Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

ONROEREND GOED - (VER)BOUWEN

Recht op een Vlaamse premie als u uw woning verbouwt?

U wilt renovatiewerken/verbouwingen uitvoeren in uw woning of uw tweede verblijf. Welke premies bestaan er in Vlaanderen en wanneer komt u daarvoor dan precies in aanmerking?

VENNOOTSCHAP - AUTO VIA VENNOOTSCHAP

‘Nieuwe’ auto: gebruikt u wel de juiste CO2 -uitstoot voor het bepalen van het VAA en de fiscale aftrek?

Sinds 01.09.2018 moeten alle nieuwe auto’s getest worden volgens een nieuwe methode (de zgn. WLTP-test) om de CO2 -uitstoot te bepalen. Volgens die norm ligt de CO2 -uitstoot ongeveer 25% hoger dan bij de ‘oude’ NEDC-test. Wat zijn de fiscale gevolgen en vanaf wanneer zal u dat voelen?

Meest gelezen adviezen

6%-BTW-TARIEF - TUINWERKZAAMHEDEN

Uw tuinwerken tegen 6% of 21% btw?

Nu de lente voor de deur staat, zullen klanten op u een beroep doen voor werken rondom hun woning, zoals in hun tuin, aan het terras buiten, enz. Moet u voor die werken dan 6% of 21% btw factureren? Even kijken...

BTW - LISTING

Vóór 31.03.2019 uw btw-klantenlisting indienen!

EXTRALEGAAL PENSIOEN

Hoe wordt uw extralegaal pensioen belast?

Een wet van 27.02.2019 wijzigt het een en ander aan de wijze waarop u belast wordt op uw aanvullend pensioen. Hoe zit dat precies?

AANGIFTE

Verworpen autokosten en voordelen alle aard: hoe nu het best aangeven?

Zoals u weet, zijn autokosten slechts beperkt aftrekbaar en moet u dus een deel aangeven als verworpen uitgaven (VU). Aan de andere kant wordt de gebruiker privé belast op een voordeel alle aard (VAA). VAA zijn in principe echter wel volledig aftrekbaar. Hoe moet u die fiscale regels binnenkort bij het opmaken van uw aangifte combineren? Mag u de te beperken autokosten verminderen met het VAA of met het deel van de kosten dat betrekking heeft op het privégebruik? Is dat anders als de gebruiker een eigen bijdrage betaalt?

JAARAFSLUITING

Jaarafsluiting 2018: fiscale aandachtspunten

Boekjaar 2018 is het eerste boekjaar waarvoor de hervorming van de vennootschapsbelasting van kracht is. Wat zijn de belangrijkste fiscale wijzigingen waaraan u bij het afsluiten van de jaarrekening voor boekjaar 2018 moet denken om het correcte bedrag aan geraamde belasting te kunnen boeken?

Meest recente adviezen

PRIVÉWONING IN VENNOOTSCHAP - RECHT VAN OPSTAL

Gratis opstal: wanneer is er een privé belastbaar voordeel?

Op het einde van een opstalovereenkomst komt het gebouw, gezet door uw vennootschap, naar u privé als grondeigenaar. Zonder vergoeding kunt u volgens de meeste rechters op dat moment op een privévoordeel belast worden. Op 23.01.2019 had een rechter daar een iets andere kijk op...

HANDELSPRAKTIJKEN - SPERPERIODE

Wat met ‘outlet’ tijdens de sperperiode?

Ook dit jaar zal er nog altijd een sperperiode zijn. Voor welke goederen geldt dat dan precies? Wat doet u bv. met uw ‘outlethoekje’ tijdens de sperperiode?

VENNOOTSCHAP - SOCIALE BIJDRAGEN

Vennootschapsbijdrage voor 2019?

FISCAAL - PENSIOEN

Extralegale pensioenverzekering en echtscheiding

Als zelfstandige kunt u een extralegaal pensioen proberen op te bouwen via een groepsverzekering of IPT, of via een VAPZ of POZ. Wat gebeurt hier echter mee als u uit de echt zou scheiden?

Geactualiseerd op: 23.04.2019

Meer van Indicator