Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

SOCIAAL STATUUT ZELFSTANDIGE - ZIEKENFONDS

Binnenkort meteen een uitkering als zelfstandige bij ziekte?

U bent als zelfstandige ‘buiten strijd’ door een ziekte, een ongeval of een revalidatieperiode. Daardoor moet u een tijdlang stoppen met werken. Krijgt u dan ondertussen een uitkering en wat wijzigt er hier binnenkort?

DIVIDEND

Nu een fiscaal optimaal dividend uitkeren?

Hoeveel roerende voorheffing betaalt u als de jaarvergadering binnenkort beslist om een dividend uit te keren? Is de vrijstelling voor dividenden tot € 800 ook van toepassing voor een dividend toegekend door uw vennootschap? Geniet u nu voor vastgeklikte reserves, VVPR-bis-dividenden of liquidatiereserves reeds de voordeligste tarieven? Met welke aandachtspunten moet u zoal rekening houden als u overweegt om nu een (bijkomende) liquidatiereserve aan te leggen?

Meest gelezen adviezen

VENNOOTSCHAP - AUTO VIA VENNOOTSCHAP

Hoe rekent u de elektriciteit van uw elektrische auto door?

Een abonnee vroeg zich af hoe hij de in zijn privégarage ‘getankte’ elektrische oplaadbeurten van de door zijn vennootschap ter beschikking gestelde plug-inhybride of elektrische auto ten laste kan leggen van zijn vennootschap?

JAARAFSLUITING

Jaarafsluiting 2018: fiscale aandachtspunten

Boekjaar 2018 is het eerste boekjaar waarvoor de hervorming van de vennootschapsbelasting van kracht is. Wat zijn de belangrijkste fiscale wijzigingen waaraan u bij het afsluiten van de jaarrekening voor boekjaar 2018 moet denken om het correcte bedrag aan geraamde belasting te kunnen boeken?

EXTRALEGAAL PENSIOEN

Hoe wordt uw extralegaal pensioen belast?

Een wet van 27.02.2019 wijzigt het een en ander aan de wijze waarop u belast wordt op uw aanvullend pensioen. Hoe zit dat precies?

BEDRIJFSLEIDER

Het als bedrijfsleider wat rustiger aan doen?

Misschien overweegt ook u om uw zaak stilaan over te laten aan uw kinderen? Heel wat bedrijfsleiders willen dan toch nog graag enkele jaren actief blijven en bv. de relatie met een aantal klanten verder verzorgen, zonder dat ze daarom nog een loon willen opnemen. Mag u dan met een auto van de vennootschap blijven rijden, ook privé? Betaalt u dan belastingen en sociale bijdragen? Is restaurantkosten inbrengen een probleem? Kunt u dan zelf nog een dividend blijven ontvangen? Wat heeft de hervorming van het vennootschapsrecht daaraan veranderd?

VENNOOTSCHAP - NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT

Welke vennootschapsregels zijn dwingend vanaf 01.01.2020?

Voor uw bestaande bvba heeft u tijd tot 01.01.2024 om zich aan te passen aan het nieuwe vennootschapsrecht, maar vanaf 01.01.2020 zijn er wel al een aantal zgn. dwingende regels van toepassing. Welke zijn dat, vroeg een abonnee ons...

Meest recente adviezen

PERSONEEL - ALTERNATIEF BELONEN

Aan een bonus denken als de jaarvergadering eraan komt!

Als de werknemers van uw vennootschap eens een extraatje verdienen in de vorm van een eenmalige bonus, is het nu, wanneer uw boekhouder de jaarvergadering voor boekjaar 2018 gaat organiseren, het moment om te reageren. Waarom?

FISCAAL - BTW

Hoe zit het met de btw voor all-inmenu’s in een restaurant?

In een restaurant geldt er een lager btw-tarief voor het eten (12%) dan voor de drank (21%). Hoe zit dat dan als u een all-inmenu aanbiedt? Onlangs sprak de fiscus zich hierover uit in een circulaire...

AUTO VIA VENNOOTSCHAP

Puntjes op de i voor fakehybrides

PERSONEEL - ONTSLAG

Ontslag met ‘vrijstelling van prestaties’, wat wijzigt er?

U moet jammer genoeg een van uw werknemers ontslaan en u wilt liever niet dat hij een opzeg presteert. In plaats van een opzeggingsvergoeding te betalen, kunt u hem dan ook ‘vrijstellen van prestaties’. Hoe zit dat en wat wijzigt er?

Geactualiseerd op: 20.05.2019

Meer van Indicator