Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

VERZEKERINGEN - RECHTSBIJSTAND

Nieuw fiscaal voordeel voor een rechtsbijstandsverzekering!

Een wet van 22.04.2019 (BS 08.05.2019) heeft een belastingvermindering in de personenbelasting ingevoerd voor premies van een rechtsbijstandsverzekering. Wat moet u hierover weten en wat als uw vennootschap de verzekering afsluit?

PERSONEEL - ALTERNATIEF BELONEN

Fiscaal vriendelijk naar het werk met een bedrijfsfiets!

Indien uw vennootschap u en/of uw werknemer(s) een fiets ter beschikking stelt, die ook voor woon-werkverkeer gebruikt wordt, dan hangen daar een aantal fiscale voordelen aan vast. Hoe zit dat precies?

Meest gelezen adviezen

VENNOOTSCHAPSBELASTING - INTERESTEN

Lening tussen vennootschappen, met of zonder interest?

U heeft twee vennootschappen A en B. B zal aan A een lening toestaan. Moet B dan interest rekenen, en zo ja, tegen welke interestvoet? Wat zijn eigenlijk de fiscale gevolgen van een lening met interest in vergelijking met één zonder?

BELASTINGEN - AUTO VIA VENNOOTSCHAP

Uw vervuilende auto vervangen door een 100% aftrekbare?

Door de hervorming van de vennootschapsbelasting zal de fiscale aftrekbaarheid van uw auto vanaf 2020 drastisch dalen. Is uw auto aan vervanging toe, dan houdt u daar dus het best rekening mee. Sommige auto’s zijn zelfs na 2019 voor 100% fiscaal aftrekbaar. Hoe zit dat precies? Waar moet u op letten?

BEDRIJFSLEIDER - INTERESTEN

Uw spaargeld aan uw vennootschap lenen?

Uw vennootschap heeft geld nodig om uw kantoor op te frissen. Zij kan dat lenen bij de bank, maar privé heeft u ook nog een goedgevuld spaarboekje. Kunt u dat geld dan niet beter aan haar uitlenen? Waarop moet u dan letten?

VENNOOTSCHAP - BOEKHOUDING

Dien de fiscale fiches 281.50 uiterlijk op 30.06.2019 in!

U moet ook dit jaar weer fiches 281.50 opmaken voor vergoedingen die u in 2018 aan ‘derden’ betaald heeft. Voor wie moet u zo een fiche opstellen? En wat zijn de mogelijke sancties als u of uw boekhouder de fiches niet opmaakt?

LOON - PC 200

PC 200: jaarpremie en ecocheques anno 2019

Meest recente adviezen

PENSIOEN EN VERZEKERINGEN - VARIA

Een bericht van wijziging voor uw pensioensparen?

De Belastingdienst heeft een aantal Belgen verrast met een bericht van wijziging in verband met de aftrek van hun pensioensparen. Waarom is dat en mag u zich ook aan zo’n bericht verwachten? Even kijken...

BEDRIJFSLEIDER - VOORDEEL VAN ALLE AARD

Belast op een lager VAA gratis lening dan het forfait?

Wanneer u via de rekening-courant (rc) van uw vennootschap leent tegen een lagere interestvoet dan de forfaitaire interestvoet voor de waardering van het voordeel van alle aard (VAA) gratis lening, belast de fiscus het verschil als een VAA. Is dat eigenlijk wel correct? Wat besliste de rechter op 28.05.2019?

CONTROLE EN BETWISTINGEN - VARIA

De statuten van een concurrent inkijken?

Geactualiseerd op: 17.07.2019

Meer van Indicator