Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

VENNOOTSCHAP - FINANCIEEL

Beter lenen bij uw vennootschap dan bij de bank?

Nu de interestvoeten zo laag staan, wilt u privé een onroerend goed aankopen. Voor die aankoop moet u wel lenen. Als uw vennootschap voldoende cash heeft, kan het voordeliger zijn om bij haar te lenen dan bij de bank. Hoe komt dat?

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN

Wat met de bijkomende kosten in 2019?

Investeringen moet u afschrijven over een aantal jaren, maar voor de zgn. bijkomende kosten heeft u verschillende keuzes. Optimaliseer die vooral nog in 2019, want vanaf 2020 wijzigt er het een en ander!

Meest gelezen adviezen

VENNOOTSCHAP - AUTO VIA VENNOOTSCHAP

Verkoopt u het best uw ‘oude’ wagen nog in 2019?

Omdat vanaf 01.01.2020 uw oude auto een fiscaalonvriendelijke wagen wordt, denkt u eraan om deze te verkopen en te vervangen door een nieuwe fiscaalvriendelijke. Maakt het fiscaal gezien een verschil uit of u uw oude wagen nog vóór 2020 verkoopt of niet?

BTW - ONROEREND GOED

Een gebouw verkopen met btw: wanneer en hoe kan het?

Wanneer u een gebouw verkoopt, is dat normaal gezien met registratierechten. Nieuwe gebouwen kunnen echter verkocht worden met btw. Hoelang is een gebouw nieuw, waarom zou u het met btw verkopen en hoe moet u dat doen?

VENNOOTSCHAP - AUTO VIA VENNOOTSCHAP

Beter een lichte vracht dan een personenauto?

Vanaf 01.01.2020 veranderen de regels voor de aftrek van autokosten, zowel voor vennootschappen als voor eenmanszaken. In de meeste gevallen zullen er minder kosten aftrekbaar zijn. Is een zgn. lichte vracht een fiscaal voordeliger alternatief voor uw personenauto?

BELASTINGEN - AANGIFTE

Kunt u uw aangiftes nog tijdig indienen?

Nu de zomermaanden voorbij zijn, is het dringend tijd om na te gaan of u/uw boekhouder de deadlines betreffende de fiscale aangiftes gerespecteerd heeft. Hoe zit dat precies?

AUTO - LICHTE VRACHT

Beter een lichte vracht kopen?

Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels voor de aftrek van autokosten en zullen o.m. minder kosten aftrekbaar zijn. U overweegt een lichte vracht te kopen. Kunt u daar fiscaal gezien een goede zaak mee doen?

Meest recente adviezen

AANDEELHOUDERS - CONFLICTEN

Beperkingen bij aandelenverkoop in aandelenregister?

De statuten en/of een aandeelhoudersovereenkomst kunnen een aandelenverkoop aan banden leggen. Wat als een medevennoot daar zijn voeten aan veegt? Is die verkoop nietig? Helpt het om die beperkingen in het aandelenregister op te nemen?

VENNOOTSCHAP - gratis hulp

Extra hulp in uw BV(BA) van iemand in tijdskrediet?

Tijdens de eindejaarsdagen heeft u in uw BV(BA) extra hulp nodig. Kan uw familielid of vriend dan een handje toesteken? Is dat anders als die een uitkering krijgt en wat wijzigde er sinds 1 september 2019?

FISCAAL - BELASTINGAANGIFTE

Al genoeg bedrijfsvoorheffing ingehouden?

PERSONEEL - ONTSLAG

Welke invloed hebben feestdagen als u opzegt?

Een abonnee verstuurde een aangetekende opzegbrief op woensdag 6 november 2019 en daarin stond dat de opzegtermijn aanving op maandag 11 november 2019. Oei, dat was een feestdag. Heeft hij dan nu een ‘juridisch probleem’?

Geactualiseerd op: 19.11.2019

Meer van Indicator