Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

GRONDIG ONDERZOCHT - BEROEPSKOSTEN

Geen patiënten meer, dus geen afschrijvingen meer?

Stel, u heeft eerst uw praktijk in uw woning gehad en bent daarna in het gebouw van de associatie gaan werken. Als u ‘thuis’ geen patiënten meer ziet, wil dit dan zeggen dat ook de afschrijvingen van het gebouw stilvallen? Een arrest licht toe... Meer...

BELASTINGAFTREK - BEROEPSKOSTEN

Een parking aanleggen: altijd fiscaal aftrekbaar?

Stel, u laat een aantal parkeerplaatsen (her)aanleggen aan uw praktijk. Zijn dit beroepskosten die u voor 100% kunt aftrekken of kan de fiscus de aftrek verwerpen onder het mom dat u en/of uw secretaresse daar zelf uw auto zetten? Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - BEROEPSKOSTEN

Ex-partner vergoeden voor goodwill: is dat aftrekbaar?

Stel, in het kader van een echtscheiding wordt u verplicht om uw ex-partner ‘uit te kopen’ uit de praktijk, omdat die tot het gemeenschappelijk vermogen behoorde. Is die vergoeding dan aftrekbaar als beroepskosten? Een arrest licht toe... Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - FISCALE AFTREK

Serviceclub en professionele contacten: hoe bewijzen?

Het lidgeld van een serviceclub kan gedeeltelijk fiscaal afgetrokken worden, bv. wanneer u kunt aantonen dat u er effectief ‘professionele contacten’ legt. Hoe moet u dat dan aantonen? Een recent vonnis licht toe... Meer...

FISCAAL - BEROEPSKOSTEN

Zijn uw kranten en uw tijdschriften aftrekbaar?

U heeft in uw wachtzaal uiteraard kranten, magazines, enz. ter beschikking ­liggen voor uw patiënten. De fiscus doet echter vaak moeilijk over de aftrek van deze kosten. Wat is het probleem en wat kunt u eraan doen? Meer...

FISCAAL - BEROEPSKOSTEN

Is de verdeelsleutel heilig... ?

U bent van plan om de buitenmuren van uw ‘gemengd’ pand te herschilderen en dit omdat u uw pand aantrekkelijker wilt maken voor potentiële patiënten. Betekent dit dan ook dat u meer schilderkosten kunt inbrengen? Meer...

BELASTINGAFTREK

Golft de fiscus mee?

Onlangs werd de fiscale aftrek van het lidgeld van een golfclub zwaar in vraag gesteld in de media. Is dat lidgeld dan aftrekbaar? Toch even nuanceren... Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - VERZEKERING GEWAARBORGD INKOMEN

Niet aftrekken opdat de uitkering niet ­belastbaar zou zijn?

Een uitkering wegens definitieve arbeidsongeschiktheid uit een polis gewaarborgd inkomen, is die nu belastbaar of niet? Van welke factoren hangt dit af? Het Hof van cassatie licht dit toe n.a.v. een zaak over een huisarts... Meer...

GRONDIG ONDERZOCHT - BEROEPSKOSTEN

Fiscale pleister op de wonde bij schadevergoedingen?

Stel, u moet een schadevergoeding betalen aan een ‘derde’, bv. aan een patiënt wegens een medische fout. Vormt zo’n schadevergoeding een aftrekbare beroepskost? Een recent arrest licht toe... Meer...

FISCAAL

We steken alles in een ‘nieuw kleedje’

Stel, u besluit om uw praktijkruimte eens grondig op te frissen. U gaat alles schilderen, behangen, nieuwe gordijnen en vloerbekleding plaatsen… Hoe zit het dan met de fiscale aspecten van deze ‘opfrisoperatie’? Meer...

Geactualiseerd op: 15.07.2019

Meer van Indicator