Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

VENNOOTSCHAP

€ 6.000 loon uit uw bvba halen via kind-jobstudent?

Als u een kind (vanaf 16 jaar) heeft, kan hij/zij als jobstudent werken tijdens de schoolvakanties. Door hem/haar in uw eigen bvba als jobstudent in te schrijven, kunt u ruim € 6.000 op een voordelige manier uit die bvba halen. Hoe werkt het?

PENSIOENOPBOUW

Uw rendement verhogen door te lenen op uw bedrijfspensioen om vastgoed te kopen?

Op welke manieren kunt u uw bedrijfspensioen nu al gebruiken om de aankoop van vastgoed te financieren? Waarom is een bulletlening bij de bank die u terugbetaalt met uw pensioenkapitaal een interessante oplossing? Hoe kunt u die lening gebruiken om uiteindelijk uit uw pensioenkapitaal een hoger rendement te halen dan het rendement dat de verzekeraar u toekent?

Meest gelezen adviezen

BEDRIJFSWAGEN

Nu al aan aftrekregels 2020 denken bij nieuwe wagen?

Heeft u werknemers die nu in 2019 een nieuwe firmawagen moeten kiezen, dan zijn de nieuwe aftrekregels uit de vennootschapsbelasting die pas in 2020 in werking treden, toch al van belang. Waarom is dat en wat kunt u doen?

VENNOOTSCHAP - AUTO VIA VENNOOTSCHAP

Geen twee auto’s meer in uw vennootschap?

Naar aanleiding van het autosalon overweegt u om een tweede wagen via uw vennootschap aan te kopen. Kan dat echter zomaar? Hoe gaat de fiscus daar tegenwoordig mee om? Een recent arrest verduidelijkt.

GRONDIG ONDERZOCHT - VENNOOTSCHAP

Auto van uw bvba overkopen voor een prikje?

Als u de auto van uw bvba zelf overkoopt, bv. voor uw kinderen, is de verleiding groot om zeker niet te veel te betalen. U mag echter ook niet overdrijven, want dan riskeert u problemen met de fiscus. Welke? Een recent vonnis licht toe...

AUTO - LICHTE VRACHT

Een lichte vracht in plaats van een personenauto?

Dit jaar is het weer autosalon, waarbij vooral bedrijfsvoertuigen aan bod komen. Fiscaal gezien bent u met een bestelwagen of pick-up inderdaad beter af dan met een gewone auto. Tijd om uw auto dan te vervangen door een ‘echte’ lichte vracht?

VENNOOTSCHAP - OPVOLGING

Ook rekening vennootschap geblokkeerd na overlijden?

Bij uw overlijden worden uw privérekeningen onmiddellijk geblokkeerd door de bank. Geldt dat ook voor de rekening(en) van uw vennootschap? Moet u bijzondere voorzorgen nemen voor het geval u plots zou overlijden?

Meest recente adviezen

BOEKHOUDING - JAARREKENING

Legt u uw jaarrekening neer volgens het micro-, verkort of volledig model?

Sinds kort kunt u de nieuwe modellen (mededeling van de NBB in het BS van 18.01.2019) voor het opmaken van uw jaarrekening over boekjaar 2018 downloaden van https://www.nbb.be/nl/balanscentrale/opmaken/modellen/modellen-vennootschappen . Welk model moet u nu gebruiken?

PERSONEEL - BONUS

Winstpremies: wat bij uitdiensttreding, schorsing van contract en deeltijdse tewerkstelling?

Bij de winstpremie was het niet altijd duidelijk in welke mate u collega’s die uit dienst gaan of die niet effectief gewerkt hebben, mag uitsluiten van (een deel van) de premie. Het was ook niet duidelijk of u een vaste winstpremie mag prorateren naargelang de arbeidsduur. Een wetswijziging lost dit op. Wat kan er daardoor sinds 01.01.2019 wel?

RECHT

Een factuur correct protesteren: wat zijn de spelregels?

Zoals u weet, moet u facturen waar u het niet mee eens bent, protesteren. Volstaat het dan om de factuur gewoon terug te sturen? Moet u altijd aangetekend protesteren? Wat kunt u achteraf nog doen als u de factuur eerst alleen mondeling protesteerde? Waarom wacht u het best niet tot u de factuur ontvangt als een leverancier de overeengekomen prestatie niet correct uitvoerde?

NIET-BETAALDE ERELONEN

Wat kost het om te procederen als u niet betaald werd?

Steeds meer worden artsen en tandartsen geconfronteerd met openstaande rekeningen van patiënten. Wanneer u echt zou moeten overgaan tot procederen, is het sop de kool dan echter wel waard? Wat zet u dan op het spel?

VERZEKERINGEN

Kleine arbeidsongevallen beter niet aangeven?

Kunt u uw schadestatistiek verbeteren en zo besparen op de premie van uw verzekering arbeidsongevallen door kleine ongevallen niet aan te geven? Mag dat wettelijk gezien wel? Bestaat er een aangifteplicht voor lichte arbeidsongevallen? Wat houdt de registratieplicht precies in? Wanneer moet u achteraf toch nog aangifte doen?

Geactualiseerd op: 21.02.2019

Meer van Indicator

indicator