Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

LOONOPTIMALISATIE

Mobiliteitsbudget of mobiliteitsvergoeding aanvullen met een reclamevergoeding?

In de praktijk vinden de meeste werknemers het recent ingevoerde mobiliteitsbudget en de ‘cash for car’-regeling onvoldoende interessant om hun bedrijfswagen in te ruilen. Kan een (bijkomend) reclamebudget dan misschien soelaas bieden? Kan uw bedrijf die vergoeding dan als beroepskosten fiscaal in mindering brengen? Hoe worden uw werknemers op zo’n reclamevergoeding belast? Worden zij daardoor btw-plichtig? Meer...

LOONOPTIMALISATIE

Winstpremie: nu meer flexibiliteit?

U las het wellicht onlangs ook in de media, de winstpremie is vooral bij kmo’s een populaire manier om aan het personeel fiscaal vriendelijk een extraatje toe te kennen. Waarmee moet u zoal rekening houden als u overweegt om straks op de algemene vergadering een winstpremie toe te kennen? Moet u dan aan elke werknemer hetzelfde bedrag betalen of beschikt u toch over een stuk flexibiliteit? In welke mate zijn de spelregels sinds 1 januari 2019 versoepeld? Welke voordelen brengt het feit dat die winstpremie niet als loon aanzien wordt met zich mee? Meer...

LOONOPTIMALISATIE

Winstpremie, loonbonus of warrants: flexibiliteit vs. kostprijs?

Sinds 1 januari 2018 kunt u aan uw werknemers op een fiscaal vriendelijke manier een winstpremie toekennen. Wat zijn dan de spelregels en de beperkingen? Is die winstpremie fiscaal ook voordeliger dan de loonbonus of een toekenning van warrants? Met welke aanpak heeft u de meeste flexibiliteit om enkel een extraatje toe te kennen aan de werknemers die dat ook echt verdienen? Heeft een ‘klassieke’ bonus daarvoor ook zo zijn voordelen? Meer...

LOONOPTIMALISATIE

Hoe bonussen fiscaal optimaliseren door ‘warrants’ toe te kennen?

Binnenkort zijn de resultaten van uw bedrijf bekend. Als uw sleutelmedewerkers dan een bonus krijgen, klagen zij vaak dat daar ‘netto niets van overblijft’. Wat zijn dan de voordelen van warrants t.o.v. een klassieke bonus in cash? Wat is het verschil tussen warrants en otc-opties? Is warrants toekennen ook voordeliger dan een loonbonus uitbetalen? Waarom kunnen warrants soms toch een goed alternatief zijn voor een loonbonus? Met welke praktische aspecten moet u rekening houden als uw bedrijf warrants toekent? Meer...

BEDRIJFSFIETS

Nu snel en fiscaal voordelig door de ochtendspits met een speedpedelec?

Zoals u weet, is een fiets ter beschikking stellen een fiscaal voordelige manier van verlonen. De ministerraad heeft nu beslist dat die fiscale voordelen ook gelden voor een zgn. speedpedelec. Wat is nu precies een ‘speedpedelec’ en wanneer is er daarentegen sprake van een elektrische fiets of een elektrische motorfiets? Wat zijn de gevolgen van dat onderscheid voor uw verzekeringen en voor de inschrijving bij de DIV? Meer...

LOONOPTIMALISATIE

Loonbonus: hoe optimaal toepassen in 2017?

Het nieuwe maximumbedrag voor de loonbonus voor 2017 werd onlangs bekendgemaakt. Wat zijn de voordelen van die loonbonus en hoe gaat u te werk bij de invoering ervan? Hoe bepaalt u de doelstellingen en hoe beperkt u daarbij uw risico? Wat zijn de overige aandachtspunten? Moet u al uw medewerkers gelijk behandelen of heeft u toch wat speelruimte? Welke opties heeft u nog als uw plan toch door de FOD WASO afgekeurd wordt? Meer...

JOBSTUDENTEN

Uw kind als jobstudent in dienst nemen in uw bedrijf?

Kan uw bedrijf uw kind als jobstudent in dienst nemen? Vanaf welke leeftijd kan dat? Hoeveel loon moet u uw kind dan toekennen? Welke beperkingen moet u dan respecteren om te vermijden dat u de kinderbijslag verliest? Tot welke grenzen is zijn inkomen als jobstudent voor uw kind belastingvrij? En wat zijn de regels om te bepalen of uw kind al dan niet nog fiscaal bij u ten laste is? Hoeveel mag uw kind dan maximaal verdienen? Waarom moet u er dan ook altijd op letten dat het loon van uw kind ten laste valt van uw vennootschap en niet van uzelf privé? Meer...

EINDEJAARSGESCHENKEN

Een fiscaal ideaal geschenk?

Nu het eindejaar in aantocht is, stelt u zich wellicht de vraag hoe u op een fiscaal voordelige manier een attentie kunt geven aan uw zakenrelaties of medewerkers. In welke mate zijn de kosten voor relatiegeschenken aftrekbaar en wanneer kunt u de btw recupereren? Is dat anders wanneer het gaat om gadgets of om een geschenk voor een lokale vereniging? En wat zijn de (fiscale) spelregels voor eindejaarsgeschenken voor uw personeel? Kunt u ook een geschenk geven naar aanleiding van een verjaardag, pensionering, ... ? Wat kunt u daarnaast nog extra doen bij een huwelijk, geboorte en 25 of 35 jaar dienst? De Rulingcommissie aanvaardde ook al geregeld dat geschenken bij een belangrijke gebeurtenis in het bedrijf niet belastbaar zijn. Wanneer is dat het geval en hoever kunt u daarmee gaan? Meer...

LOONBONUS

Loonbonus: bepaal nu de doelstellingen voor 2015!

Als er in het bedrijf een loonbonus bestaat of als er plannen zijn om in 2015 een loonbonus in te voeren, dan kunt u het best nu al beginnen na te denken over de doelstellingen voor 2015. Wat zijn de voordelen van zo’n loonbonus? In welke mate bepaalt het bedrijf zelf vrij de doelstellingen? Veel bedrijfsleiders staan weigerachtig tegenover de loonbonus omdat het een ‘collectief systeem’ is. Toch heeft het bedrijf veel flexibiliteit. In welke mate kunt u met verschillende doelstellingen werken voor bepaalde groepen van werknemers? Kunt u daar ook verschillende bedragen aan koppelen? En kan het bedrag ook variëren in functie van het loon? Meer...

VOORDELEN

Een tablet of smartphone op kosten van de fiscus?

Vandaag wordt er zowel van uzelf als van uw werknemers een hoge mate van bereikbaarheid verwacht. Pc’s, tablets of smartphones zijn daarbij een belangrijke hulp. Wat zijn de fiscale gevolgen als het bedrijf die toestellen ter beschikking stelt, ook voor privégebruik? Wat zei de Rulingcommissie onlangs over de waardering van het voordeel voor een tablet of smartphone? Is die beslissing ook voor u interessant? Welke vergoedingen mag u (belastingvrij) toekennen als u of uw medewerkers een privétoestel beroepsmatig gebruiken? En waarom is de regeling voor thuiswerk soms interessanter? Meer...

Geactualiseerd op: 07.08.2020

Meer van Indicator