u uw forfaitaire onkosten dan halveren? Dalen uw belastingen en uw sociale bijdragen dan ook met de helft? Heeft de verlaging van uw loon ook gevolgen voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting? Meer...

BEDRIJFSWAGENS

Nieuwe belasting op tankkaarten: geen ontsnappen aan?

Een nieuw jaar betekent altijd nieuwe fiscale regels. Sinds 1 januari 2017 is de verworpen uitgave op het voordeel auto fors gestegen als het bedrijf ook een tankkaart ter beschikking stelt. Wat is er precies veranderd? Wat zijn de gevolgen voor de bedrijfsleider of werknemer die met de auto rijdt? Kunt u die verworpen uitgave nog verminderen of zelfs helemaal vermijden, bv. door een eigen bijdrage in het voordeel auto te (laten) betalen? Meer...

BEDRIJFSWAGEN

Auto’s: hoe voordeel alle aard en verworpen uitgaven nu fiscaal optimaliseren?

Er was recentelijk weer heel wat commotie over de fiscale behandeling van autokosten. Wat houdt het meest recente standpunt van de minister nu uiteindelijk in? Hoe kunt u de verworpen uitgaven nu nog verder beperken door met de effectieve privékilometers rekening te houden? Sinds 2012 moet uw vennootschap bijkomend 17% van het VAA aan de verworpen uitgaven toevoegen. Ontkomt u daaraan door uw loon te verhogen en een ‘eigen bijdrage’ te betalen? Wat zijn dan de nadelen? Wat is vandaag de beste strategie? Meer...

AANDELENOPTIES

Aandelenopties: alleen voor multinationals?

Hoe kunt ook u aandelenopties gebruiken om uw sleutelmedewerkers te motiveren? Waarom wordt dat nog belangrijker als u op termijn aan een verkoop denkt? Welke spelregels moet u respecteren als u aandelenopties invoert? Welke procedure moet u volgen? Aan wie kunt u aandelenopties toekennen en hoeveel vrijheid heeft u daarbij? Kunt u alleen aandelenopties toekennen aan werknemers of ook aan zelfstandigen? Waarom en onder welke voorwaarden is werken met aandelenopties fiscaal gezien voordelig? Hoe wordt het voordeel fiscaal gewaardeerd? Welke rol speelt een waardering van uw bedrijf daarbij? Is er ook RSZ te betalen op het voordeel? Wanneer wel en wanneer niet? Meer...

AUTOKOSTEN

Auto’s, motors en fietsen in uw vennootschap: een (fiscale) stand van zaken

De berekening van het voordeel alle aard (VAA) voor uw firmawagen is sinds 1 januari gewijzigd. Hoe berekent u het voordeel nu? In welke mate zijn autokosten nu aftrekbaar en hoe zit het dan met de btw? Zijn de spelregels anders voor lichte vrachtwagens? Kunt u als zaakvoerder meer dan één auto fiscaal ten laste nemen in uw bedrijf? En wordt u ook belast op een VAA als u zelf privé nog een auto heeft en uw bedrijfswagen enkel beroepsmatig gebruikt? De kosten van een motorfiets zijn in principe volledig aftrekbaar. Voor een fiets is zelfs een aftrek van 120% toegelaten. Hoe wordt u privé belast wanneer het bedrijf u een motorfiets of een fiets ter beschikking stelt? Meer...

VOORDEEL AUTO

Spelregels voor uw ‘voordeel auto’ zijn alwéér aangepast...

Rijdt u privé ‘gratis’ met een auto van uw vennootschap, dan wordt u via een zgn. voordeel van alle aard ‘gratis auto’ privé ook belast op dat privégebruik. Een wet van eind 2011 heeft, zoals u ongetwijfeld weet, de regels voor het voordeel auto gewijzigd, maar de regering liet al snel weten dat de nieuwe regels nog aangepast zouden worden. Dat is nu gebeurd met de Programmawet van 29 maart 2012, en de fiscus heeft ook zijn FAQ, een lijst met veelgestelde vragen over het voordeel auto, geüpdatet. Wat is er voor u veranderd? Is uw voordeel auto nu goedkoper geworden? Waar kunt u mogelijk optimaliseren? Helpt het bv. om zelf een stuk van uw auto te betalen? Meer...

LOON

Hoe reageert u het best op de verhoging van uw privé belastbare voordelen?

Maakt u privé gebruik van een auto en/of woning in uw vennootschap en/of betaalt uw vennootschap uw verwarming en elektriciteit, dan wordt u sinds het begin van dit jaar belast op fors hogere voordelen van alle aard (VAA). De vraag rijst of het nu nog wel interessant is om de kosten van een auto of woning door uw vennootschap te laten betalen, dan wel of u die kosten voortaan beter privé betaalt. We zetten het een en ander op een rijtje voor u. Meer...

Geactualiseerd op: 13.12.2019

Meer van Indicator