Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

GOED OM TE WETEN - ASSOCIATIE

KBO-nummer maatschap: vóór 30 april 2019

SOCIAAL STATUUT ZELFSTANDIGE - ZIEKENFONDS

Binnenkort meteen een uitkering als zelfstandige bij ziekte?

U bent als zelfstandige ‘buiten strijd’ door een ziekte, een ongeval of een revalidatieperiode. Daardoor moet u een tijdlang stoppen met werken. Krijgt u dan ondertussen een uitkering en wat wijzigt er hier binnenkort?

Meest gelezen adviezen

VENNOOTSCHAP - AUTO VIA VENNOOTSCHAP

Hoe rekent u de elektriciteit van uw elektrische auto door?

Een abonnee vroeg zich af hoe hij de in zijn privégarage ‘getankte’ elektrische oplaadbeurten van de door zijn vennootschap ter beschikking gestelde plug-inhybride of elektrische auto ten laste kan leggen van zijn vennootschap?

JAARAFSLUITING

Jaarafsluiting 2018: fiscale aandachtspunten

Boekjaar 2018 is het eerste boekjaar waarvoor de hervorming van de vennootschapsbelasting van kracht is. Wat zijn de belangrijkste fiscale wijzigingen waaraan u bij het afsluiten van de jaarrekening voor boekjaar 2018 moet denken om het correcte bedrag aan geraamde belasting te kunnen boeken?

EXTRALEGAAL PENSIOEN

Hoe wordt uw extralegaal pensioen belast?

Een wet van 27.02.2019 wijzigt het een en ander aan de wijze waarop u belast wordt op uw aanvullend pensioen. Hoe zit dat precies?

BEDRIJFSLEIDER

Het als bedrijfsleider wat rustiger aan doen?

Misschien overweegt ook u om uw zaak stilaan over te laten aan uw kinderen? Heel wat bedrijfsleiders willen dan toch nog graag enkele jaren actief blijven en bv. de relatie met een aantal klanten verder verzorgen, zonder dat ze daarom nog een loon willen opnemen. Mag u dan met een auto van de vennootschap blijven rijden, ook privé? Betaalt u dan belastingen en sociale bijdragen? Is restaurantkosten inbrengen een probleem? Kunt u dan zelf nog een dividend blijven ontvangen? Wat heeft de hervorming van het vennootschapsrecht daaraan veranderd?

VENNOOTSCHAP - NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT

Welke vennootschapsregels zijn dwingend vanaf 01.01.2020?

Voor uw bestaande bvba heeft u tijd tot 01.01.2024 om zich aan te passen aan het nieuwe vennootschapsrecht, maar vanaf 01.01.2020 zijn er wel al een aantal zgn. dwingende regels van toepassing. Welke zijn dat, vroeg een abonnee ons...

Meest recente adviezen

FISCAAL - VENNOOTSCHAPSBELASTING

Wanneer uw vennootschapsaangifte indienen?

PERSONEEL - GOEDKOOP BELONEN

Aan een bonus denken als de jaarvergadering eraan komt!

Als de werknemers van uw vennootschap eens een extraatje verdienen in de vorm van een eenmalige bonus, is het nu, wanneer uw boekhouder de jaarvergadering voor boekjaar 2018 gaat organiseren, het moment om te reageren. Waarom?

BODEMATTEST - BODEMVERONTREINIGING

De grond is verontreinigd door een stookolietank, wat dan?

Stookolietanks gaan soms lekken en daardoor raakt de grond verontreinigd. Voor de eigenaar brengt dat dikwijls hoge kosten met zich mee. Binnenkort is er echter een stookoliefonds dat in zo’n geval kan tussenkomen. Hoe zit dat?

BUROTICA - INTERNET

Is de e-Box ook iets voor u?

Wie zijn aanslag in de personenbelasting elektronisch wil ontvangen, zal de e-Box moeten activeren! Wat is dat precies en kan dat ook voor u nuttig zijn?

WONINGHUUR - HERSTELLINGEN

Renovatiewerken en herstellingen aan uw huurwoning...

U wilt als verhuurder werken (laten) uitvoeren aan uw huurwoning, bv. energiebesparende werken. Kan uw huurder dat weigeren en/of huurvermindering vragen tijdens de werken? Wat wijzigt er in de gewesten?

Geactualiseerd op: 17.05.2019

Meer van Indicator