Advies toegevoegd op 21 december 2012

REKENING-COURANT

Herkwalificatie van interesten op uw rekening-courant, een stand van zaken...

De fiscus kan zgn. overdreven (fiscaalvriendelijke) interesten op een tegoed op uw rekening-courant (rc) slechts herkwalificeren in (fiscaal minder interessante) dividenden wanneer dat rc-tegoed een ‘geldlening’ is.

De vraag wanneer er sprake is van een geldlening is een feitenkwestie die in geval van discussie beoordeeld moet worden door de rechter. Welke criteria hanteert de meest recente rechtspraak daarbij?

Wat indien uw vennootschap de interesten niet betaalt aan u, maar aan een andere vennootschap? Kunnen die dan ook geherkwalificeerd worden?

Inloggen

Gebruikersnaam
Wachtwoord Onthouden [?]

Gebruikersnaam/wachtwoord vergeten?

Abonneren

Toegang tot dit deel van
'Tips & Advies Ondernemingsdatabank' is voorbehouden voor abonnees.

Heeft u nog geen abonnement?
Abonneer u nu voor onmiddellijke toegang tot alle adviezen.


Abonneren

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878

Geactualiseerd op: 23.10.2020

Meer van Indicator