Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

ONROEREND GOED

Een pand in uw vennootschap verbouwen: hoe zit het dan met de btw?

Hoe zit het met de btw op de verbouwingswerken als uw vennootschap eigenaar of vruchtgebruiker is van een privé gebruikt pand? Welk tarief is er dan van toepassing, 6% of 21%? Moeten de aannemers btw aanrekenen of is de regeling ‘medecontractant’ van toepassing? Hoeveel btw kan uw vennootschap recupereren? Speelt het gebruik van het pand een rol?

VENNOOTSCHAPSBELASTING - TARIEF

De zgn. minimumbezoldiging blijft vragen oproepen!

Op 24.10.2018 werden aan de minister twee mondelinge parlementaire vragen gesteld over de zgn. minimumbezoldiging. Waarover gingen die vragen dan precies en wat heeft de minister erop geantwoord?

Meest gelezen adviezen

EINDEJAARSOPTIMALISATIE

Fiscale optimalisatie voor boekjaar 2018: wat is er nog mogelijk?

Nu het einde van het boekjaar nadert, bekijkt ook u wellicht met welke verrichtingen u de belastbare winst van de vennootschap nog kunt verlagen. De hervorming van de vennootschapsbelasting van 2017 heeft enkele van die optimalisatietechnieken afgeschaft of beperkt. Hoe zit dat voor boekjaar 2018? Wat kan er niet meer en wat kan er (voorlopig) wel nog?

PERSONEEL - VARIA

‘Nieuwe’ fiscale vrijstelling vanaf 2019

Indien u personeel in dienst heeft dat in 2019 een anciënniteit van minstens vijf jaar bereikt, kunt u een fiscale vrijstelling genieten. Hoe zit dat precies?

AUTO - FISCALE AFTREK

Hoe de ‘gramformule’ temperen voor uw nieuwe auto?

Door de compenserende maatregelen van het ‘zomerakkoord’ gelden er vanaf 2020 minder gunstige regels voor de fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens. Hoe groot is de impact van de gramformule? Hoe kunt u die beperken?

PENSIOEN - LEVENSVERZEKERING

Langetermijnsparen: waar moet u rekening mee houden?

Op uw betaalde premie langetermijnsparen krijgt u in principe een belastingvermindering van 30%. Tot welke leeftijd kunt u die belastingvermindering genieten? Wanneer vindt de eindbelasting plaats?

BTW - TARIEF

Onroerende werken: wanneer medecontractant of 6%?

Het is niet altijd even duidelijk wat het juiste tarief is inzake btw (0%, 6% of 21%) voor werken in onroerende staat aan de woning die uw vennootschap u ter beschikking stelt. En wanneer is het verplicht om te factureren met medecontractant?

Meest recente adviezen

AUTO - AAN- EN VERKOOP

Hoe zit dat met de btw als de garage uw auto overneemt?

U heeft een nieuwe auto op het oog en de garage biedt een goede overnameprijs voor uw oude auto. De garage wil van u een factuur met btw op de volledige verkoopprijs, maar klopt dat eigenlijk wel? Hoe gaat u daar het best mee om?

GRONDIG ONDERZOCHT - BELASTINGAFTREK

Is hulp van de kinderen aan de zaakvoerder aftrekbaar?

Als een familielid administratieve hulp biedt in uw praktijk, kan het fiscaal gezien interessant zijn om hem/haar onder het statuut van zelfstandig helper te verlonen. Kan dit ook als u een vennootschap heeft? Een recent vonnis licht toe...

AFTREKBARE KOSTEN

Nog wat kosten maken in december?

U heeft een goed jaar achter de rug. U wilt zo weinig mogelijk van uw inkomsten aan de fiscus afgeven en nog wat extra kosten maken. Wat is dan mogelijk?

MEDISCH RECHT

Tandartsen mogen reclame maken!

De oude wet van 1958 die tandartsen verbood reclame te maken, werd opgeheven. In de plaats daarvan komt er één die zegt wat u wél mag doen. Wat is dat?

BELASTINGEN - AFTREKBARE KOSTEN

Nog snel naar de fietsenwinkel?

De tijd dringt voor de 120%-aftrek. Voor welke kosten kunt u de verhoogde aftrek nog toepassen? En hoe snel moet u dan fiscaal gezien gaan shoppen?

Geactualiseerd op: 11.12.2018

Meer van Indicator

indicator