Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

VERVOER - AUTO

Interessante apps voor in de auto

Wellicht gebruikt u in de auto ook soms een navigatie-app op uw smartphone. Er zijn echter nog andere handige apps voor chauffeurs.

VENNOOTSCHAP - FISCAAL

Waarom u het best vóór 01.01.2020 nog investeert!

Vanaf 2020 daalt de vennootschapsbelasting nog eens en veranderen ook de afschrijvingsregels. Daarnaast werd de investeringsaftrek (IA) voor 2018 én 2019 tijdelijk opgetrokken van 8% naar 20%. Investeert u dan beter in 2019?

Meest gelezen adviezen

VENNOOTSCHAP - AUTO VIA VENNOOTSCHAP

Geen twee auto’s meer in uw vennootschap?

Naar aanleiding van het autosalon overweegt u om een tweede wagen via uw vennootschap aan te kopen. Kan dat echter zomaar? Hoe gaat de fiscus daar tegenwoordig mee om? Een recent arrest verduidelijkt.

BEDRIJFSWAGEN

Nu al aan aftrekregels 2020 denken bij nieuwe wagen?

Heeft u werknemers die nu in 2019 een nieuwe firmawagen moeten kiezen, dan zijn de nieuwe aftrekregels uit de vennootschapsbelasting die pas in 2020 in werking treden, toch al van belang. Waarom is dat en wat kunt u doen?

GRONDIG ONDERZOCHT - VENNOOTSCHAP

Auto van uw bvba overkopen voor een prikje?

Als u de auto van uw bvba zelf overkoopt, bv. voor uw kinderen, is de verleiding groot om zeker niet te veel te betalen. U mag echter ook niet overdrijven, want dan riskeert u problemen met de fiscus. Welke? Een recent vonnis licht toe...

AUTO - LICHTE VRACHT

Een lichte vracht in plaats van een personenauto?

Dit jaar is het weer autosalon, waarbij vooral bedrijfsvoertuigen aan bod komen. Fiscaal gezien bent u met een bestelwagen of pick-up inderdaad beter af dan met een gewone auto. Tijd om uw auto dan te vervangen door een ‘echte’ lichte vracht?

BELASTINGEN - LOON

De minimumbezoldigingsregel en voordelen van alle aard

Onlangs beantwoordde de minister een vraag over de minimumbezoldigingsregel als de belastbare winst van de vennootschap < € 45.000. Hoe moet u dan, indien er voordelen van alle aard (VAA) zijn, het bezoldigingstekort berekenen?

Meest recente adviezen

SCHENKING - MODALITEITEN

Wanneer opletten met een beding van terugkeer?

Een zgn. beding van terugkeer wordt bijna altijd ingebouwd in een schenking. Als het gaat om een onroerend goed of als er een erfovereenkomst (EOK) is, kan dit tot ongewilde (fiscale) gevolgen leiden. Hoe lost u dat eenvoudig op?

BELEGGEN - BEVEKS

De nieuwe stroom aan DBI-fondsen

Sinds de meerwaarde op aandelen binnen uw vennootschap sinds 2018 belast wordt, is het aantal DBI-beveks van 4 naar een 20-tal gestegen. Hoe werkt zo’n DBI-bevek? Waarop moet u letten? En waarom is de helft van de DBI-beveks eigenlijk niet interessant?

BTW - BTW-AFTREK

Optionele onroerende verhuur: aftrek historische btw

Op 01.01.2019 zijn de nieuwe regels (nieuw art. 44, §3, 2° d) W.Btw) rond de optionele onroerende verhuur met btw in werking getreden. Voor een dergelijke huurovereenkomst, kan de verhuurder de btw geheven op de oprichting van dat gebouw, in aftrek nemen. Ook de historische btw, die vóór 2019 opeisbaar geworden is, kan hij herzien. Via een mededeling (09.01.2019) liet de Btw-Administratie weten op welke manier deze teruggaaf moet gebeuren...

PENSIOEN - PENSIOENOPBOUW

Uw werknemer wil via u een aanvullend pensioen opbouwen

Als u aan uw werknemer(s) geen of een beperkte groepsverzekering aanbiedt, kan elke werknemer vanaf 27.03.2019 het initiatief nemen om zelf via een inhouding op zijn nettoloon een bijkomend pensioen op te bouwen. Hoe werkt dat dan?

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP

Wijzigingen aan WIB na invoering WVV

In de avond van 28 februari ll. werd het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) finaal goedgekeurd door het parlement. Gelet op de herziening, was het noodzakelijk om het WIB aan te passen.

Geactualiseerd op: 18.03.2019

Meer van Indicator