Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 7 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

ARBEIDSORGANISATIE

Nu flexibeler werken met glijdende uurroosters en occasioneel telewerk?

De Wet werkbaar en wendbaar werk heeft een wettelijk kader gecreëerd voor glijdende uurroosters. Wat zijn daarbij de spelregels? Waarom past u nu toch het best uw arbeidsreglement aan, ook als u al eerder met glijdende uurroosters werkte? Hebben uw werknemers nu effectief het recht om occasioneel van thuis te werken of kunt u toch nog uw toestemming weigeren? Waarmee houdt u dan het best rekening? Meer...

LANGDURIG ZIEKEN

Nieuwe regeling voor re-integratie van langdurig zieke werknemers

Wie kan een aanvraag tot re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer indienen en welke procedure moet u dan doorlopen? Bent u dan als werkgever verplicht om ander of aangepast werk aan te bieden? Mag uw werknemer een re-integratievoorstel weigeren? Wat moet u vanaf nu ondernemen als u de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht wilt vaststellen? Meer...

BESCHERMDE WERKNEMER

Een werknemersafgevaardigde ontslaan omdat hij de pensioenleeftijd zal bereiken?

Moet u een werknemer altijd zelf opzeggen als hij weldra de pensioengerechtigde leeftijd bereikt? Is dat anders als het om een beschermde werknemer gaat? Wat zei de rechter daarover onlangs? Waarom loopt u soms zelfs een risico als u die werknemer ontslaat als hij al 65 is? En waarom gaat u ook beter niet in op de vraag van een beschermde werknemer om hem te ontslaan om met brugpensioen te gaan? Meer...

ONTSLAG

Langdurig arbeidsongeschikt of regelmatig afwezig: is ontslag nog mogelijk?

Werknemers die langdurig of regelmatig ziek zijn, brengen voor het bedrijf vaak heel wat organisatorische problemen mee. Zijn zieke werknemers beschermd tegen ontslag? Wanneer is een ontslag van een langdurig zieke toch mogelijk? Wat zei de rechter daarover onlangs? Wanneer mag u het reeds betaalde gewaarborgd loon dan aftrekken van de verbrekingsvergoeding en wanneer niet? Is een beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht een goed alternatief voor een ontslag? Wanneer kan dat en hoe gaat u dan het best te werk? Meer...

OUTPLACEMENT

Outplacement: nu meteen vier weken loon inhouden op verbrekingsvergoeding?

Sinds 1 januari 2016 zijn de spelregels voor het aanbieden van outplacement gewijzigd. Welke werknemers hebben nu recht op outplacement? Wat is het verschil tussen de algemene regeling voor ontslagen werknemers die recht hebben op een verbrekingsvergoeding van minstens 30 weken loon en het bijzonder stelsel voor werknemers die minstens 45 jaar oud zijn? Wanneer mag u vanaf nu in ruil voor dat outplacement vier weken loon van de verbrekingsvergoeding aftrekken? En wat zijn de regels als uw collega een opzegtermijn presteert of als het bedrijf tijdens die opzeg alsnog het contract verbreekt? Meer...

SOCIALE VERKIEZINGEN

Opgelet: uw werknemers zijn binnenkort soms beschermd zonder dat u het weet...

Eens de sociale verkiezingen eraan komen is het altijd een beetje afwachten wie zich deze keer kandidaat zal stellen. Zowel de kandidaten als de verkozenen genieten immers een stevige beschermingsregeling. Aangezien de bescherming van de kandidaten retroactief uitwerking krijgt, riskeert u vanaf januari 2016 dat u zonder het te weten een beschermde werknemer ontslaat. Hoe zit dat precies met die ‘occulte bescherming’ en hoe anticipeert u daar het best op? Hoe wordt de beschermingsvergoeding berekend? Waarom is een ontslag in de aanloop naar de sociale verkiezingen ‘goedkoper’? Wanneer en hoe kunt u toch een beschermde werknemer om dringende of om economische of technische redenen ontslaan? Meer...

BEDRIJFSWAGENS

Hoe problemen en discussies vermijden dankzij een goede ‘car policy’?

In welke mate bepaalt u als werkgever zelf vrij de regels voor het gebruik van de bedrijfswagens in een ‘car policy’? Wat zijn de voor- en nadelen van het opnemen van die car policy in het arbeidsreglement? Welke afspraken kunt u zoal maken over het privégebruik? Kunt u de wagen terugvragen als een werknemer bv. ziek is of deeltijds gaat werken? Hoeveel vrijheid geeft u uw werknemers bij het kiezen van een wagen? En waarmee moet u uitkijken als een werknemer zelf opties betaalt of bijlegt om een grotere wagen te krijgen? Wie draait op voor schade aan de wagen? Wat kunt u daarover extra voorzien? Meer...

Geactualiseerd op: 22.11.2017

Meer van Indicator

indicator