Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

EXTRALEGAAL PENSIOEN

Groepsverzekering: nieuwe spelregels

Vanaf 1 januari 2019 wijzigen de aansluitingsvoorwaarden voor werknemers bij een groepsverzekering. Daarnaast genieten werknemers vanaf dan ook sneller verworven rechten op de opgebouwde reserves. Wat moet u daarover zoal weten?

BEROEPSKOSTEN - ONKOSTENVERGOEDING

2% meer dagvergoeding vanaf oktober!

Vanaf 01.10.2018 kunt u voor uw beroepsmatige verplaatsingen wat meer onbelaste dagvergoedingen opnemen. Hoeveel? En wat zijn de spelregels?

Meest gelezen adviezen

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN

Waarmee mag u de verworpen autokosten verminderen?

Kosten van firmawagens zijn niet volledig aftrekbaar in uw vennootschap. Kunt u het voordeel alle aard (VAA) of een eigen bijdrage aanrekenen op de verworpen autokosten? En wat met de meerwaarde wanneer u een firmawagen verkoopt?

BELASTINGEN - LOON

Bezoldiging optrekken om minder venn.b. te betalen?

De minimumbezoldiging om het (nieuw) verlaagd tarief vennootschapsbelasting te genieten, bedraagt voortaan € 45.000. Is het altijd opportuun om uw loon te verhogen daar u privé meer belastingen en sociale bijdragen moet betalen?

BELASTINGEN - VAA WOONST

VAA gratis woonst: iedereen factor 2!

De regering heeft een definitieve regeling uitgewerkt die de berekeningswijze voor het bepalen van het VAA woonst voor iedereen gelijkmaakt. Hoe zit dat?

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING

Op welk loon wordt de 80%-grens berekend?

Een vennootschap betaalt premies van een groepsverzekering voor haar zaakvoerder. De fiscus weigert echter de aftrek omdat er niet voldaan zou zijn aan de 80%-grens. Wat vond de rechter daarvan?

GRONDIG ONDERZOCHT - RESTAURANTKOSTEN

Is uw dagelijkse lunch nog (forfaitair) aftrekbaar?

Als het gelet op de afstand tot het ziekenhuis/de praktijk onmogelijk is om ’s middags naar huis te gaan, zijn de meerkosten van een lunch buitenshuis in principe aftrekbaar. Mag u die aftrek ook forfaitair vaststellen? Een arrest licht toe...

Meest recente adviezen

SOCIAAL STATUUT - HELPER

Uw afgestudeerd kind als helper of ‘echte’ zelfstandige?

Uw zoon of dochter is afgelopen zomer afgestudeerd en zou als zelfstandige bij u in de zaak komen. Doet hij/zij dat dan het best meteen als ‘echte’ zelfstandige of beter nog eerst een tijdje als ‘helper’?

VENNOOTSCHAP - GROEPSVERZEKERING

Tijd om een backservice te storten?

Om het verlaagd tarief vennootschapsbelasting te kunnen genieten, heeft u uw loon opgetrokken naar € 45.000. Een hoger loon wil zeggen dat u meer IPT-premie kunt aftrekken en meer ruimte heeft voor een backservice. Doen of niet?

PRIVÉ - SCHENKINGEN

Een vroegere schenking aanpassen aan nieuwe situaties?

U deed indertijd aan een van uw kinderen een schenking ‘als voorschot op erfdeel’. Nu de situatie gewijzigd is, wilt u de schenking wijzigen in ‘buiten erfdeel’ (geen verrekening). Kan dat wel en wat veranderde er door de nieuwe Erfwet?

MEDISCH RECHT

Misverstanden rond de wilsverklaring euthanasie

In september 2018 wou de Federatie Palliatieve Zorg er met een persbericht op wijzen dat er nog veel misverstanden zijn over de wilsverklaring euthanasie. Zo is ze slechts tijdelijk geldig en telt ze niet voor dementie. Hoe zit dat precies?

PENSIOEN EN VERZEKERINGEN - PENSIOENSPAREN

Meedoen met het zgn. duaal pensioensparen?

U krijgt bericht van uw bankier dat er sinds kort aan duaal pensioensparen gedaan kan worden. Waar heeft die het dan eigenlijk over en wat is dan fiscaal gezien het interessantst? Hoe gaat u het best te werk?

Geactualiseerd op: 19.10.2018

Meer van Indicator

indicator