Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

ONROEREND GOED

MyMinfin breidt uit

BEDRIJFSWAGEN - BELASTBAAR VOORDEEL

VAA min overschrijding autobudget, mag dat?

Kent u een leasingbudget van bv. € 700 per maand toe, maar kiest een werknemer een wagen van bv. € 800, dan houdt u het verschil van € 100 in op zijn loon. Mag het VAA van die werknemer dan ook verminderd worden met de € 100?

Meest gelezen adviezen

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - VARIA

Welk eenmalige geldopname wordt het minst belast?

U wilt netto € 10.000 uit uw vennootschap halen, maar er is geen manier om dat onbelast te doen. Als u dus voor een belast inkomen moet kiezen, wat is dan fiscaal het best: extra loon, een tussentijds dividend of vooruitbetaalde huur?

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN

Hoe de ‘gramformule’ temperen voor uw nieuwe auto?

Door de compenserende maatregelen van het ‘zomerakkoord’ gelden er vanaf 2020 minder gunstige regels voor de fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens. Hoe groot is de impact van de gramformule? Hoe kunt u die beperken?

VENNOOTSCHAPSBELASTING - TARIEF

De zgn. minimumbezoldiging blijft vragen oproepen!

Op 24.10.2018 werden aan de minister twee mondelinge parlementaire vragen gesteld over de zgn. minimumbezoldiging. Waarover gingen die vragen dan precies en wat heeft de minister erop geantwoord?

BELEGGEN - VARIA

Cash veilig parkeren in uw vennootschap?

GROEPSVERZEKERING

Andere berekening 80%-grens?

Meest recente adviezen

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN

Is uw parkeerboete aftrekbaar?

SOCIAAL STATUUT - PENSIOEN

Vanaf welke leeftijd kunt u vanaf 2019 met pensioen gaan?

De regels over wanneer u precies pensioenuitkeringen kunt bekomen als zelfstandige, worden alsmaar strenger. Vanaf 2019 zijn die regels weer wat aangepast. Vanaf wanneer kunt u dan voortaan met pensioen gaan?

RECHT - ALGEMENE VOORWAARDEN

Het raam dat u geplaatst heeft op de werf, is beschadigd

Er gebeuren op een werf nogal eens ongelukken of ongewilde beschadigingen. Zo kunnen er nadien verfspatten of barsten komen op/in het raam dat u geplaatst heeft. De vraag die zich dan stelt, is wie er hiervoor moet instaan?

FISCAAL - BEROEPSKOSTEN

Belastingverhoging van 50% voor aftrek privé-uitgaven?

Privé-uitgaven in de beroepskosten steken is soms een ‘spelletje’: gooit de controleur ze eruit, so be it. Hiermee overdrijven kan echter tot een belastingverhoging wegens ‘opzet’ leiden. Wanneer is dat? Een arrest licht toe...

Geactualiseerd op: 17.01.2019

Meer van Indicator

indicator