Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

VASTGOED - HUUR

Beleggen in garages: hoe zit dat fiscaal?

Privé beleggen in overdekte parkeerplaatsen of garageboxen is tegenwoordig populair. Hoe worden uw huurinkomsten uit die parkeerplaatsen dan belast? Hoe zit dat met de btw?

BTW - ONROEREND GOED

Een gebouw verkopen met btw: wanneer en hoe kan het?

Wanneer u een gebouw verkoopt, is dat normaal gezien met registratierechten. Nieuwe gebouwen kunnen echter verkocht worden met btw. Hoelang is een gebouw nieuw, waarom zou u het met btw verkopen en hoe moet u dat doen?

Meest gelezen adviezen

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Staat u of uw vennootschap op de controlelijst van de fiscus?

Naar jaarlijkse gewoonte publiceert de fiscus een lijst met welke verhoogde controleacties er lopende zijn of op het programma staan voor particulieren en ondernemingen. Deze lijst werd op 08.06.2019 bekendgemaakt op de website van de FOD Financiën! Reden om u ongerust te maken of niet echt? Even kijken...

BELEGGEN - RENDEMENT

Hoeveel cash heeft u op pensioenleeftijd nodig?

U heeft een mooi bedrag bijeengespaard en gaat over enkele jaren met pensioen. Hoe kunt u daar met de huidige lage rente toch een behoorlijk inkomen uit halen als aanvulling op uw pensioen? En hoe kunt u fiscaal optimaliseren?

BANK - LENEN

Hoog tijd om uw (hypothecaire) lening te herzien!

De rentetarieven kunnen bijna niet meer lager. Mocht u het nog niet gedaan hebben, dan is het heel waarschijnlijk opportuun om nu uw (hypothecaire) lening te herzien. Hoe weet u of het voor u inderdaad de moeite is? Geldt dat alleen voor woonkredieten of ook voor professionele kredieten?

BELASTINGEN - AANGIFTE

Het beroepsgedeelte van uw woning fiscaal optimaal bepalen

Stelt uw vennootschap u een gratis woonst ter beschikking of verhuurt u een stuk van uw woning aan uw vennootschap, dan heeft u er fiscaal belang bij om het stuk dat uw vennootschap gebruikt, zo hoog mogelijk te ramen. Waarom en hoe doet u dat?

BELEGGEN - INTERESTEN

Uw spaargeld aan uw vennootschap lenen?

Uw vennootschap heeft geld nodig om uw kantoor op te frissen. Zij kan dat lenen bij de bank, maar privé heeft u ook nog een goedgevuld spaarboekje. Kunt u dat geld dan niet beter aan haar uitlenen? Waarop moet u dan letten?

Meest recente adviezen

HERVORMING VENNOOTSCHAPSRECHT

Nieuwe regels belangenconflicten in een BV

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) zorgt voor enkele belangrijke wijzigingen inzake het bestuur van een BV. Zo verdwijnt het begrip ‘zaakvoerder’ en wordt ook een BV voortaan bestuurd door een of meerdere ‘bestuurders’.Wat verandert er daarnaast vanaf 1 januari 2020 aan de belangenconflictenregeling? Heeft de manier waarop de BV bestuurd wordt ook gevolgen voor die belangenconflictenregeling?

INFORMED CONSENT

Hoe de informatieplicht vervullen t.a.v. anderstaligen?

Stel, een patiënt moet een heelkundige ingreep ondergaan, maar spreekt geen woord Nederlands, Frans, Engels of Duits. Toch heeft u ook t.a.v. zo’n patiënt ‘eenzelfde’ wettelijke informatieplicht. Hoe gaat u daar het best mee om?

SUCCESSIEPLANNING

Afstand doen van uw vruchtgebruik?

Een aantal jaren na een schenking of een erfenis vindt de vruchtgebruiker soms dat hij dat vruchtgebruik niet meer nodig heeft en overweegt hij om er afstand van te doen ten voordele van de blote eigenaars. Hoe kunt u afstand doen van uw vruchtgebruik?Is de afstand van vruchtgebruik belastbaar met schenk- of erfbelasting? Is dat anders als de oorspronkelijke schenking van de blote eigendom geregistreerd werd? Verschillen de regels als u zelf het vruchtgebruik geërfd heeft? Waarom biedt u de afstand van het vruchtgebruik het best ook altijd ter registratie aan?

GOED OM TE WETEN - VOORSCHRIFTEN

Wat met papieren voorschriften in 2020?

GOED OM TE WETEN - VOORSCHRIFTEN

Wat is er ‘nieuw’ aan het nieuwe voorschrift?

Geactualiseerd op: 16.10.2019

Meer van Indicator