Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

AUTO & TRANSPORT - AUTO VIA VENNOOTSCHAP

Is tankbeurt sinds 2020 goedkoper of duurder?

Brandstofkosten zijn sinds 2020 in principe niet meer voor 75% aftrekbaar, maar ook volgens de CO2 -uitstoot. Hoe zit dat dan juist? En wat indien uw boekjaar het kalenderjaar niet volgt? Meer...

VENNOOTSCHAP - AUTO VIA VENNOOTSCHAP

Hoeveel duurder wordt de auto van uw BV(BA) vanaf 2020?

Vanaf in principe 01.01.2020 zal de fiscale aftrek van de auto die uw BV(BA) u ter beschikking stelt, bepaald worden door de zgn. gramformule en dus niet langer variëren volgens ‘vaste CO2 -schijven’. Welke concrete gevolgen zal dat hebben? Meer...

VENNOOTSCHAP - AUTO VIA VENNOOTSCHAP

Is een 100% elektrische auto via uw BV(BA) fiscaal voordelig?

Nu het autosalon voor de deur staat, overweegt u om via uw BV(BA) een elektrische auto aan te schaffen. Uw collega zei u immers dat dit fiscaal interessant is. Is dat effectief zo? En wijzigt er niets aan het fiscaal statuut vanaf 2020? Meer...

VENNOOTSCHAP - AUTO VIA VENNOOTSCHAP

Verkoopt u het best uw ‘oude’ wagen nog in 2019?

Omdat vanaf 01.01.2020 uw oude auto een fiscaal onvriendelijke wagen wordt, denkt u eraan om deze te verkopen en te vervangen door een nieuwe fiscaal vriendelijke. Maakt het fiscaal gezien een verschil uit of u uw oude wagen nog vóór 2020 verkoopt of niet? Meer...

AUTO & TRANSPORT - AUTO VIA VENNOOTSCHAP

Uw vervuilende auto vervangen door een 100% aftrekbare?

Door de hervorming van de vennootschapsbelasting zal de fiscale aftrekbaarheid van uw auto vanaf 2020 drastisch dalen. Is uw auto aan vervanging toe, dan houdt u daar dus het best rekening mee. Sommige auto’s zijn zelfs na 2019 voor 100% fiscaal aftrekbaar. Hoe zit dat juist? Waar moet u op letten? Meer...

AUTO & TRANSPORT - AUTO VIA VENNOOTSCHAP

Anticipeer nu op de verlaagde fiscale aftrek vanaf 2020!

De hervorming van de vennootschapsbelasting bevat nieuwe aftrekbeperkingen voor de autokosten die weliswaar pas ingaan vanaf 2020. Als u dan via uw bvba in 2019 een nieuwe auto wilt kopen, kunt u daar het best nu al op anticiperen? Meer...

AUTO - FISCALE AFTREK

Hoe de ‘gramformule’ temperen voor uw nieuwe auto?

Door de compenserende maatregelen van het ‘zomerakkoord’ gelden er vanaf 2020 minder gunstige regels voor de fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens. Hoe groot is de impact van de gramformule? Hoe kunt u die beperken? Meer...

AUTO & TRANSPORT - AUTOKOSTEN

Elektrische auto voor eenmanszaak nu extra voordelig!

Zoals dat reeds van toepassing was voor vennootschappen, worden vanaf 2018 de aftrekbare autokosten voor eenmanszaken bepaald in functie van de CO2 -uitstoot en het type brandstof. Wat zijn de gevolgen voor uw elektrische auto? Meer...

AUTOKOSTEN

Meerwaarde op auto’s en gespreide taxatie

U heeft n.a.v. het autosalon een nieuwe auto gekocht en u verkoopt uw oude auto met een meerwaarde. Hoe berekent u precies de belastbare meerwaarde en hoeveel moet u ‘herbeleggen’ om de gespreide taxatie te genieten? Meer...

FISCOTIP - AUTOKOSTEN

Uitkijken als u een auto verkocht heeft in 2008...

Nog pro rata afschrijven in het jaar van de verkoop kan strikt gezien nog wel, maar in de praktijk maakt het doorgaans weinig of geen verschil. Door de gewijzigde aftrekpercentages kan dat nu voor een auto echter wel van belang zijn... Meer...

Geactualiseerd op: 11.08.2020

Meer van Indicator