Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

CONTROLE & GESCHILLEN - VARIA

Wat ligt sinds 01.01.2018 fiscaal achter de rug?

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING

Wanneer kunt u uw IPT opnemen en hoe wordt het belast?

Sinds 01.01.2016 mag uw aanvullend pensioen ten vroegste uitbetaald worden op de datum dat u uw wettelijk pensioen opneemt. Zijn er uitzonderingen op die regel? Wat brengt het op? En welke netto-uitkering mag u verwachten?

Meest gelezen adviezen

FISCAAL - BELASTINGTARIEF

Iedereen in vennootschap vanaf 2018?

In de personenbelasting (pb) bedraagt het hoogste belastingtarief liefst 50%, terwijl het zgn. kmo-tarief in de vennootschapsbelasting verlaagd werd tot 20%. Is het nu dus meer dan ooit aangewezen om een bvba op te richten?

AUTO & TRANSPORT - AUTOKOSTEN

Waarmee mag u de verworpen autokosten verminderen?

Kosten van firmawagens zijn niet volledig aftrekbaar in uw vennootschap. Kunt u het voordeel alle aard (VAA) of een eigen bijdrage aanrekenen op de verworpen autokosten? En wat met de meerwaarde wanneer u een firmawagen verkoopt?

AUTO & TRANSPORT - VOORDEEL AUTO

VAA bedrijfswagen weer wat hoger in 2018?

BELASTINGEN - BOEKHOUDING

Mag u alles na 7 jaar weggooien?

PERSONEEL - MAALTIJDCHEQUES

Kost uw maaltijdcheque nu minder?

De maaltijdcheques die u zichzelf of uw personeel toekent, zijn niet volledig aftrekbaar in uw vennootschap. Hoe zit dat na de nieuwe belastinghervorming?

Meest recente adviezen

OPZEGTERMIJN

Hoe kunt u een opzegtermijn vroeger beëindigen?

Stel, een opgezegde werknemer heeft nog ruim 4 weken opzeg voor de boeg, maar vraagt om al weg te kunnen. U heeft daar geen probleem mee en bevestigt de vervroegde beëindiging per aangetekende brief. Klaar is Kees, of toch niet?

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN

Nog snel een voorziening aanleggen voor boekjaar 2017?

Door de aanleg van een zgn. voorziening kan uw vennootschap haar fiscale winst van boekjaar 2017 nog wat drukken. Zeker doen dus, of moet u daarmee toch uitkijken, vermits er sinds januari 2018 het een en ander verstrengd werd?

VASTGOED - VARIA

Nu anticiperen op hervorming van registratierechten?

In het Vlaams gewest zal in principe vanaf 01.06.2018 een nieuw fiscaal gunstregime voor registratiebelasting gelden. Indien u een woning wenst te kopen, is het nu reeds relevant om stil te staan bij de komende wijzigingen.

PENSIOEN - PENSIOENOPBOUW

Groepsverzekering: belastingtarief versus rendement

U wilt niet tot uw 65 wachten om uw groepsverzekering op te nemen. Uw uitkering kan dan wel het verlaagd tarief van 10% belasting niet genieten. Kunt u dat niet rechttrekken met een hoger rendement uit uw kapitaal?

SOLLICITATIEVERLOF - DEELTIJDSE ARBEID

Eerst 4 uur solliciteren en dan nog 3 uur werken?

Stel, een deeltijdse werknemer heeft recht op 4 uur sollicitatieverlof per week. Wanneer hij dat zou opnemen op een dag waarop hij normaal gezien 7 uur werkt, wil dit dan zeggen dat hij nog 3 uur moet komen werken?

Geactualiseerd op: 20.03.2018
indicator