Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

BELASTINGEN - CONTROLE

Fiscus op jacht naar buitenlandse rekeningen!?

Een abonnee meldde ons een vragenbrief ontvangen te hebben van de fiscus. Die laatste vraagt daarin naar rekeningen in het buitenland en stelt vragen die teruggaan tot het jaar 2012. Kan dat zomaar en hoe gaat u daar het best mee om?

VENNOOTSCHAP - WINSTUITKERING

Nieuwe dubbele test om uw winsten uit te keren?

Uw boekhouder liet u weten dat als gevolg van het nieuwe vennootschapsrecht er een dubbele test gedaan moet worden als u de winsten van uw bv(ba) wilt uitkeren. Hoe zit dat juist en vanaf wanneer geldt die regel voor uw bestaande bvba?

Meest gelezen adviezen

VENNOOTSCHAPSBELASTING - INTERESTEN

Lening tussen vennootschappen, met of zonder interest?

U heeft twee vennootschappen A en B. B zal aan A een lening toestaan. Moet B dan interest rekenen, en zo ja, tegen welke interestvoet? Wat zijn eigenlijk de fiscale gevolgen van een lening met interest in vergelijking met één zonder?

BELASTINGEN - AUTO VIA VENNOOTSCHAP

Uw vervuilende auto vervangen door een 100% aftrekbare?

Door de hervorming van de vennootschapsbelasting zal de fiscale aftrekbaarheid van uw auto vanaf 2020 drastisch dalen. Is uw auto aan vervanging toe, dan houdt u daar dus het best rekening mee. Sommige auto’s zijn zelfs na 2019 voor 100% fiscaal aftrekbaar. Hoe zit dat precies? Waar moet u op letten?

BEDRIJFSLEIDER - INTERESTEN

Uw spaargeld aan uw vennootschap lenen?

Uw vennootschap heeft geld nodig om uw kantoor op te frissen. Zij kan dat lenen bij de bank, maar privé heeft u ook nog een goedgevuld spaarboekje. Kunt u dat geld dan niet beter aan haar uitlenen? Waarop moet u dan letten?

VENNOOTSCHAP - BOEKHOUDING

Dien de fiscale fiches 281.50 uiterlijk op 30.06.2019 in!

U moet ook dit jaar weer fiches 281.50 opmaken voor vergoedingen die u in 2018 aan ‘derden’ betaald heeft. Voor wie moet u zo een fiche opstellen? En wat zijn de mogelijke sancties als u of uw boekhouder de fiches niet opmaakt?

LOON - PC 200

PC 200: jaarpremie en ecocheques anno 2019

Meest recente adviezen

BELASTINGAANGIFTE - TERMIJNEN

Vereenvoudigde aangifte in de bus?

CONTROLE & GESCHILLEN - BELASTINGCONTROLE

Staat u of uw vennootschap op de controlelijst van de fiscus?

Naar jaarlijkse gewoonte publiceert de fiscus een lijst met welke verhoogde controleacties er lopende zijn of op het programma staan voor particulieren en ondernemingen. Deze lijst werd op 08.06.2019 bekendgemaakt op de website van de FOD Financiën! Reden om u ongerust te maken of niet echt? Even kijken...

PENSIOEN EN VERZEKERINGEN - VARIA

Een bericht van wijziging voor uw pensioensparen?

De Belastingdienst heeft een aantal Belgen verrast met een bericht van wijziging in verband met de aftrek van hun pensioensparen. Waarom is dat en mag u zich ook aan zo’n bericht verwachten? Even kijken...

AFTREKBARE KOSTEN - VARIA

Is een loon voor uw tiener fiscaal aftrekbaar?

Een collega had een loon toegekend aan zijn kinderen van 13-14 jaar, omdat ze hem in zijn zaak zouden helpen. De fiscus weigerde de aftrek omdat er sprake zou zijn van kinderarbeid. Wat vonden de rechters en wat moet u daarvan onthouden?

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Heeft u een e-mail met vragen gekregen van de fiscus?

Steeds vaker sturen controleurs hun zgn. vragen om inlichtingen per e-mail. Kan dat eigenlijk wel en gelden voor een vraag per e-mail dezelfde regels als voor een vraag per brief?

Geactualiseerd op: 15.07.2019

Meer van Indicator