Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

CONTROLE & GESCHILLEN - BEZWAAR

Geen bewijs van volmacht, geen geldig bezwaar!

De fiscus ontvangt een bezwaarschrift in naam van een bvba. Hij wijst het af als onontvankelijk, omdat de persoon die het ingediend heeft, geen volmacht voorgelegd heeft. Wat vond de rechter daarvan? Meer...

AANGIFTE - PERSONENBELASTING

Aanslag van ambtswege (AVA) of bericht van wijziging?

De fiscus vestigt een aanslag op basis van een laattijdige aangifte. Nadien verhoogt hij de aangegeven inkomsten via een kennisgeving van AVA. Volgens de belastingplichtige moest dit met een bericht van wijziging gebeuren. Klopt dat? Meer...

CONTROLE & GESCHILLEN - BEZWAAR

Wanneer is uw bezwaar tijdig en correct ingediend?

Aan de minister werd op 28.01.2015 gevraagd of de fiscus zich gaat houden aan de wijzigingen van de voorbije jaren inzake bezwaarschriften, vooral dan die door toedoen van de rechtspraak. Hoe zit het een en ander ook alweer in elkaar? Meer...

BEZWAAR

Moet uw bezwaar ondertekend zijn?

Meer...

STANDPUNT MINISTER - PROCEDURE

Denkt de fiscus mee in uw plaats?

Maakt de fiscus een ‘procedurefout’ bij het vestigen van uw aanslag, dan kan die aanslag vernietigd worden als u bezwaar indient. Waarom is dat van belang? Hoe zit het als u die vernietiging vergeet te vragen in uw bezwaarschrift? Meer...

PROCEDURE

Ik denk dat het niet juist is…

Wanneer u niet akkoord bent met een fiscale aanslag, moet u een bezwaarschrift indienen. Dit moet volgens de wet gemotiveerd zijn. Maar wat houdt dit concreet in? En wat als het niet gemotiveerd is? Meer...

ACTUALITEIT

Aandacht voor de ‘papierwinkel’!

Uit een recent arrest blijkt nog eens wat de verstrekkende fiscale gevolgen kunnen zijn als men het juridisch gezien niet zo nauw neemt... Meer...

BEZWAAR

Waar ligt die volmacht toch?

Een recente uitspraak bevestigt het belang van een volmacht als u uw boekhouder bezwaar laat indienen. Wat was er aan de hand? Waarop moet u letten? Meer...

PROCEDURE

Maak een goede indruk

Als u het met de fiscus echt niet eens bent, dient u een bezwaarschrift in. De er­varing leert dat een bezwaarschrift veelal te vlug en dus wat slordig wordt opgesteld. Enkele tips om een “deftig” bezwaarschrift in te dienen... Meer...

PROCEDURE

Verschalk de fiscus

Maakt de fiscus een zgn. procedurefout bij het vestigen van uw aanslag, dan kunt u die aanslag laten vernietigen. Speelt u het slim, dan kan u dat mogelijk een aan­zienlijk voordeel opleveren. Waarover gaat het en hoe pakt u dat aan ? Meer...

Geactualiseerd op: 11.08.2020

Meer van Indicator