Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Meest gelezen adviezen

MEERWAARDEN

Wanneer wordt u toch belast als u privé een meerwaarde realiseert?

Een politicus noemde onlangs het feit dat de fiscus slechts zelden een meerwaarde op aandelen belast een ‘loterij’. In de politiek gaan er geregeld stemmen op om meerwaarden op de verkoop van goederen uit het privévermogen (zwaarder) te gaan belasten. Vooral meerwaarden op de verkoop van aandelen en in mindere mate op vastgoed, worden dan geviseerd. Wanneer zijn meerwaarden op aandelen, op andere roerende goederen of op vastgoed ook vandaag al bij u privé belastbaar en tegen welk tarief?

BELASTINGEN - LOON

Bezoldiging optrekken om minder venn.b. te betalen?

De minimumbezoldiging om het (nieuw) verlaagd tarief vennootschapsbelasting te genieten, bedraagt voortaan € 45.000. Is het altijd opportuun om uw loon te verhogen daar u privé meer belastingen en sociale bijdragen moet betalen?

BELASTINGEN - VAA WOONST

VAA gratis woonst: iedereen factor 2!

De regering heeft een definitieve regeling uitgewerkt die de berekeningswijze voor het bepalen van het VAA woonst voor iedereen gelijkmaakt. Hoe zit dat?

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN

Waarmee mag u de verworpen autokosten verminderen?

Kosten van firmawagens zijn niet volledig aftrekbaar in uw vennootschap. Kunt u het voordeel alle aard (VAA) of een eigen bijdrage aanrekenen op de verworpen autokosten? En wat met de meerwaarde wanneer u een firmawagen verkoopt?

BTW - WERKEN IN ONROERENDE STAAT

Verkeerd gefactureerd aan een zgn. kleine ondernemer!?

In principe moet u uw zgn. werken in onroerende staat aan uw btw-plichtige klant factureren met ‘btw verlegd’, tenzij die een kleine ondernemer is. U draagt de gevolgen van een verkeerde facturatie, maar dat verandert weldra. Hoezo?

Meest recente adviezen

SCHOLINGSBEDING

Scholingsbeding niet voor alle opleidingen?

Met een scholingsbeding kunt u bepalen dat een werknemer een dure opleiding mag volgen op voorwaarde dat hij de eerste drie jaar niet vertrekt. Zo’n beding kan echter niet voor alle opleidingen. Waarop moet u letten? Een arrest licht toe...

ONROEREND GOED - HUUR

Veel leegstand, dus de huurprijs koppelen aan de omzet?

Door de leegstand in veel steden zijn verhuurders creatiever om bij aanvang van de handelshuur de prijs wat lager te houden en dan een zgn. omzethuur voor te stellen. Wat zijn precies de voor- en nadelen daarvan?

DAGELIJKS BESTUUR - VARIA

Kan uw holding door een verhuur ook btw recupereren?

Een holding heeft in principe niets te maken met btw. Uit een arrest van 05.07.2018 van het Hof van Justitie blijkt echter dat de verhuur van een onroerend goed de btw-aftrek wel kan triggeren. Hoe zit dat en wat betekent dat voor uw holding?

DRINGENDE REDEN

Ontslag voor nazi-tattoo op Facebook?

Stel, foto’s/berichten uit de privésfeer van een werknemer zorgen voor opschudding op de sociale media. Kunt u daarvoor ontslaan om dringende reden?

AUTO - RIJBEWIJS

Is een rijbewijs met code 95 ook geldig over de grens?

Er komen meer en meer verschillen tussen de rijopleidingen per gewest, zo kwam in de media. Geldt een zgn. code 95 dan ook nog wel in andere gewesten en in de buurlanden? Hoe zit die regeling in elkaar?

Geactualiseerd op: 17.09.2018

Meer van Indicator

indicator