Advies toegevoegd op 22 mei 2013

ONROERENDE LEASING

Huur omzetten in onroerende leasing: geen misbruik

Verhuren aan uw vennootschap is fiscaal gezien niet altijd even interessant. Kunt u er voordeel bij hebben als u het huurcontract omzet in een onroerendeleasingovereenkomst? Waarom kan dat interessant zijn? Wat kan een nadeel zijn?

Aan welke spelregels moet u zich houden om niet belast te worden op een onroerend inkomen? Hoe zit het met de registratierechten?

Kan er een probleem zijn met de antimisbruikbepaling? Wat als er bij het aangaan van de onroerendeleasingovereenkomst een vooruitbetaling gebeurt?

Is er bij onroerende leasing een risico dat de interesten geherkwalificeerd worden als dividend?

Inloggen

Gebruikersnaam
Wachtwoord Onthouden [?]

Gebruikersnaam/wachtwoord vergeten?

Abonneren

Toegang tot dit deel van
'Tips & Advies Ondernemingsdatabank' is voorbehouden voor abonnees.

Heeft u nog geen abonnement?
Abonneer u nu voor onmiddellijke toegang tot alle adviezen.


Abonneren

Contactgegevens
Indicator | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 016 35 99 00 | Fax: 016 70 14 01
klantenservice@indicator.be | www.indicator.be

Maatschappelijke zetel
ELS Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878

Geactualiseerd op: 19.01.2018
indicator