Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

VENNOOTSCHAPSBELASTING - AUTO

Koopt u een nieuwe auto beter nog in 2017 of pas in 2018?

U wilt binnenkort via uw vennootschap een nieuwe auto kopen. Doet u die investering dan fiscaal gezien het best nog in 2017 of wacht u beter tot in 2018? Met welke wijzigingen uit het zomerakkoord moet u zeker rekening houden?

PRIVÉ BELASTBARE VOORDELEN

Sommige privévoordelen weldra goedkoper!

Vanaf 01.01.2018 daalt de waarde van een aantal privévoordelen, zowel fiscaal als voor de RSZ. Goed nieuws, maar heeft u daar als zaakvoerder iets aan?

Meest gelezen adviezen

BEROEPSKOSTEN - AUTOKOSTEN

Zomerakkoord maakt car renting weer ‘hot’!

Het zomerakkoord zal de fiscaliteit van de bedrijfswagen grondig wijzigen. Is het verstandig om nu nog snel een wagen aan te schaffen of wacht u daar beter mee? En kunt u de fiscale pil milderen door een renting?

PENSIOEN - GROEPSVERZEKERING

Regering verscherpt 80%-grens aanvullend pensioen!

De regering-Michel verscherpt de 80%-regel waaraan uw groepsverzekering of zgn. IPT moet voldoen om uw premies aftrekbaar te maken. Ook de zgn. Wijninckx-taks zou verhoogd worden. Wat betekent dat voor u?

EENMANSZAKEN - AUTOKOSTEN NA HET ZOMERAKKOORD

Hoeveel autokosten kunt u nog inbrengen volgend jaar?

Vanaf volgend jaar zou de aftrek van autokosten voor eenmanszaken bepaald worden in functie van de CO2 -uitstoot, zoals dat nu reeds van toepassing is voor vennootschappen. Wat zijn de gevolgen en kunt u daar al op anticiperen?

BEDRIJFSWAGENS

Een nieuwe wagen aankopen... nu of nooit?

Als de bedrijfsleider plannen heeft om een nieuwe wagen aan te kopen, dan maakt u daar het best nu zo snel mogelijk werk van, zeker als hij een hybridewagen op het oog heeft. Waarom? Wat verandert er vanaf 2020 aan de aftrekbeperkingen voor bedrijfswagens? Wijzigt ook de berekening van uw voordeel alle aard? Wanneer wel en wanneer niet?

VENNOOTSCHAP - BELEGGEN

Zomerakkoord: uitweg meerwaardebelasting op aandelen

Vanaf 01.01.2018 zal uw vennootschap in principe belast worden op de meerwaarden die ze behaalt op aandelen waarin ze belegt. Bestaan er alternatieven om daar op een veilige manier aan te ontsnappen?

Meest recente adviezen

BTW - BTW-VERPLICHTINGEN

Kies het laagste btw-kerstvoorschot!

Als btw-kwartaalaangever moet u voortaan jaarlijks een decembervoorschot betalen. Hoe berekent u dat en tegen wanneer moet u dat betalen?

VENNOOTSCHAP - BELASTBARE VOORDELEN

Ook een hoger voordeel ‘gratis auto’ op komst?

AANGIFTE - PERSONENBELASTING

Belastingen betaald met rc: fictieve interest aftrekbaar?

Een zaakvoerder leent renteloos bij zijn bvba. Hij brengt de fictieve interesten waarop hij belast wordt in als beroepskosten in de mate dat hij de lening gebruikte om voorafbetalingen en personenbelasting te betalen. Wat vond de rechter?

VENNOOTSCHAP - ALGEMENE VERGADERING

Wie tekent geldig het contract namens de vennootschap?

Soms staat er in de statuten dat er meer dan één handtekening nodig is namens de vennootschap. Moet een derde zoals een verkoper daar rekening mee houden? Volstaat er daarvoor ook een beslissing van de algemene vergadering?

BELASTBARE WINST OPTIMALISEREN

Hoe legt u nog maximaal kosten ten laste van 2017?

Aangezien de tarieven van de vennootschapsbelasting volgend jaar zakken, is het interessant om de belastbare winst voor dit jaar zo klein mogelijk te houden. Welke kosten kunt u nog ten laste leggen en waarop moet u daarbij letten?

Geactualiseerd op: 20.11.2017

Meer van Indicator

indicator