Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

BANK - OVERBRUGGINGSKREDIET

De aan- en verkoop van een nieuwe gezinswoning financieren

U wilt een nieuwe ruimere gezinswoning kopen en de oude verkopen. Welke leningen sluit u daar dan het best voor bij de bank? Wat doet u dan met een hypothecaire lening die nog loopt voor de ‘oude’ gezinswoning?

BTW - NIEUWBOUW

Hoe zit het met de opvolger van de btw-bouwaangifte?

Bij nieuwbouw moet u sinds medio 2018 geen btw-bouwaangifte meer indienen, maar wel een aantal specifieke inlichtingen verstrekken via een nieuw formulier. Een KB van 28.05.2019 verduidelijkt eindelijk een en ander. Hoe zit dat precies?

Meest gelezen adviezen

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Staat u of uw vennootschap op de controlelijst van de fiscus?

Naar jaarlijkse gewoonte publiceert de fiscus een lijst met welke verhoogde controleacties er lopende zijn of op het programma staan voor particulieren en ondernemingen. Deze lijst werd op 08.06.2019 bekendgemaakt op de website van de FOD Financiën! Reden om u ongerust te maken of niet echt? Even kijken...

BELEGGEN - RENDEMENT

Hoeveel cash heeft u op pensioenleeftijd nodig?

U heeft een mooi bedrag bijeengespaard en gaat over enkele jaren met pensioen. Hoe kunt u daar met de huidige lage rente toch een behoorlijk inkomen uit halen als aanvulling op uw pensioen? En hoe kunt u fiscaal optimaliseren?

VARIA - VASTGOED

Hoeveel is dat pand waard?

Immoweb heeft een gratis webtool gelanceerd om de waarde van vastgoed te schatten. Interessant?

VASTGOED

Koopt u een beleggingspand het best privé of met uw vennootschap?

U overweegt om een pand te kopen als belegging. Hoe doet u dat fiscaal gezien het best, met uw vennootschap of privé? Wat zijn de voor- en nadelen en risico’s van beide mogelijkheden? Waarom kunt u niet zomaar berekenen wat de beste keuze is? Hoe kiest u dan de voor u beste optie?

BELASTINGEN - AANGIFTE

Het beroepsgedeelte van uw woning fiscaal optimaal bepalen

Stelt uw vennootschap u een gratis woonst ter beschikking of verhuurt u een stuk van uw woning aan uw vennootschap, dan heeft u er fiscaal belang bij om het stuk dat uw vennootschap gebruikt, zo hoog mogelijk te ramen. Waarom en hoe doet u dat?

Meest recente adviezen

ERVEN EN SCHENKEN - SUCCESSIERECHTEN

Meer erfgenamen, minder erfbelasting?

BELASTINGAFTREK - WONING

Looptijd van uw woonlening verlengen: loont dat ook fiscaal?

Vermits de rente voor hypothecaire leningen nog steeds historisch laag staat, overweegt u om uw lopend woonkrediet te herfinancieren en tevens de looptijd ervan te verlengen. Levert die verlenging u dan fiscaal ook nog iets op?

AFTREKBARE KOSTEN - VARIA

Uw dienstencheques gesplitst aankopen?

De boekhouder van een abonnee heeft zonet zijn privéaangifte over 2018 ingediend en maakt daarbij de opmerking dat het beter is om de aankoop van dienstencheques te splitsen tussen hem en zijn partner. Waarom is dat dan zo?

BELASTINGAANGIFTE - TERMIJNEN

Aangifte te laat wegens overmacht?

Uw boekhouder moet uw belastingaangifte voor uw inkomsten van 2018 ten laatste op 24 oktober 2019 indienen. Stelt dat dit niet lukt, wanneer aanvaardt de fiscus dan dat er sprake is van overmacht?

BELASTBARE INKOMSTEN - VARIA

Belast op basis van een verklaring?

De heer Y is verdachte in een strafzaak. In een verhoor legt hij verklaringen af over aankopen die hij bij collega X gedaan zou hebben. Op basis daarvan verhoogt de fiscus de belastbare winst van X. Wat vond de rechter en wat moet u daarvan onthouden?

Geactualiseerd op: 18.09.2019

Meer van Indicator