Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Meest gelezen adviezen

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN

Alle bedrijfswagens tegen 2026 broeikasgasvrij!

Volgens het regeerakkoord van de nieuwe regering-De Croo zouden alle nieuwe bedrijfswagens tegen 2026 ‘broeikasgasvrij’ moeten zijn. Hoe zit dat dan met de periode 2021-2026?

VENNOOTSCHAP - AANGIFTE

Vennootschap: aangifte en jaarrekening...

U heeft gehoord dat de indieningstermijn voor de aangifte vennootschapsbelasting verlengd zou zijn. Is dat zo en tot wanneer dan? Wat dan met de timing van de neerlegging van de jaarrekening?

AANGIFTE - VENNOOTSCHAPSBELASTING

Deadline aangifte vennootschapsbelasting verlengd

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Vergeet uw UBO-inschrijving niet te bevestigen!

Heeft u een vennootschap, dan moet u sinds eind 2019 in het zgn. UBO-register vermelden wie de ‘uiteindelijk begunstigde’ daarvan is én dat ook elk jaar bevestigen. Hoe doet u dat vlot en hoe vergeet u dat niet?

BELEGGINGEN

Liquiditeiten vennootschap beleggen: alternatieven voor DBI-bevek?

Voor de opgepotte (liquidatie)reserves die u binnen uw vennootschap belegt, raadt uw bankier u omwille van de fiscale voordelen bijna systematisch een DBI-bevek aan. Wat zijn daarbij de aandachtspunten? Is zo’n DBI-bevek wel altijd 100% ‘DBI-proof’? Welke mogelijk interessante alternatieven bestaan er?

Meest recente adviezen

FISCAAL - AFSCHRIJVINGEN

Herbeleggen in een gebouw, hoe zit dat concreet?

Naar aanleiding van een vorig artikel over de zgn. gespreide taxatie vroeg een abonnee wat er precies als een ‘gebouw’ aanzien wordt waarvoor de herbeleggingstermijn geen drie maar vijf jaar bedraagt. Eens kijken hoe dat zit...

SOCIALE BIJDRAGEN

Uitstel sociale bijdragen en uw VAPZ...

Zo u een betalingsuitstel tot 2021 gevraagd heeft voor uw sociale bijdragen van 2020, dan kunt u uw VAPZ-premie voor 2020 niet aftrekken! Een circulaire van 19.10.2020 brengt gelukkig goed nieuws...

FISCAAL - BELASTINGAANGIFTE

Een bijkomend uitstel voor uw aangifte...

VENNOOTSCHAPSBELASTING - OPENSTAANDE VORDERINGEN

Nu actie ondernemen om straks facturen af te boeken...

Wanneer uw boekhouder in het voorjaar van 2021 de jaarrekening van boekjaar 2020 afsluit, kan hij onbetaalde klantenvorderingen afboeken. Als u wilt dat de fiscus die afboekingen aanvaardt, onderneemt u nu al het best een en ander...

DIVIDEND

Hoe is het eigenlijk nog met de zgn. DBI-aftrek?

Wanneer uw vennootschap dividenden ontvangt, worden die in haar belastbaar inkomen opgenomen, tenzij ze recht heeft op de zgn. DBI-aftrek. Welke voorwaarden gelden er nu ook weer voor die aftrek en wat als hij voor een bepaald jaar niet volledig gebruikt kan worden?

Geactualiseerd op: 28.10.2020

Meer van Indicator