Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

VASTGOED - VRUCHTGEBRUIK

Een vruchtgebruik dat meer kost dan opbrengt…

Een vennootschap koopt het vruchtgebruik van een pand dat ze verhuurt. De fiscus weigert de aftrek van de kosten omdat de huur nooit kan volstaan om de vaste kosten van het vruchtgebruik te dekken. Wat vond de rechter daarvan?

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - PRIVÉ BELASTBARE VOORDELEN

Koopt u uw smartphone, tablet of laptop beter zelf?

U gaat een nieuwe smartphone, tablet of laptop kopen die u zowel voor uw werk als privé zal gebruiken. Wie betaalt dan het best de kosten van het toestel, van het internet- of telefoonabonnement: uw vennootschap of u privé?

Meest gelezen adviezen

COMPUTER - BEELDSCHERM

Zo beschermt u uw ogen

U en uw medewerkers brengen wellicht uren door achter het computerscherm. Dat kan leiden tot onder andere prikkende, tranende, vermoeide of rode ogen. Hoe kunt u dit soort ongemakken vermijden?

VENNOOTSCHAP - AFSLUITING

Rekening-couranttegoed: hoeveel interest kunt u vragen?

In het kader van de fiscale optimalisatie van uw jaarafsluiting moet u nu bepalen wat de marktconforme interest is die u aan uw vennootschap mag aanrekenen op uw rekening-couranttegoed. Hoeveel is dat en wat indien u te veel vraagt?

VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING

Hoeveel loon opnemen voor uw groepsverzekering?

Uw bvba kan de premie groepsverzekering aftrekken binnen de zgn. 80%-grens. Hoe moet die grens dit jaar berekend worden en wat is de impact als u uw loon verhoogt omwille van het hogere minimumloon voor het verlaagd tarief?

BELASTINGAANGIFTE

Tax-on-web anno 2018: wat zeker nog aanpassen?

Uw werknemers kunnen tot 12 juli 2018 hun belastingaangifte voor de inkomsten van 2017 indienen via Tax-on-web. Veel codes zijn al vooraf ingevuld, maar soms kan die ‘voorinvulling’ in hun nadeel zijn. Waarop moeten ze bv. letten?

PRO MEMORIE

Belangrijke deadlines voor de maand juni

Meest recente adviezen

LOONOPTIMALISATIE

Aandelenopties: verlies bij uitoefening compenseren via belastingvrije cashbetaling?

Als het bedrijf opties of warrants toekent, dan wordt de werknemer belast op een voordeel terwijl hij achteraf uiteindelijk misschien geen meerwaarde realiseert. Welke mogelijkheden bestaan er om dat risico in te dekken? De Rulingcommissie aanvaardde recentelijk dat de werkgever in bepaalde omstandigheden achteraf de betaalde belasting vergoedt. Wat zijn daarvan de fiscale gevolgen, voor het bedrijf en voor de werknemer?

AFTREK VERLIEZEN

Fiscale consolidatie: weldra ook in België mogelijk?

Vanaf aanslagjaar 2019 komt er ook in België een beperkte vorm van fiscale consolidatie. Hoe werkt dat systeem concreet? Welke vennootschappen kunnen er gebruik van maken? Waarom kunt u er in dat kader belang bij hebben om nu al uw groepsstructuur te herbekijken, zelfs wanneer alle vennootschappen momenteel winst maken?

BEROEPSKOSTEN - AFTREKBAARHEID

Moet u sinds 1 januari 2018 meer kosten overdragen?

Een van de compenserende maatregelen ter financiering van de belastinghervorming is de invoering van het ‘matchingprincipe’ waardoor vooruitbetaalde kosten niet meer aftrekbaar zijn in het jaar van betaling. Hoe zit dat precies?

JOBSTUDENTEN

Studenten: geen opeenvolgende contracten?

Welke beperkingen gelden er voor opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur? Wat zijn de gevolgen als u zich niet aan die beperkingen houdt? Gelden die regels ook voor studentencontracten? Hoe springt u daar dan in de praktijk mee om?

VOORAFBETALINGEN

Voorafbetalingen: nu of nooit?

Als u dit jaar nog geen voorafbetaling uitvoerde, dan moet u nu dringend in actie schieten om aan de belastingverhoging van 6,75% te ontsnappen...

Geactualiseerd op: 16.07.2018

Meer van Indicator

indicator