Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN

Nu het fiscaal maximumaantal dienstencheques bestellen?

Een van de maatregelen uit het Vlaams regeerakkoord houdt in dat het fiscaal voordeel voor uw dienstencheques vanaf 2020 zal verminderen. Wat betekent dat concreet en hoe haalt u dan voor 2019 fiscaal gezien nog het onderste uit de kan? Meer...

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN

Kunt u fiscaal nog iets aanvangen met oude facturen?

Tijdens de kerstvakantie heeft u uw bureau opgeruimd. Daarbij heeft u nog wat facturen van vroeger teruggevonden die u blijkbaar nooit aan uw boekhouder bezorgd heeft. Oei, kunt u daar fiscaal nu, begin 2019, nog iets mee doen? Meer...

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN

Rechtsbijstand weldra fiscaal aftrekbaar?

Meer...

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN

Dagvergoeding als u max. 40 dagen op werven komt?

Een dagvergoeding is fiscaal interessant omdat u daar privé niet op belast wordt. Hoe zit dat fiscaal gezien weer in elkaar en kunt u die ook gebruiken voor uw werfbezoeken? Onlangs heeft een beroepsrechter daarover uitspraak gedaan... Meer...

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN

Hoe zit dat nu precies met die vooruitbetaalde kosten?

Sinds 01.01.2018 is het voor uw vennootschap niet meer interessant om kosten vooruit te betalen. Hoezo en geldt dat niet alleen bij zgn. fiscale planning? Wat zei de minister daarover en is er dan echt geen voordeel meer mee te doen? Meer...

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN

Welke investeringen fiscaal gezien in 2018-19 doen?

In 2018 en 2019 bedraagt de investeringsaftrek bij beroepsmatige investeringen maar liefst 20% en dat zowel voor vennootschappen als eenmanszaken. Hoeveel levert u dat op boven op de afschrijving en welke voorwaarden zijn er? Meer...

FISCAAL - VARIA

U krijgt een lening van uw ouders, hoe zit dat fiscaal?

Stel, uw ouders lenen u geld voor uw bouwbedrijf. Zijn de interesten die u hen daarop betaalt voor u dan fiscaal aftrekbaar en hoe worden uw ouders daarop belast? Van welke fiscale voordelen kunt u zoal profiteren? Even kijken... Meer...

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN

De fiscus sponsort mee de club, ook in de kantine…

De lokale sportclub waar uw zoon net ingestapt is, is blijkbaar nog op zoek naar een sponsor, al was het maar om nieuwe sporttassen te kunnen kopen. Hoe pakt u dat het best aan? Kunt u in de kantine trakteren op kosten van de fiscus? Meer...

FISCAAL - BELASTINGVERMINDERING

€ 100 investeren en een fiscaal voordeel van € 115,50...

Heeft u een eenmanszaak, dan heeft u bij bepaalde investeringen niet alleen recht op een extra investeringsaftrek, maar geniet u onder bepaalde voorwaarden ook een ‘belastingkrediet’ van 10%. Hoe haalt u hier het maximum uit? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

“Tips & Advies moet je niet geloven”? Wacht even…

Een collega-zaakvoerder nam op basis van één van onze artikels een forfaitaire onkostenvergoeding op uit zijn vennootschap. “Kan niet”, zei zijn controleur, “en geloof die onzin van Tips & Advies toch niet”… Oké, houd u vast… Meer...

Geactualiseerd op: 08.11.2019

Meer van Indicator