Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

VENNOOTSCHAP - WONING

Het beroepsgedeelte van uw woning fiscaal optimaal bepalen

Stelt uw vennootschap u een gratis woonst ter beschikking of verhuurt u een stuk van uw woning aan haar, dan heeft u er fiscaal gezien belang bij om het stuk dat uw vennootschap gebruikt, zo hoog mogelijk te ramen. Waarom en hoe doet u dat?

BEDRIJFSPENSIOENVERZEKERING

Een IPT met eindleeftijd op 60: hoe nu aanpakken?

Misschien heeft ook u nog een bedrijfspensioenverzekering met een eindleeftijd op 60 jaar. Kunt u uw kapitaal dan toch nog voor uw 65 opnemen? Wanneer wel en wanneer niet? Wat zijn dan de fiscale gevolgen van een opname voor uw 65? Wat onderneemt u het best als u het kapitaal niet vervroegd kunt of wilt opnemen? Waarom verdaagt u de eindleeftijd dan bij voorkeur pas vlak voor u 60 wordt? Welke nieuwe eindleeftijd kiest u dan het best?

Meest gelezen adviezen

BEDRIJFSWAGEN - FISCALE AFTREK

Hoeveel duurder worden de firmawagens in 2020?

Het percentage waartegen u de firmawagens kunt aftrekken, zal vanaf 2020 bepaald worden door de zgn. gramformule en dus niet langer variëren volgens ‘vaste CO2 -schijven’. Dit zal niet alleen voor nieuwe wagens, maar ook voor deze die al in gebruik zijn, gelden. Welke concrete gevolgen zal dat hebben?

PENSIOEN - IPT

Welke jaren kiest u beter wel of net niet voor uw backservice?

Vele zelfstandigen hebben er eerst een loopbaan als werknemer of ambtenaar op zitten vooraleer ze switchen naar het zelfstandigenstatuut. Een volledige loopbaan als zelfstandige zit er dus niet in. U kunt die jaren dan inhalen met een backservice. Maar is dat wel altijd voordelig?

VRUCHTGEBRUIK

Wijzigingen inzake vruchtgebruik op komst

WOON-WERK - ALTERNATIEF BELONEN

Ook een fietsvergoeding voor wie een firmawagen heeft?

Stel, een werknemer die een firmawagen heeft, koopt een nieuwe (elektrische) fiets en komt daar ook tijdens bepaalde periodes mee naar het werk. Nu vraagt hij om de fietsvergoeding van € 0,24 per km. Mag u en/of moet u die betalen?

FISCALE AFTREK AUTO

Ook nieuwe aftrekregels vanaf 2020 voor huidige auto?

Het percentage waartegen u de autokosten kunt aftrekken, zal vanaf 2020 afhangen van de concrete CO2 -uitstoot van een wagen (en niet langer van ‘vaste CO2 -schijven’). Deze nieuwe berekening, aan de hand van de zgn. gramformule, zal in principe ook gelden voor uw huidige wagen. Welke gevolgen zal dat hebben?

Meest recente adviezen

RSZ-VERMINDERINGEN - AANWERVEN

Aanpassingen Vlaamse kortingen vanaf 2020, dus snel zijn?

De nieuwe Vlaamse regering wil snoeien in de RSZ-doelgroepvermindering voor oudere werknemers (van 55 naar 58 jaar vanaf 2020) én in die voor jongeren (niet meer voor middengeschoolden vanaf 2020). Volgens de overgangsmaatregelen volgt een aanwerving van eind 2019 echter nog het oude regime. Dus?

SOCIAAL STATUUT - SOCIALE BIJDRAGEN

Nu uw sociale bijdragen tijdig betalen!

Vooral nú, op het einde van het jaar, kunt u er maar beter voor zorgen dat uw sociale bijdragen op tijd (lees: op 31.12.2019) betaald zijn. Waarom is dat zo?

VAKBOND

Plots hoort u dat er een vakbondssecretaris (geweest) is... 

Stel, de regionale secretaris van een vakbond heeft zich aangemeld in uw bedrijf, terwijl u van niets wist. Hij blijkt zich naar het lokaal van de vakbondsafgevaardigde begeven te hebben en met hem overlegd te hebben. Kan dat zomaar?

BTW - WERKEN IN ONROERENDE STAAT

In onderaanneming werken voor NL aannemer?

SOCIALE VERKIEZINGEN

Begin 2020 moet u de vakbonden ‘raadplegen’... 

Nadat u de ‘verplichte’ informatie op dag X-60 (die valt tussen 13 en 26 december 2019) bekendgemaakt heeft, moet u uiterlijk op dag X-35 (die valt tussen 7 en 20 januari 2020) de vakbonden ‘raadplegen’ op een aantal punten (niveau van de TBE, de lijst van leidinggevenden, enz.), zo stelt de wet. Wat houdt dit in?

Geactualiseerd op: 06.12.2019

Meer van Indicator