Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

EXTRALEGAAL PENSIOEN

Berekeningsbasis VAPZ-bijdrage?

BELEGGEN - VARIA

Heeft uw vennootschap al een ‘LEI-code’?

Belegt u de overtollige cash binnen uw vennootschap, dan heeft u daarvoor vanaf 01.01.2018 een speciaal identificatienummer nodig. Wat is dat precies, waarvoor heeft u dat exact nodig en hoe moet u dat aanvragen? Even kijken.

Meest gelezen adviezen

BEDRIJFSWAGENS

Een nieuwe wagen aankopen... nu of nooit?

Als de bedrijfsleider plannen heeft om een nieuwe wagen aan te kopen, dan maakt u daar het best nu zo snel mogelijk werk van, zeker als hij een hybridewagen op het oog heeft. Waarom? Wat verandert er vanaf 2020 aan de aftrekbeperkingen voor bedrijfswagens? Wijzigt ook de berekening van uw voordeel alle aard? Wanneer wel en wanneer niet?

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - HUURINKOMSTEN

Tegen welke prijs uw auto verhuren aan uw bvba?

Volgens een zakenrelatie is het verhuren van uw eigen auto aan uw bvba nog steeds fiscaal interessant, maar is dat wel zo? Onlangs sprak de Rulingdienst zich nog uit over de huurprijs die u kunt vragen. Wat moet u daarvan onthouden?

VENNOOTSCHAPSBELASTING - AUTO

Koopt u een nieuwe auto beter nog in 2017 of pas in 2018?

U wilt binnenkort via uw vennootschap een nieuwe auto kopen. Doet u die investering dan fiscaal gezien het best nog in 2017 of wacht u beter tot in 2018? Met welke wijzigingen uit het zomerakkoord moet u zeker rekening houden?

PRIVÉ BELASTBARE VOORDELEN

Sommige privévoordelen weldra goedkoper!

Vanaf 01.01.2018 daalt de waarde van een aantal privévoordelen, zowel fiscaal als voor de RSZ. Goed nieuws, maar heeft u daar als zaakvoerder iets aan?

PENSIOEN - PENSIOENOPBOUW

POZ voor eenmanszaken stap verder

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed zodat zelfstandigen zonder vennootschap een aanvullend pensioen kunnen opbouwen. Hoe zit dat?

Meest recente adviezen

PENSIOEN EN VERZEKERINGEN - VARIA

Studiejaren regulariseren sinds kort gewijzigd

Sinds 01.12.2017 is er een nieuwe regeling van kracht om uw studiejaren te laten regulariseren. Waarin verschilt dan het nieuwe systeem van het oude en welk is in feite de interessantste keuze? Even kijken...

CONTROLE EN BETWISTINGEN - BERICHT VAN WIJZIGING

Is dat bericht van wijziging wel geldig?

Krijgt u een bericht van wijziging dat naar vorm niet in orde is, dan hoeft u er niet op te antwoorden. Aan welke vormvoorwaarden moet zo’n bericht dan eigenlijk voldoen, wie moet het ondertekenen en aan wie moet het geadresseerd zijn?

AFTREKBARE KOSTEN - VARIA

Een kerst- of nieuwjaarsgeschenk voor uw werknemers

U wilt uw werknemers aan het einde van het jaar bedanken met een kerstgeschenk voor hun inzet van het voorbije jaar. Met welke spelregels moet u dan eigenlijk weer rekening houden en hoe gaat u daarbij dan het best te werk?

EXTRALEGAAL PENSIOEN

Het maximale VAPZ voor starters?

BTW - VARIA

Op welke delen van de prijs moet u (geen) btw rekenen?

Als u iets verkoopt of een dienst verricht, rekent u behalve de prijs voor de geleverde goederen of dienstprestatie soms ook nog andere kosten aan, zoals vervoer en verpakking. Moet u daarop ook btw rekenen, en wat met een korting?

Geactualiseerd op: 11.12.2017
indicator