Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

ONROEREND GOED - WONINGFISCALITEIT

Looptijd van uw woonlening verlengen: loont dat ook fiscaal?

Vermits de rente voor hypothecaire leningen nog steeds historisch laag staat, overweegt u om uw lopend woonkrediet te herfinancieren en tevens de looptijd ervan te verlengen. Levert die verlenging u dan fiscaal ook nog iets op?

SOCIAAL STATUUT - VARIA

Uw sociale rechten als u blijft werken na uw pensioenleeftijd

Blijft u na uw pensioenleeftijd werken, dan kunt u ervoor kiezen om al dan niet uw pensioenuitkeringen al op te nemen. Heeft dat ook consequenties voor uw sociaal statuut, bv. indien u ziek zou worden? Hoe zit dat en wat wijzigt er?

Meest gelezen adviezen

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Staat u of uw vennootschap op de controlelijst van de fiscus?

Naar jaarlijkse gewoonte publiceert de fiscus een lijst met welke verhoogde controleacties er lopende zijn of op het programma staan voor particulieren en ondernemingen. Deze lijst werd op 08.06.2019 bekendgemaakt op de website van de FOD Financiën! Reden om u ongerust te maken of niet echt? Even kijken...

BELEGGEN - RENDEMENT

Hoeveel cash heeft u op pensioenleeftijd nodig?

U heeft een mooi bedrag bijeengespaard en gaat over enkele jaren met pensioen. Hoe kunt u daar met de huidige lage rente toch een behoorlijk inkomen uit halen als aanvulling op uw pensioen? En hoe kunt u fiscaal optimaliseren?

VARIA - VASTGOED

Hoeveel is dat pand waard?

Immoweb heeft een gratis webtool gelanceerd om de waarde van vastgoed te schatten. Interessant?

VASTGOED

Koopt u een beleggingspand het best privé of met uw vennootschap?

U overweegt om een pand te kopen als belegging. Hoe doet u dat fiscaal gezien het best, met uw vennootschap of privé? Wat zijn de voor- en nadelen en risico’s van beide mogelijkheden? Waarom kunt u niet zomaar berekenen wat de beste keuze is? Hoe kiest u dan de voor u beste optie?

BELASTINGEN - AANGIFTE

Het beroepsgedeelte van uw woning fiscaal optimaal bepalen

Stelt uw vennootschap u een gratis woonst ter beschikking of verhuurt u een stuk van uw woning aan uw vennootschap, dan heeft u er fiscaal belang bij om het stuk dat uw vennootschap gebruikt, zo hoog mogelijk te ramen. Waarom en hoe doet u dat?

Meest recente adviezen

BELASTINGAANGIFTE - TERMIJNEN

Aangifte te laat wegens overmacht?

Uw boekhouder moet uw belastingaangifte voor uw inkomsten van 2018 ten laatste op 24 oktober 2019 indienen. Stelt dat dit niet lukt, wanneer aanvaardt de fiscus dan dat er sprake is van overmacht?

BELASTBARE INKOMSTEN - VARIA

Belast op basis van een verklaring?

De heer Y is verdachte in een strafzaak. In een verhoor legt hij verklaringen af over aankopen die hij bij collega X gedaan zou hebben. Op basis daarvan verhoogt de fiscus de belastbare winst van X. Wat vond de rechter en wat moet u daarvan onthouden?

BELASTBARE INKOMSTEN - VARIA

De vrijstelling van voorzieningen volgens de fiscus

De fiscus heeft op 29 augustus 2019 een circulaire uitgebracht over de vrijstelling van zgn. voorzieningen voor toekomstige kosten. Hij is het niet helemaal eens met een uitspraak van Cassatie over die kwestie. Wat moet u hierover weten?

LIQUIDATIERESERVE

Liquidatiereserve: wat zegt de Rulingcommissie?

Mag u activa van uw vennootschap in het jaar vóór afsluiting van de vereffening verkopen en de meerwaarde naar een liquidatiereserve overboeken, waardoor uw vennootschap de anticipatieve heffing van 10% betaalt en u zelf geen roerende voorheffing meer verschuldigd bent op de uitkering? Kan er dan sprake zijn van fiscaal misbruik?Alleen kleine vennootschappen kunnen een liquidatiereserve aanleggen. Kunt u toch een liquidatiereserve aanleggen als uw holding haar participaties verkoopt in het boekjaar vóór afsluiting van de vereffening? Wat zegt de Rulingcommissie over deze kwesties?

Geactualiseerd op: 19.09.2019

Meer van Indicator