Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

SOCIAAL STATUUT - VARIA

Uw sociale rechten als u blijft werken na uw pensioenleeftijd

Blijft u na uw pensioenleeftijd werken, dan kunt u ervoor kiezen om al dan niet uw pensioenuitkeringen al op te nemen. Heeft dat ook consequenties voor uw sociaal statuut, bv. indien u ziek zou worden? Hoe zit dat en wat wijzigt er?

VASTGOED - VRUCHTGEBRUIK

Pand in vruchtgebruik verhuurd, kosten niet aftrekbaar?

Een vennootschap koopt het vruchtgebruik van enkele appartementen om die te verhuren. De fiscus verwerpt de kosten van het vruchtgebruik omdat het verlieslatend is voor de vennootschap. Gaf het Hof van Cassatie de fiscus gelijk?

Meest gelezen adviezen

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Staat u of uw vennootschap op de controlelijst van de fiscus?

Naar jaarlijkse gewoonte publiceert de fiscus een lijst met welke verhoogde controleacties er lopende zijn of op het programma staan voor particulieren en ondernemingen. Deze lijst werd op 08.06.2019 bekendgemaakt op de website van de FOD Financiën! Reden om u ongerust te maken of niet echt? Even kijken...

BELEGGEN - RENDEMENT

Hoeveel cash heeft u op pensioenleeftijd nodig?

U heeft een mooi bedrag bijeengespaard en gaat over enkele jaren met pensioen. Hoe kunt u daar met de huidige lage rente toch een behoorlijk inkomen uit halen als aanvulling op uw pensioen? En hoe kunt u fiscaal optimaliseren?

VARIA - VASTGOED

Hoeveel is dat pand waard?

Immoweb heeft een gratis webtool gelanceerd om de waarde van vastgoed te schatten. Interessant?

VASTGOED

Koopt u een beleggingspand het best privé of met uw vennootschap?

U overweegt om een pand te kopen als belegging. Hoe doet u dat fiscaal gezien het best, met uw vennootschap of privé? Wat zijn de voor- en nadelen en risico’s van beide mogelijkheden? Waarom kunt u niet zomaar berekenen wat de beste keuze is? Hoe kiest u dan de voor u beste optie?

BELASTINGEN - AANGIFTE

Het beroepsgedeelte van uw woning fiscaal optimaal bepalen

Stelt uw vennootschap u een gratis woonst ter beschikking of verhuurt u een stuk van uw woning aan uw vennootschap, dan heeft u er fiscaal belang bij om het stuk dat uw vennootschap gebruikt, zo hoog mogelijk te ramen. Waarom en hoe doet u dat?

Meest recente adviezen

BELASTINGAFTREK - WONING

Looptijd van uw woonlening verlengen: loont dat ook fiscaal?

Vermits de rente voor hypothecaire leningen nog steeds historisch laag staat, overweegt u om uw lopend woonkrediet te herfinancieren en tevens de looptijd ervan te verlengen. Levert die verlenging u dan fiscaal ook nog iets op?

BELASTBARE INKOMSTEN - VARIA

Meer mogelijkheden met ecocheques

BELASTINGAANGIFTE - TERMIJNEN

Aangifte te laat wegens overmacht?

Uw boekhouder moet uw belastingaangifte voor uw inkomsten van 2018 ten laatste op 24 oktober 2019 indienen. Stelt dat dit niet lukt, wanneer aanvaardt de fiscus dan dat er sprake is van overmacht?

BELASTINGCONTROLE

Opgelet als u een akkoord tekent!

Tekent u na een controle een akkoordverklaring, dan is het belangrijk dat de punten die gecontroleerd wer-den, daarin opgesomd worden. Waarop moet u letten?

Geactualiseerd op: 18.09.2019

Meer van Indicator