Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

SUCCESSIEPLANNING

Vrijstelling successierechten voor de gezinswoning: toch actie nodig?

In de drie gewesten kan de gezinswoning 100% belastingvrij geërfd worden door de langstlevende echtgenoot of (wettelijk) samenwonende partner. Tenzij u zelf iets onderneemt, leidt het wettelijk erfrecht er echter toe dat het grootste stuk van de gezinswoning toch belast wordt. Met welke eenvoudige ingrepen kunt u ervoor zorgen dat uw partner de gezinswoning 100% belastingvrij verkrijgt?

VENNOOTSCHAPSVORMEN - BV

Gebruikt u nog altijd ‘BVBA’ voor uw ‘BV’?

Sinds 01.01.2020 heeft u geen BVBA meer, maar een BV en bent u bestuurder in plaats van zaakvoerder. Waar moet u eigenlijk die nieuwe terminologie gebruiken en wat als u dat niet doet?

Meest gelezen adviezen

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN

Alle bedrijfswagens tegen 2026 broeikasgasvrij!

Volgens het regeerakkoord van de nieuwe regering-De Croo zouden alle nieuwe bedrijfswagens tegen 2026 ‘broeikasgasvrij’ moeten zijn. Hoe zit dat dan met de periode 2021-2026?

AANGIFTE - VENNOOTSCHAPSBELASTING

Deadline aangifte vennootschapsbelasting verlengd

BELASTINGEN - BEROEPSKOSTEN

Wat bewijzen voor aftrek van restaurant- en autokosten?

Restaurant- en autokosten die uw vennootschap ten laste neemt en voor haar (beperkt) aftrekbaar zijn, krijgen bij een belastingcontrole meestal bijzondere aandacht. Wat moet u/uw boekhouder dan kunnen bewijzen voor de aftrek en hoe zit dat voor forfaitaire dag- en kilometervergoedingen?

BTW - BTW OP AUTO’S

De auto van uw vennootschap overkopen of onttrekken?

Om uw auto uit uw vennootschap te halen naar u privé kunt u hem overkopen of onttrekken zonder vergoeding. Voor de te betalen btw kan dat namelijk een verschil maken. Wanneer is dat zo?

PENSIOEN - WETTELIJK PENSIOEN

Als zelfstandige nog vlug uw studiejaren afkopen?

Om later een hoger pensioen te krijgen, kunt u (bepaalde) studiejaren tot 30.11.2020 afkopen tegen een gunsttarief. Daarna zal de afkoop van die jaren in principe meer kosten. Is deze afkoopmogelijkheid voor u ook interessant?

Meest recente adviezen

AANWERVEN - SOLLICITATIE

Hoe voorkomt u problemen bij een sollicitatie?

In de media kwam een rechtszaak aan bod waarbij een bedrijf veroordeeld werd op basis van ‘drievoudige’ discriminatie nadat het een dove en zwangere vrouw geweigerd had bij een sollicitatie. Hoe voorkomt u dergelijke problemen?

VERHUUR

Hoe en wanneer de sleutel overhandigen?

Mag u wachten om de sleutel te overhandigen tot uw huurder de waarborg gestort heeft? Welke afspraken kunt u daarover maken in het huurcontract? Mag u zelf ook nog een sleutel bijhouden? Kunt u die sleutel ook gebruiken om in het huurpand binnen te gaan? Mag de huurder het slot vervangen?

CONTRACTEN

Uw klant annuleert het contract: heeft u recht op een schadevergoeding?

Als uw klant een contract annuleert of een wanprestatie begaat, dan kunt u vaak een schadevergoeding vragen. Kunt u in de overeenkomst of in uw algemene voorwaarden meteen afspreken welke schadevergoeding de klant u dan verschuldigd is? Kan de rechtbank die vergoeding verminderen als ze overdreven is? Geldt dat ook als er geen sprake is van een schadebeding, maar van een opzegbeding? Wat moet u weten over het verschil daartussen?

BELEGGEN

Opnieuw beleggen in China?

China heeft in tegenstelling tot de VS en Europa het coronavirus wel onder controle. Volgens uw bankier belegt u nu het best opnieuw op de Chinese beurs. Een goede keuze?

FAMILIALE RELATIES

Uw kind gratis laten (in)wonen?

Kunnen de andere kinderen bij uw overlijden een compensatie vragen als één kind lang ‘gratis’ thuis is blijven wonen of weer thuis kwam wonen? Zijn de regels anders als u een kind gratis of tegen een lagere huurprijs in uw huurappartement laat wonen? Wordt dat voordeel na uw overlijden als een schenking aanzien? Welke afspraken kunt u maken om achteraf discussies te vermijden? Kunt u ook later nog een regeling treffen om betwistingen te vermijden?

Geactualiseerd op: 26.11.2020

Meer van Indicator