Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

ONROEREND GOED - CONTROLE

Verbouwen aan 6%: controle op de voorwaarden!

Woningen van minstens tien jaar oud kunnen onder bepaalde voorwaarden tegen 6% i.p.v. 21% btw verbouwd worden. De Administratie blijkt nu controles op die voorwaarden te willen doen. Ze verstuurt nl. een vraag om inlichtingen naar al wie een aanvraag voor een verbouwing ingediend heeft. Wat doet u daarmee?

GRONDIG ONDERZOCHT - FISCAAL

Wanneer is er (geen) sprake van een stilzwijgend akkoord?

Als er bij belastingcontroles uit het verleden nooit een opmerking gemaakt werd over de aftrek van bepaalde kosten, kan de fiscus daar dan nog op terugkomen en de aftrek plots wel betwisten? Een recent arrest licht toe...

Meest gelezen adviezen

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Staat u of uw vennootschap op de controlelijst van de fiscus?

Naar jaarlijkse gewoonte publiceert de fiscus een lijst met welke verhoogde controleacties er lopende zijn of op het programma staan voor particulieren en ondernemingen. Deze lijst werd op 08.06.2019 bekendgemaakt op de website van de FOD Financiën! Reden om u ongerust te maken of niet echt? Even kijken...

BELEGGEN - RENDEMENT

Hoeveel cash heeft u op pensioenleeftijd nodig?

U heeft een mooi bedrag bijeengespaard en gaat over enkele jaren met pensioen. Hoe kunt u daar met de huidige lage rente toch een behoorlijk inkomen uit halen als aanvulling op uw pensioen? En hoe kunt u fiscaal optimaliseren?

BANK - LENEN

Hoog tijd om uw (hypothecaire) lening te herzien!

De rentetarieven kunnen bijna niet meer lager. Mocht u het nog niet gedaan hebben, dan is het heel waarschijnlijk opportuun om nu uw (hypothecaire) lening te herzien. Hoe weet u of het voor u inderdaad de moeite is? Geldt dat alleen voor woonkredieten of ook voor professionele kredieten?

BELASTINGEN - AANGIFTE

Het beroepsgedeelte van uw woning fiscaal optimaal bepalen

Stelt uw vennootschap u een gratis woonst ter beschikking of verhuurt u een stuk van uw woning aan uw vennootschap, dan heeft u er fiscaal belang bij om het stuk dat uw vennootschap gebruikt, zo hoog mogelijk te ramen. Waarom en hoe doet u dat?

BELEGGEN - INTERESTEN

Uw spaargeld aan uw vennootschap lenen?

Uw vennootschap heeft geld nodig om uw kantoor op te frissen. Zij kan dat lenen bij de bank, maar privé heeft u ook nog een goedgevuld spaarboekje. Kunt u dat geld dan niet beter aan haar uitlenen? Waarop moet u dan letten?

Meest recente adviezen

GOED OM TE WETEN - VOORSCHRIFTEN

Wat is er ‘nieuw’ aan het nieuwe voorschrift?

BUROTICA

Reprobel is terug, hoe kunt u aangifte doen?

De activiteiten van Reprobel hebben sinds 2017 stilgelegen, maar twee jaar later blijken zij de draad weer opgepikt te hebben. Wanneer u ook een brief ontvangen heeft om aangifte te doen van kopieën of prints van zgn. auteursrechtelijk beschermde werken, wat moet u daar dan mee doen?

VOORDELEN ALLE AARD

Interesten rekening-courant: forfaitaire waardering voordeel niet zaligmakend?

Het hof van beroep te Antwerpen oordeelde op 28 mei 2019 – in navolging van eerdere rechtspraak en de adviezen van de Raad van State – in een discussie over een rekening-courant met een debetstand, dat de forfaitaire waardering van de voordelen alle aard (VAA) niet weerhouden kan worden indien de belastingplichtige een marktconforme vergoeding betaalt. Mag u een voordeel alle aard nu op marktconforme basis waarderen, ook als de forfaitaire waardering hoger uitvalt?

INFORMED CONSENT

Hoe de informatieplicht vervullen t.a.v. anderstaligen?

Stel, een patiënt moet een heelkundige ingreep ondergaan, maar spreekt geen woord Nederlands, Frans, Engels of Duits. Toch heeft u ook t.a.v. zo’n patiënt ‘eenzelfde’ wettelijke informatieplicht. Hoe gaat u daar het best mee om?

NALATENSCHAP

Een nalatenschap verwerpen om de fiscus of andere schuldeisers buitenspel te zetten?

Als een nalatenschap deficitair is, dan zullen de erfgenamen ze normaal gezien verwerpen. Welke andere goede redenen kunnen er zijn om een nalatenschap te verwerpen?Het gebeurt weleens dat een van de erfgenamen de nalatenschap verwerpt omdat zijn deel anders toch volledig naar de fiscus of naar andere schuldeisers zou gaan. Is dat ook zonder risico? Wat zei de rechter daarover onlangs? Draait u ook mee op voor de schulden van een andere erfgenaam?

Geactualiseerd op: 16.10.2019

Meer van Indicator