Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

LIQUIDATIERESERVES

In 2020 voor het eerst een liquidatiereserve uitkeren?

In 2020 zullen veel vennootschappen voor de eerste maal een liquidatiereserve kunnen uitkeren waarop maar 5% roerende voorheffing ingehouden moet worden. Welke liquidatiereserves komen daarvoor precies in aanmerking? Welke gevolgen heeft een uitkering voor de vennootschapsbelasting en met welke vennootschapsrechtelijke regels moet u rekening houden? Is in 2020 een liquidatiereserve uitkeren wel altijd opportuun? Meer...

DIVIDEND

Nu een fiscaal optimaal dividend uitkeren?

Hoeveel roerende voorheffing betaalt u als de jaarvergadering binnenkort beslist om een dividend uit te keren? Is de vrijstelling voor dividenden tot € 800 ook van toepassing voor een dividend toegekend door uw vennootschap? Geniet u nu voor vastgeklikte reserves, VVPR-bis-dividenden of liquidatiereserves reeds de voordeligste tarieven? Met welke aandachtspunten moet u zoal rekening houden als u overweegt om nu een (bijkomende) liquidatiereserve aan te leggen? Meer...

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN

Nu een tantième uitkeren: voordelig of zijn er toch betere opties?

Aangezien de vennootschapsbelasting vanaf 2018 daalt, stellen veel bedrijfsleiders zich de vraag of ze er goed aan doen nu snel nog een tantième op te nemen uit de winst van 2017. Is dat een goed idee? Wanneer is het toch interessanter om een liquidatiereserve aan te leggen? Waarom keert u beter eerst de vastgeklikte reserves uit? Is een dividend uitkeren soms ook een goed alternatief? Waarmee moet u dan opletten? Meer...

FISCALE OPTIMALISATIE

Is een liquidatiereserve aanleggen wel altijd een goed idee?

In het kader van de fiscale optimalisatie van uw jaarafsluiting is het zinvol na te gaan of het voor u wel voordelig is om een liquidatiereserve aan te leggen. Wat zijn daarbij de aandachtspunten? Waarmee moet u dan rekening houden als u binnen afzienbare tijd uw bedrijf wilt overlaten, aan uw kinderen of aan een geïnteresseerde koper? Meer...

DIVIDENDEN

Hoeveel roerende voorheffing betaalt u in 2017 op uw dividend?

De laatste vijf jaar is de roerende voorheffing die u op dividenden uit uw vennootschap betaalt meermaals gewijzigd. Het standaardtarief bedraagt nu 30%, maar daarnaast bestaan er enkele verlaagde tarieven. Geniet u in 2017 voor vastgeklikte reserves, VVPR-bis-dividenden of liquidatiereserves reeds de voordeligste tarieven? Wat zijn de voornaamste voorwaarden? Hoe keert u zo’n dividend uit? Meer...

LIQUIDATIE

Uw bedrijf stopzetten: hoe de roerende voorheffing bij de vereffening optimaliseren?

Wanneer u uw vennootschap liquideert, moet u roerende voorheffing inhouden op de liquidatiebonus. Hoe bespaart u dan rv door maximaal winsten over te boeken naar de liquidatiereserves? Hoe optimaliseert u daarnaast de timing van de afsluiting van de vereffening? Wanneer verkoopt u ten slotte de activa van de vennootschap het best? En waarom laat u de belastingvrije reserves beter vóór het afsluiten van de vereffening al belasten? Meer...

DIVIDEND

Binnenkort 30% roerende voorheffing: nu vlug nog een dividend uitkeren?

Vanaf 1 januari 2017 stijgt de roerende voorheffing naar 30%. Kunt u belastingen besparen door nu nog snel een dividend uit te keren? Wat is dan het verschil tussen een tussentijds dividend en een interimdividend? Wat zijn telkens de spelregels en de beperkingen? Is het ook zinvol om nu al een zgn. VVPR-bis-dividend uit te keren als u als kmo-vennootschap na 1 juli 2013 een kapitaalverhoging doorvoerde? Meer...

LIQUIDATIERESERVE

Liquidatiereserve: ook zinvol als er aandeelhouders-vennootschappen zijn?

Door een liquidatiereserve aan te leggen genieten kleine vennootschappen op termijn een verlaagde rv op dividenden. Is zo’n liquidatiereserve aanleggen echter wel zinvol wanneer er zowel aandeelhouders-natuurlijke personen als aandeelhouders-vennootschappen zijn? Kunt u dan aan de ene aandeelhouder een dividend uit de liquidatiereserves toekennen en aan de andere een dividend uit de gewone reserves? Wat zeiden de minister en de Rulingcommissie daarover onlangs? Is een inkoop eigen aandelen dan een goed alternatief? Wat zijn daarvan de gevolgen? Meer...

LIQUIDATIERESERVE

Liquidatiereserve nu ook voor 2012 en 2013

Kmo’s kunnen nu ook hun winst van 2012 en 2013 als liquidatiereserve boeken. Wat zijn daarbij de spelregels en beperkingen? Kunt u die maatregel ook genieten als u in tussentijd geen kmo meer bent? Hoeveel tijd heeft u dan om de bijzondere aanslag van 10% te betalen? En vanaf wanneer kunt u achteraf een dividend uitkeren tegen slechts 5% rv? Meer...

WINSTBESTEMMING

Welke bestemming geeft u nu het best aan de winst van 2014?

Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming verplicht en wanneer is ze verboden? Wanneer is fiscaal gezien een dividend, tantième of reserve een goede keuze? Hoeveel van de winst laat u in een kmo het best overboeken naar de liquidatiereserve? Is een meerwaarde gespreid laten belasten toch (nog) interessant? Is het fiscale plaatje anders als u nog overgedragen winsten heeft uit vorige boekjaren? Wanneer kunt u ook dan het best nog wachten met een uitkering? Meer...

Geactualiseerd op: 28.09.2020

Meer van Indicator