Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

BTW - VERHUUR

Een kortetermijnverhuur is verplicht met btw vanaf 2019!

Wilt u een pand verhuren vanaf 01.01.2019 voor een korte periode, dan zou dit sowieso vanaf 2019 onder btw moeten. Wat betekent dat dan precies en in welke gevallen geldt dat?

BELEGGEN - ONROEREND GOED

Cash voor vastgoed nodig: lenen of voorschot op IPT?

U denkt eraan om wat verbouwingswerken uit te voeren aan uw huis of een appartement aan zee te kopen. Neemt u dan het best een voorschot op uw IPT of gaat u beter een hypothecaire lening aan? Of kunt u van twee walletjes eten?

Meest gelezen adviezen

EINDEJAARSOPTIMALISATIE

Fiscale optimalisatie voor boekjaar 2018: wat is er nog mogelijk?

Nu het einde van het boekjaar nadert, bekijkt ook u wellicht met welke verrichtingen u de belastbare winst van de vennootschap nog kunt verlagen. De hervorming van de vennootschapsbelasting van 2017 heeft enkele van die optimalisatietechnieken afgeschaft of beperkt. Hoe zit dat voor boekjaar 2018? Wat kan er niet meer en wat kan er (voorlopig) wel nog?

PERSONEEL - VARIA

‘Nieuwe’ fiscale vrijstelling vanaf 2019

Indien u personeel in dienst heeft dat in 2019 een anciënniteit van minstens vijf jaar bereikt, kunt u een fiscale vrijstelling genieten. Hoe zit dat precies?

AUTO - FISCALE AFTREK

Hoe de ‘gramformule’ temperen voor uw nieuwe auto?

Door de compenserende maatregelen van het ‘zomerakkoord’ gelden er vanaf 2020 minder gunstige regels voor de fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens. Hoe groot is de impact van de gramformule? Hoe kunt u die beperken?

BTW - TARIEF

Onroerende werken: wanneer medecontractant of 6%?

Het is niet altijd even duidelijk wat het juiste tarief is inzake btw (0%, 6% of 21%) voor werken in onroerende staat aan de woning die uw vennootschap u ter beschikking stelt. En wanneer is het verplicht om te factureren met medecontractant?

AUTOKOSTEN

Is uw parkeerboete aftrekbaar?

Meest recente adviezen

PATIËNTENWENKEN - ZIEKTE-ATTEST

Ongeval tijdens vakantie: wanneer begint uw attest?

Stel, een patiënt die bediende is, heeft een ongeval tijdens zijn vakantie waardoor hij een tijdje arbeidsongeschikt zal zijn. Moet het attest voor zijn werkgever dan starten op de dag dat zijn vakantie voorbij is of dat het ongeval gebeurd is?

CONTROLE & GESCHILLEN - BELASTINGCONTROLE

Omzet van een maand extrapoleren naar een jaar?

Een belastingcontroleur stelt vast dat niet alle leveringen gefactureerd worden. Hij reconstrueert de zwarte omzet voor één maand, extrapoleert die naar een jaar en onderwerpt dit bedrag aan de AGC. Wat zei de rechter daarover?

GRONDIG ONDERZOCHT - BELASTINGAFTREK

Is hulp van de kinderen aan de zaakvoerder aftrekbaar?

Als een familielid administratieve hulp biedt in uw praktijk, kan het fiscaal gezien interessant zijn om hem/haar onder het statuut van zelfstandig helper te verlonen. Kan dit ook als u een vennootschap heeft? Een recent vonnis licht toe...

PERSONEEL - VOORDEEL ALLE AARD

Kunt u het VAA smartphone afkopen?

Sinds dit jaar bedraagt het voordeel alle aard (VAA) inzake het privégebruik van een smartphone € 144 per jaar. Is dit ook zo indien u een eigen bijdrage vraagt aan uw werknemer?

VENNOOTSCHAP - OVERNAME

Overgedragen verliezen kwijt na overname?

Een verlieslatende bvba wijzigt haar maatschappelijk doel. Enkele jaren later verkoopt de enige aandeelhouder al zijn aandelen. De fiscus weigert vervolgens de aftrek van overgedragen verliezen. Waarom en wat vond de rechter daarvan?

Geactualiseerd op: 14.12.2018

Meer van Indicator

indicator