Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

PENSIOEN

Na uw pensioen aan de slag blijven in uw vennootschap?

U bent zaakvoerder en heeft de leeftijd bereikt om met (vervroegd) pensioen te gaan. Mag u dan na uw pensionering nog blijven werken in uw vennootschap en een loon opnemen of verliest u dan een stuk van uw pensioen?

ONTSLAG

Zelf opstappen en ‘goede’ C4 i.p.v. dringende reden?

Stel, u zegt een werknemer dat u hem zal ontslaan om dringende reden, tenzij hij bereid zou zijn om zelf op te stappen. Hij vraagt u om op papier te zetten dat u in dat geval een ‘goede’ C4 zal afleveren. Is dat echter wel een goed idee?

Meest gelezen adviezen

PERSONEEL - VARIA

‘Nieuwe’ fiscale vrijstelling vanaf 2019

Indien u personeel in dienst heeft dat in 2019 een anciënniteit van minstens vijf jaar bereikt, kunt u een fiscale vrijstelling genieten. Hoe zit dat precies?

DIVIDENDEN - TOEKENNINGSVOORWAARDEN

Hakbijl in het aantal vennootschapsvormen!

Door het invoeren van een nieuw wetboek (WVV) wordt het aantal vennootschapsvormen binnenkort gereduceerd van 17 naar 4. Welke verdwijnen en welke blijven bestaan?

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING

Op welk loon wordt de 80%-grens berekend?

Een vennootschap betaalt premies van een groepsverzekering voor haar zaakvoerder. De fiscus weigert echter de aftrek omdat er niet voldaan zou zijn aan de 80%-grens. Wat vond de rechter daarvan?

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

Bestuurders: binnenkort wettelijke beperking aansprakelijkheid?

Op 1 januari 2019 treedt in principe een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking. Nagenoeg alle onderdelen van het vennootschapsrecht ondergaan dan ingrijpende wijzigingen. Een van de meest in het oog springende nieuwigheden op bestuurlijk vlak is de invoering van een aansprakelijkheidsbeperking voor bestuurders. Wat moet u daarover weten?

ONKOSTENVERGOEDING

Vergoeding ‘stallingskosten’ bedrijfswagen?

De Rulingcommissie (voorafg. besl. nr. 2017.993 van 08.05.2018) aanvaardde recentelijk dat een werkgever een belastingvrije forfaitaire vergoeding voor ‘stallingskosten’ toekent aan de werknemers die hun bedrijfswagen thuis in een afgesloten privégarage stallen...

Meest recente adviezen

AUTO - FISCALE AFTREK

Minder kostenaftrek door hogere CO2 -norm?

Sinds 01.09.2018 moeten nieuwe auto’s getest worden volgens een nieuwe methode, de zgn. WLTP-test, om de CO2 -uitstoot te bepalen. Eenzelfde auto zal dan een hogere CO2 -uitstoot hebben dan vroeger. Heeft dat gevolgen voor u?

PENSIOEN - VENNOOTSCHAP

Na uw pensioen aan de slag blijven in uw vennootschap?

Stel, u bent zaakvoerder en heeft de leeftijd bereikt om met (vervroegd) pensioen te gaan. Mag u na uw pensionering nog blijven werken in uw vennootschap en een loon opnemen of verliest u dan een stuk van uw pensioen?

AFTREKBARE KOSTEN - VARIA

In december nog extra dienstencheques bestellen?

Doet u een beroep op dienstencheques, dan krijgt u daarvoor een vermindering in uw aangifte. Waarvoor kunt u die zoal gebruiken en moet u dit jaar nog dienstencheques bijbestellen om het maximale fiscale voordeel te halen?

LOONKOSTEN

Komen al uw werknemers wel effectief in aanmerking voor een eindejaarspremie?

Hebben werknemers die geen volledig jaar dienst hebben, langdurig afwezig waren of ontslagen worden ook recht op een eindejaarspremie? Kunt u de betaling van die premie soms vermijden door de arbeidsovereenkomst te verbreken in plaats van op te zeggen? Kan een werknemer afstand doen van zijn eindejaarspremie in ruil voor een ander voordeel?

ONROERENDE VERHUUR

Verhuur van magazijnen: wanneer met btw?

Zoals u weet, wordt met ingang van 1 januari 2019 onder bepaalde voorwaarden een optionele btw-heffing ingevoerd voor de verhuur van professioneel gebruikte onroerende goederen. Voor de verhuur van opslagplaatsen en magazijnen geldt een specifieke regeling. Wat houdt die regeling concreet in? Kunt u dan ook de reeds eerder betaalde btw in uw voordeel herzien?

Geactualiseerd op: 15.11.2018

Meer van Indicator

indicator