Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

PENSIOEN - PENSIOENOPBOUW

POZ voor eenmanszaken stap verder

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed zodat zelfstandigen zonder vennootschap een aanvullend pensioen kunnen opbouwen. Hoe zit dat?

LOON

€ 45.000 loon voor het verlaagd tarief?

Volgens sommige persartikels is uw kmo vanaf 2018 sowieso uitgesloten van het verlaagd tarief als u niet altijd € 45.000 loon opneemt! Toch even nuanceren...

Meest gelezen adviezen

BEROEPSKOSTEN - AUTOKOSTEN

Zomerakkoord maakt car renting weer ‘hot’!

Het zomerakkoord zal de fiscaliteit van de bedrijfswagen grondig wijzigen. Is het verstandig om nu nog snel een wagen aan te schaffen of wacht u daar beter mee? En kunt u de fiscale pil milderen door een renting?

PENSIOEN - GROEPSVERZEKERING

Regering verscherpt 80%-grens aanvullend pensioen!

De regering-Michel verscherpt de 80%-regel waaraan uw groepsverzekering of zgn. IPT moet voldoen om uw premies aftrekbaar te maken. Ook de zgn. Wijninckx-taks zou verhoogd worden. Wat betekent dat voor u?

EENMANSZAKEN - AUTOKOSTEN NA HET ZOMERAKKOORD

Hoeveel autokosten kunt u nog inbrengen volgend jaar?

Vanaf volgend jaar zou de aftrek van autokosten voor eenmanszaken bepaald worden in functie van de CO2 -uitstoot, zoals dat nu reeds van toepassing is voor vennootschappen. Wat zijn de gevolgen en kunt u daar al op anticiperen?

BEDRIJFSWAGENS

Een nieuwe wagen aankopen... nu of nooit?

Als de bedrijfsleider plannen heeft om een nieuwe wagen aan te kopen, dan maakt u daar het best nu zo snel mogelijk werk van, zeker als hij een hybridewagen op het oog heeft. Waarom? Wat verandert er vanaf 2020 aan de aftrekbeperkingen voor bedrijfswagens? Wijzigt ook de berekening van uw voordeel alle aard? Wanneer wel en wanneer niet?

VENNOOTSCHAP - BELEGGEN

Zomerakkoord: uitweg meerwaardebelasting op aandelen

Vanaf 01.01.2018 zal uw vennootschap in principe belast worden op de meerwaarden die ze behaalt op aandelen waarin ze belegt. Bestaan er alternatieven om daar op een veilige manier aan te ontsnappen?

Meest recente adviezen

FINANCIEEL - VARIA

Nog een btw-voorschot in december!?

Als btw-kwartaalaangever moet u binnenkort uw eerste decembervoorschot betalen. Hoe zit dat juist in elkaar en moet u dat geld dan effectief ophoesten?

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - INTERESTEN

Weldra één rentetarief voor uw rekening-couranttegoed!?

Heeft u een tegoed op uw rekening-courant, dan mag u daarop interesten vragen aan uw bvba, maar wel niet meer dan de zgn. marktrente. Het ontwerp van programmawet verduidelijkt nu wat daaronder verstaan moet worden.

autoKOSTEN

Welke auto nog in 2017 kopen?

Men wil de autofiscaliteit grondig herzien in de personenbelasting vanaf 2018 én 2020. Welke auto koopt u daarom het best nog in 2017 als u geen bvba heeft?

BEDRIJFSLEIDER - REKENING-COURANT

Interesten op uw rc-schuld aftrekbaar als beroepskosten?

Op uw schuld via rekening-courant kunt u zich privé laten belasten op een voordeel gratis lening of u kunt effectief interesten betalen. Kunnen die fictieve of werkelijk betaalde interesten aftrekbaar zijn als beroepskosten van uw loon?

BELASTINGCONTROLE

Controle met extra aanslag altijd te betalen?

Volgens het zomerakkoord zou u uw aftrekposten niet meer mogen gebruiken om een inkomstenverhoging na controle mee te compenseren. Hoe zit dat concreet?

Geactualiseerd op: 22.11.2017

Meer van Indicator

indicator