Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

BEDRIJFSLEIDER - INTERESTEN

Hoeveel interesten vragen op rc-tegoed?

Heeft u een rekening courant (rc)-tegoed, dan mag u zich daarvoor een marktconforme interest toekennen. Sinds het zomerakkoord bestaan daar echter regels voor. Hoeveel bedraagt het tarief voor 2020 en 2021?

LOON - ALTERNATIEF BELONEN

Vaccinatiebonus voor uw werknemers?

Sommige werkgevers willen hun personeel graag extra motiveren om zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Is het mogelijk om daar een premie aan te koppelen?

Meest gelezen adviezen

CORONACRISIS - TELEWERK

Nieuwe cao telewerk, wat is er van belang?

Op 26 januari 2021 werd er in de NAR een nieuwe cao nr. 149 gesloten over telewerk tijdens de coronacrisis. Het gaat om een tijdelijke cao die enkel geldt tot eind 2021. Wat zijn de belangrijkste punten?

ONROEREND GOED - AAN- EN VERKOOP

Ook voor uw Belgisch onroerend goed wijzigingen op til?

Door een nakende wetswijziging zal er het een en ander veranderen voor wie onroerend goed in het buitenland heeft. Wist u echter dat die nieuwe wet ook gevolgen zal hebben voor eigenaars van Belgisch vastgoed? Hoezo?

PERSONEELSBELEID - VARIA

Moet u voor de komende vier jaar een ‘45+-plan’ opmaken?

Hoeveel werknemers u begin 2021 in dienst had, bepaalt of u de komende vier jaar al dan niet een zgn. werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers moet opstellen. Hoe zat die regeling nu weer precies in elkaar?

VENNOOTSCHAP - BELASTING

Opletten bij betaling vennootschapsbelasting

LOON - ONKOSTENVERGOEDING

Geen afspraken over telewerk, dus 10% onkostenvergoeding?

Stel, een werknemer werkt structureel enkele dagen thuis, maar er zijn nog geen afspraken gemaakt over de kosten. Onlangs vond een werknemer dat hij dan recht zou hebben op de onkostenvergoeding van 10% van het loon die geldt voor ‘huisarbeid’. Wat oordeelde het Hof van Cassatie hierover?

Meest recente adviezen

KOSTEN EIGEN AAN DE WERKGEVER

Een bureaustoel kopen voor telewerk?

Sommige werknemers hebben thuis geen goede infrastructuur om te telewerken. Ze vragen of u als werkgever daarom voor hen bv. een bureaustoel of een bureautafel wilt betalen. Kan dat dan belastingvrij?

RECHT - OPVOLGING

Het handelsfonds van een collega overnemen, hoe zit dat?

Uw collega wil het zgn. handelsfonds van zijn zaak aan u overdragen. Is dat dan hetzelfde als een overdracht van aandelen en hoe kunt u vermijden om te moeten opdraaien voor de schulden van de overdrager?

LOON - ALTERNATIEF BELONEN

Welk telewerk komt in aanmerking voor het bureauforfait?

Werknemers die geregeld telewerken, mag u vergoeden voor hun periodieke kosten met het ‘bureauforfait’. Recent bracht de fiscus helderheid over wanneer u dit forfait mag toepassen en met wat u het mag combineren. Hoe zit dat?

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN

Langere herbeleggingstermijn door corona?

U heeft enkele jaren geleden een pand met winst verkocht die u zgn. gespreid wilde laten belasten door te herinvesteren in een ander gebouw. U heeft daarvoor nog wel tijd tot het einde van 2021, maar door de coronacrisis heeft uw bouw vertraging opgelopen. Is dat een probleem en wat kunt u desgevallend doen?

BTW - WERKEN IN ONROERENDE STAAT

Hoe uw werken aan gemeenschappelijke delen factureren?

U wordt gecontacteerd door de syndicus van een appartementsgebouw om werken aan de gemeenschappelijke delen uit te voeren. Hoe moet u uw factuur dan opstellen? Hoe zit dat eigenlijk met woonzorgcentra en assistentiewoningen?

Geactualiseerd op: 05.03.2021

Meer van Indicator