Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

BELASTINGEN - VOORDEEL VAN ALLE AARD

VAA woonst: geen factor 2 voor 2018!

De definitieve regeling voor het bepalen van het VAA gratis woonst (factor 2) is nog niet van toepassing voor 2018. Wat moet u nu zeker checken?

VENNOOTSCHAPSBELASTING - RESTAURANTKOSTEN

Voor het nieuwe jaar op restaurant met uw klanten?

Om 2019 goed in te zetten, bent u van plan om in januari met enkele van uw beste klanten te gaan lunchen. In welke mate zijn die kosten dan aftrekbaar en kan er eventueel sprake zijn van een privé belastbaar voordeel?

Meest gelezen adviezen

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - VARIA

Welk eenmalige geldopname wordt het minst belast?

U wilt netto € 10.000 uit uw vennootschap halen, maar er is geen manier om dat onbelast te doen. Als u dus voor een belast inkomen moet kiezen, wat is dan fiscaal het best: extra loon, een tussentijds dividend of vooruitbetaalde huur?

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN

Hoe de ‘gramformule’ temperen voor uw nieuwe auto?

Door de compenserende maatregelen van het ‘zomerakkoord’ gelden er vanaf 2020 minder gunstige regels voor de fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens. Hoe groot is de impact van de gramformule? Hoe kunt u die beperken?

HERVORMING VENNOOTSCHAPSRECHT

Hervorming vennootschapsrecht: vanaf wanneer ook voor u van toepassing?

Op 1 mei 2019 treedt het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in principe in werking. Vanaf wanneer zijn de nieuwe regels ook op uw vennootschap van toepassing? Wat onderneemt u dan als uw vennootschapsvorm verdwijnt? Moet u nu weldra ook een statutenwijziging doorvoeren? Welke nieuwe vennootschapsrechtelijke regels worden ook zonder statutenwijziging voor u van toepassing?

BELASTINGEN - BEROEPSKOSTEN

Welke onkostenvergoedingen voor een bedrijfsleider?

Inkomsten die u uit uw vennootschap haalt, zijn meestal belastbaar. Dit geldt niet voor vergoedingen die de forfaitaire terugbetaling zijn van kosten die u privé voor uw vennootschap maakt. Welke vergoedingen kunt u allemaal opnemen?

BELEGGEN - VARIA

Cash veilig parkeren in uw vennootschap?

Meest recente adviezen

ONROEREND GOED - EXTRALEGAAL PENSIOEN

Cash voor vastgoed nodig: lenen of voorschot op IPT?

Stel, u denkt eraan om wat verbouwingswerken uit te voeren aan uw huis of een appartement aan zee te kopen. Neemt u dan het best een voorschot op uw extralegaal pensioen op of gaat u beter een hypothecaire lening aan, of beide?

WONING VIA VENNOOTSCHAP

VAA bewoning: factor 2 vanaf 2019

Als u woont in een gebouw van uw bvba, geldt er een VAA voor privégebruik. Op 01.01.2019 werd de waardering ervan aangepast. Wat moet er nu gebeuren?

PRIVÉ - VERHUREN

Een nieuw jaar, het moment om de huur te indexeren?

Verhuurt u een woning, dan vergeet u als verhuurder het best niet om tijdig de huur te indexeren. Is dat dan in het begin van het jaar? Wijzigt er trouwens iets voor de indexering van woninghuur, nu de gewesten hiervoor bevoegd zijn?

BTW - ONROEREND GOED

Geen 6% btw, maar wel korting!

In Vlaanderen geldt 6% btw voor afbraak en heropbouw in bepaalde stadsgebieden. Wie daarbuiten valt, kan nu ook een slooppremie krijgen. Hoe zit dat dan?

Geactualiseerd op: 23.01.2019

Meer van Indicator

indicator