Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

ONKOSTENVERGOEDING

Vergoeding ‘stallingskosten’ bedrijfswagen?

De Rulingcommissie (voorafg. besl. nr. 2017.993 van 08.05.2018) aanvaardde recentelijk dat een werkgever een belastingvrije forfaitaire vergoeding voor ‘stallingskosten’ toekent aan de werknemers die hun bedrijfswagen thuis in een afgesloten privégarage stallen...

GOED OM TE WETEN - TAK 21

Tak 21: heel zwaar belast bij vroege exit!

Meest gelezen adviezen

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN

Waarmee mag u de verworpen autokosten verminderen?

Kosten van firmawagens zijn niet volledig aftrekbaar in uw vennootschap. Kunt u het voordeel alle aard (VAA) of een eigen bijdrage aanrekenen op de verworpen autokosten? En wat met de meerwaarde wanneer u een firmawagen verkoopt?

BELASTINGEN - LOON

Bezoldiging optrekken om minder venn.b. te betalen?

De minimumbezoldiging om het (nieuw) verlaagd tarief vennootschapsbelasting te genieten, bedraagt voortaan € 45.000. Is het altijd opportuun om uw loon te verhogen daar u privé meer belastingen en sociale bijdragen moet betalen?

BELASTINGEN - VAA WOONST

VAA gratis woonst: iedereen factor 2!

De regering heeft een definitieve regeling uitgewerkt die de berekeningswijze voor het bepalen van het VAA woonst voor iedereen gelijkmaakt. Hoe zit dat?

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING

Op welk loon wordt de 80%-grens berekend?

Een vennootschap betaalt premies van een groepsverzekering voor haar zaakvoerder. De fiscus weigert echter de aftrek omdat er niet voldaan zou zijn aan de 80%-grens. Wat vond de rechter daarvan?

GRONDIG ONDERZOCHT - RESTAURANTKOSTEN

Is uw dagelijkse lunch nog (forfaitair) aftrekbaar?

Als het gelet op de afstand tot het ziekenhuis/de praktijk onmogelijk is om ’s middags naar huis te gaan, zijn de meerkosten van een lunch buitenshuis in principe aftrekbaar. Mag u die aftrek ook forfaitair vaststellen? Een arrest licht toe...

Meest recente adviezen

SOCIAAL STATUUT - SOCIALE BIJDRAGEN

Sociale bijdragen verminderen?

Uw belastbaar inkomen ligt dit jaar lager dan de voorbije jaren. Kunt u uw sociale bijdragen of voorafbetalingen voor het laatste kwartaal nu dan verminderen?

VENNOOTSCHAP - GROEPSVERZEKERING

Tijd om een backservice te storten?

Om het verlaagd tarief vennootschapsbelasting te kunnen genieten, heeft u uw loon opgetrokken naar € 45.000. Een hoger loon wil zeggen dat u meer IPT-premie kunt aftrekken en meer ruimte heeft voor een backservice. Doen of niet?

PENSIOEN EN VERZEKERINGEN - PENSIOENSPAREN

Meedoen met het zgn. duaal pensioensparen?

U krijgt bericht van uw bankier dat er sinds kort aan duaal pensioensparen gedaan kan worden. Waar heeft die het dan eigenlijk over en wat is dan fiscaal gezien het interessantst? Hoe gaat u het best te werk?

CONTROLE EN BETWISTINGEN

Al gehoord van moratoriuminterest?

SOCIAAL STATUUT - HELPER

Uw afgestudeerd kind als helper of ‘echte’ zelfstandige?

Uw zoon of dochter is afgelopen zomer afgestudeerd en zou als zelfstandige bij u in de zaak komen. Doet hij/zij dat dan het best meteen als ‘echte’ zelfstandige of beter nog eerst een tijdje als ‘helper’?

Geactualiseerd op: 19.10.2018

Meer van Indicator

indicator