Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

BEDRIJFSLEIDER - VOORDEEL VAN ALLE AARD

Zet uw dure rc-schuld om in een lening met vaste looptijd!

Nu hij 2017 afsluit, wijst uw boekhouder erop dat u door uw grote rekening-courantschuld een hoog privé belastbaar voordeel gratis lening heeft. Hij stelt daarom voor om deze om te zetten in een lening met vaste looptijd. Goed idee? Meer...

REKENING-COURANT

Omzetting rekening-courant? Ja, als u consequent bent...

Op uw schuld via rekening-courant wordt er u een duur voordeel alle aard aangerekend. Kunt u dat voordeel dan niet milderen door die schuld om te zetten in een lening met vaste looptijd? Wat zei een rechter daarvan op 20.11.2015? Meer...

REKENING-COURANT

Hoeveel kostte gratis lenen in 2015?

Meer...

BEDRIJFSLEIDER - VOORDEEL VAN ALLE AARD

Geen voordeel meer als u marktconforme huur betaalt?

Sommigen stellen dat als u een marktconforme huurprijs betaalt aan uw vennootschap, u dan niet meer belast kunt worden op een voordeel gratis woonst, zelfs niet als die prijs lager is dan het voordeel. Wat vindt de minister daarvan? Meer...

REKENING-COURANT

Rc omzetten in lening op termijn om fiscale redenen?

Een zaakvoerder had een stuk van zijn rekening-courant (rc) laten overboeken naar een rekening ‘Termijnlening’, zodat hij op een lager voordeel gratis lening belast zou worden. Kan dat? Wat vond de rechter daarvan op 19.06.2015? Meer...

VOORDEEL LENING

Welk tarief voor interesten van 2014 op uw rc?

Meer...

BEZOLDIGING

Voordeel op rc is geen loon... ?

Tellen ook uw voordelen van alle aard mee als ‘loon’ voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting? Een recent arrest verduidelijkt… Meer...

REKENING-COURANT

Verklein uw belastbaar voordeel gratis lening

Uit de afsluiting van uw jaarrekening blijkt dat uw rekening-courantschuld ten aanzien van uw vennootschap vrij hoog is. Recentelijk werd bekendgemaakt dat uw ‘voordeel gratis lening’ voor 2012 liefst 9,50% bedraagt. Hoe ‘mildert’ u dat? Meer...

BEDRIJFSLEIDER - REKENING-COURANT

Compensatie tussen interesten op een lening en een rc?

U heeft bij uw vennootschap een schuld via uw rekening-courant (rc) en ook een tegoed omdat u haar geld geleend heeft. Kunnen de interesten op de lening deze op de schuld ‘compenseren’, zodat u niet op een voordeel belast wordt? Meer...

VOORDEEL VAN ALLE AARD

Wat met uw voordelen voor 2011?

Met de afsluiting van uw jaarrekening stelt zich ook de vraag of u uw voordelen van alle aard wilt aangeven of laat boeken op rekening-courant. Wat is het beste? Meer...

Geactualiseerd op: 18.09.2019

Meer van Indicator