Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

PENSIOEN - IPT

Tijd om een backservice te storten?

Om het verlaagd tarief vennootschapsbelasting te kunnen genieten, heeft u uw loon opgetrokken naar € 45.000. Hoger loon wil zeggen dat u meer IPT-premie kunt aftrekken en meer ruimte heeft voor een backservice. Doen of niet?

INTERESTEN

Lening tussen twee vennootschappen

Meest gelezen adviezen

PERSONEEL - VARIA

‘Nieuwe’ fiscale vrijstelling vanaf 2019

Indien u personeel in dienst heeft dat in 2019 een anciënniteit van minstens vijf jaar bereikt, kunt u een fiscale vrijstelling genieten. Hoe zit dat precies?

DIVIDENDEN - TOEKENNINGSVOORWAARDEN

Hakbijl in het aantal vennootschapsvormen!

Door het invoeren van een nieuw wetboek (WVV) wordt het aantal vennootschapsvormen binnenkort gereduceerd van 17 naar 4. Welke verdwijnen en welke blijven bestaan?

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING

Op welk loon wordt de 80%-grens berekend?

Een vennootschap betaalt premies van een groepsverzekering voor haar zaakvoerder. De fiscus weigert echter de aftrek omdat er niet voldaan zou zijn aan de 80%-grens. Wat vond de rechter daarvan?

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

Bestuurders: binnenkort wettelijke beperking aansprakelijkheid?

Op 1 januari 2019 treedt in principe een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking. Nagenoeg alle onderdelen van het vennootschapsrecht ondergaan dan ingrijpende wijzigingen. Een van de meest in het oog springende nieuwigheden op bestuurlijk vlak is de invoering van een aansprakelijkheidsbeperking voor bestuurders. Wat moet u daarover weten?

ONKOSTENVERGOEDING

Vergoeding ‘stallingskosten’ bedrijfswagen?

De Rulingcommissie (voorafg. besl. nr. 2017.993 van 08.05.2018) aanvaardde recentelijk dat een werkgever een belastingvrije forfaitaire vergoeding voor ‘stallingskosten’ toekent aan de werknemers die hun bedrijfswagen thuis in een afgesloten privégarage stallen...

Meest recente adviezen

AFTREKBARE KOSTEN - VARIA

Verzekeringspremie aftrekbaar als uitkering belast is?

U betaalt premies voor tal van verzekeringen, waarvan sommige gedeeltelijk betrekking hebben op uw zaak. Hoe zit het eigenlijk met de aftrekbaarheid van die premies en de belastbaarheid van de uitkeringen als beroepsinkomsten?

ORDE DER ARTSEN

Nieuwe leidraad voor contracten en vennootschappen

In de nieuwe Code van medische deontologie staan nog slechts weinig voorschriften over samenwerkingscontracten en vennootschappen. De Nat. Raad heeft daarom een leidraad met richtlijnen ontworpen. Is er nu veel veranderd?

GOED OM TE WETEN - VOORSCHRIFT

E-voorschrift: pas verplicht in 2020

AFTREKBARE KOSTEN - VARIA

In december nog extra dienstencheques bestellen?

Doet u een beroep op dienstencheques, dan krijgt u daarvoor een vermindering in uw aangifte. Waarvoor kunt u die zoal gebruiken en moet u dit jaar nog dienstencheques bijbestellen om het maximale fiscale voordeel te halen?

AFTREKBARE KOSTEN - RELATIEGESCHENKEN

Fiscaal ideaal eindejaarsgeschenk

De eindejaarsperiode komt stilaan dichterbij en u wilt uw zakenrelaties en personeel een geschenk geven. Wat is nu fiscaal gezien het meest ideale om te geven?

Geactualiseerd op: 14.11.2018

Meer van Indicator

indicator