Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

SOCIALE BIJDRAGEN

Uw sociale bijdragen optimaliseren: nu meer dan ooit noodzakelijk?

Hoe worden de voorlopige sociale bijdragen berekend die u in 2018 betaalt? Waarom heeft u er zelf financieel belang bij in 2018 correcte bijdragen te betalen? Welke invloed kunnen de nieuwe regels voor de berekening van het voordeel alle aard ‘gratis woonst’ hebben op uw bijdragen voor 2017 en 2018? Hoe berekent u de sociale bijdragen die u voor 2018 effectief verschuldigd bent? Wat onderneemt u dan het best als uw voorlopige bijdragen te hoog of te laag blijken te liggen?

BELEGGEN - ONROEREND GOED

Cash voor vastgoed nodig: lenen of voorschot op IPT?

U denkt eraan om wat verbouwingswerken uit te voeren aan uw huis of een appartement aan zee te kopen. Neemt u dan het best een voorschot op uw IPT of gaat u beter een hypothecaire lening aan? Of kunt u van twee walletjes eten?

Meest gelezen adviezen

EINDEJAARSOPTIMALISATIE

Fiscale optimalisatie voor boekjaar 2018: wat is er nog mogelijk?

Nu het einde van het boekjaar nadert, bekijkt ook u wellicht met welke verrichtingen u de belastbare winst van de vennootschap nog kunt verlagen. De hervorming van de vennootschapsbelasting van 2017 heeft enkele van die optimalisatietechnieken afgeschaft of beperkt. Hoe zit dat voor boekjaar 2018? Wat kan er niet meer en wat kan er (voorlopig) wel nog?

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - VARIA

Welk eenmalige geldopname wordt het minst belast?

U wilt netto € 10.000 uit uw vennootschap halen, maar er is geen manier om dat onbelast te doen. Als u dus voor een belast inkomen moet kiezen, wat is dan fiscaal het best: extra loon, een tussentijds dividend of vooruitbetaalde huur?

PERSONEEL - VARIA

‘Nieuwe’ fiscale vrijstelling vanaf 2019

Indien u personeel in dienst heeft dat in 2019 een anciënniteit van minstens vijf jaar bereikt, kunt u een fiscale vrijstelling genieten. Hoe zit dat precies?

AUTO - FISCALE AFTREK

Hoe de ‘gramformule’ temperen voor uw nieuwe auto?

Door de compenserende maatregelen van het ‘zomerakkoord’ gelden er vanaf 2020 minder gunstige regels voor de fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens. Hoe groot is de impact van de gramformule? Hoe kunt u die beperken?

AUTOKOSTEN

Is uw parkeerboete aftrekbaar?

Meest recente adviezen

VENNOOTSCHAP - OVERNAME

Overgedragen verliezen kwijt na overname?

Een verlieslatende bvba wijzigt haar maatschappelijk doel. Enkele jaren later verkoopt de enige aandeelhouder al zijn aandelen. De fiscus weigert vervolgens de aftrek van overgedragen verliezen. Waarom en wat vond de rechter daarvan?

CONTROLE & GESCHILLEN - BELASTINGCONTROLE

Omzet van een maand extrapoleren naar een jaar?

Een belastingcontroleur stelt vast dat niet alle leveringen gefactureerd worden. Hij reconstrueert de zwarte omzet voor één maand, extrapoleert die naar een jaar en onderwerpt dit bedrag aan de AGC. Wat zei de rechter daarover?

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Strafrechtelijke vervolging voor ‘wettelijke’ euthanasie?

Eind november 2018 werd er in de pers bericht dat drie artsen die euthanasie toegepast hadden volgens de wettelijke procedures, naar het hof van assisen verwezen worden en beschuldigd worden van ‘vergiftiging’. Hoe kan zoiets?

PERSONEEL - SOCIAAL VOORDEEL

Ook fiscus zegt dat u € 40 mag geven!

Sommige personeelsgeschenken zijn onder bepaalde voorwaarden 100% fiscaal aftrekbaar, vrij van RSZ en onbelast bij de begunstigde. Hoe zit dat precies?

ONROEREND GOED - BELASTING OP VERKOOP

Een geschonken grond of gebouw verkopen?

Stel, u heeft enkele jaren geleden een grond of gebouw geschonken gekregen van bv. uw ouders. Nu wilt u dit onroerend goed, dat u nooit voor uw praktijk gebruikt heeft, verkopen. Hoe wordt u daarop dan belast?

Geactualiseerd op: 14.12.2018

Meer van Indicator

indicator