Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

VENNOOTSCHAP - FISCAAL

Liquidatiereserves aanleggen tijdens de vereffening?

Stel, binnen een paar jaar wilt u stoppen met werken en uw vennootschap vereffenen. Wanneer verkoopt u dan het best bepaalde activa? Kunt u de gerealiseerde meerwaarde optimaliseren via de aanleg van een liquidatiereserve?

BELASTINGEN - ONROEREND GOED

Meerwaarde op grondgedeelte van een pand belastbaar?

Verkoopt uw eenmanszaak een gebouw met winst, een zgn. meerwaarde, dan slaat een deel van die winst op het grondgedeelte. Het grondgedeelte is fiscaal niet afschrijfbaar; is dat deel dan belastbaar bij verkoop? Hangt dat ervan af of u het verkochte gebouw al dan niet voor uw zaak gebruikt heeft?

Meest gelezen adviezen

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Eigen bijdrage VAA in min van te beperken autokosten?

Volgens de fiscus kan de eigen bijdrage in het voordeel alle aard (VAA) niet afgetrokken worden van de te verwerpen autokosten. Was het Hof van Cassatie het op 25.06.2020 met dat standpunt eens?

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Tot 31.12.2020 krijgt u 25% (i.p.v. 8%) investeringsaftrek!

Door de coronacrisis hebben vele ondernemers moeten investeren om hun activiteiten coronaproof te maken of om een digitale webshop te ontwikkelen. Daarom heeft de regering beslist om de gewone investeringsaftrek (IA) tijdelijk te verhogen naar 25%. Wat betekent dat voor uw vennootschap of eenmanszaak?

BEDRIJFSLEIDER - BEZOLDIGING

Niet-opgenomen loon boeken op rc of toe te rekenen kost?

Door de coronacrisis zit uw vennootschap wat krap bij kas en u neemt dan ook de rest van het jaar uw loon (deels) niet op, maar u boekt het op uw rekening-courant (rc). Een collega beweert echter dat u dat beter anders doet. Klopt dat?

VENNOOTSCHAP - AANGIFTE

Vennootschap: aangifte en jaarrekening...

U heeft gehoord dat de indieningstermijn voor de aangifte vennootschapsbelasting verlengd zou zijn. Is dat zo en tot wanneer dan? Wat dan met de timing van de neerlegging van de jaarrekening?

BELASTINGEN - ONKOSTENVERGOEDING

Fiscus aanvaardt thuiswerkvergoeding!

In het kader van de coronacrisis kon u tijdelijk een thuiswerkvergoeding toekennen aan uw werknemers. Via een circulaire heeft de fiscus deze vergoeding een permanent karakter gegeven. Hoe zit dat precies?

Meest recente adviezen

ONROEREND GOED - AANKOOP

Voorkoop- of voorkeurrecht afspreken met uw verhuurder?

U huurt een winkelpand dat u op termijn zou willen aankopen. Kunt u een zgn. voorkoop- of voorkeurrecht met de verhuurder overeenkomen? Kunt u dat ook nog doen in de loop van de huurovereenkomst en hoe gaat u dan te werk?

BELASTINGVRIJE RESERVES - TARIEF

Oude belastingvrije reserves nu gunstig belast!

Mogelijk heeft ook uw vennootschap vroeger bepaalde reserves tijdelijk vrijgesteld van belasting. Wist u al dat u die reserves nu tijdelijk kunt laten belasten tegen een gunsttarief. Waarover gaat het precies en hoe gaat dit in zijn werk?

FISCAAL - BEROEPSKOSTEN

Een onderhoudsuitkering i.p.v. een kot: fiscaal de max?

Een kot of studio huren voor uw kind-student kost al gauw € 500 à € 800 per maand. I.p.v. zelf de huur te betalen, kunt u beter een onderhoudsuitkering aan uw kind betalen, óók als u niet gescheiden bent. Die is nl. fiscaal aftrekbaar, zo hoort u zeggen. Is dat echter wel waar en zo ja, levert het ook echt profijt op?

Geactualiseerd op: 29.09.2020

Meer van Indicator