Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

PERSONEEL - LOONKOSTEN

Wat wanneer betalen bij telewerk of werkloosheid?

In deze tijden van coronacrisis is de kans groot dat uw personeel sinds 18 maart 2020 (of zelfs nog vroeger) ofwel op werkloosheid gezet is, ofwel ‘in opdracht’ van de overheid van thuis uit werkt. Welke gevolgen hebben deze twee ‘pistes’ op uw financiële verplichtingen m.b.t. loon en dergelijke?

PENSIOEN - VAPZ

Hoeveel kost uw (S)VAPZ werkelijk?

Uw verzekeraar zegt dat u van uw (S)VAPZ-premie eigenlijk minder dan 40% zelf betaalt. De overige 60% zou u besparen op sociale bijdragen en personenbelasting. Is dat inderdaad zo?

Meest gelezen adviezen

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP

Wat niet vergeten bij uw statutenwijziging?

ACTUALITEIT - PERSONEEL

Corona: belastingvrije thuiswerkvergoeding!

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP

Liquidatiereserves uitkeren of een VVPR-bis-dividend?

Op de komende jaarvergadering over het boekjaar 2019 zullen veel vennootschappen de liquidatiereserve van het boekjaar 2014 kunnen uitkeren met een roerende voorheffing (rv) van maar 5%. Wat met de uitkering van andere liquidatiereserves en waarom is een VVPR-bis-dividend soms beter?

VENNOOTSCHAP - LOON

Al fietsend € 1.000 uit uw BV(BA) halen

Op een belastingvrije manier geld uit uw vennootschap halen, is niet evident. Wist u al dat u er pakweg € 1.000 ‘netto’ per jaar kunt uithalen, gewoon door van thuis naar ‘uw werk’ (praktijk of ziekenhuis) te fietsen?

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN

Kunt u de verworpen uitgaven autokosten reduceren?

Sinds 2020 wordt de fiscale aftrekbaarheid van autokosten niet langer bepaald door de ‘vaste CO2 -schijven’, maar door de zgn. gramformule. Dat zal u dus geld kosten, tenzij u autokosten juist doorrekent! Hoe zit dat precies?

Meest recente adviezen

VASTGOEDMAKELAAR - MAKELAARSOPDRACHT

Wat met lopende bemiddelingsopdracht?

U mag als vastgoedmakelaar uw kantoor niet meer openhouden en kunt veel taken van uw bemiddeling niet meer uitvoeren. Wat met lopende opdrachten?

WONINGHUUR - CORONAMAATREGELEN

Zo maakt u een plaatsbeschrijving op in ‘coronatijden’

Bij het begin en einde van een huurovereenkomst maakt u een tegensprekelijke plaatsbeschrijving op. Hoe doet u dat echter zolang de coronomaatregelen gelden en hoe houdt u dan rekening met de ‘social distance’?

PENSIOEN

Uw IPT vóór uw 65ste opnemen?

Op welke leeftijd kunt u uw bedrijfspensioenverzekering opnemen? Wanneer is een opname vóór uw 65ste toch nog mogelijk? Wat zijn daarvan de voor- en nadelen? Is zo’n vervroegde opname ook financieel gezien zinvol als u het geld bv. investeert in vastgoed? Wat zijn de aandachtspunten? Waarom is een inpandgave van uw contract dan meestal een betere strategie?

BEDRIJFSLEIDER - WONING VIA VENNOOTSCHAP

Belast op voordeel alle aard, kosten woning aftrekbaar?

Een vennootschap stelt een woning ter beschikking aan haar zaakvoerder, die daarvoor een beperkte huur betaalt en zich voor een stuk op een voordeel alle aard (VAA) laat belasten. Zoals intussen gebruikelijk is, weigert de fiscus de aftrek van de kosten van het pand. Volgt de rechter?

ACTUALITEIT - ZELFSTANDIGEN

Coronaziek: heeft een bedrijfsleider recht op een uitkering?

Vanaf wanneer heeft u als zelfstandige recht op een uitkering als u (door het coronavirus) ziek wordt? En wat indien u uw activiteit tijdelijk moet stopzetten? Kunt u dan ook een uitkering aanvragen? Hoeveel krijgt u dan? Hoe wordt dat belast? En welke stappen moet u daarvoor ondernemen?

Geactualiseerd op: 06.04.2020

Meer van Indicator