Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIEGELD

Nieuwe bediende: wijziging in de berekening vakantiegeld

Binnenkort betaalt u het vakantiegeld van uw bedienden uit. Nu vraagt een bediende die pas in dienst kwam of hij zich die maand dan aan een nulsaldo moet verwachten. Hoe zat dat tot voor kort en hoe zit het sinds maart 2021?

BTW - VOORSCHOT

Decembervoorschotten worden afgeschaft

Meest gelezen adviezen

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - AUTO VIA VENNOOTSCHAP

Afgeschreven dure auto in uw BV laten of privé overnemen?

De auto in uw BV is afgeschreven, maar u wilt er wel nog mee blijven rijden, zowel professioneel als privé. Laat u die auto dan het best in uw BV of neemt u hem, wegens de beperkte aftrek van de kosten en het hoge VAA, beter privé over om dan een kilometervergoeding of huur aan uw vennootschap aan te rekenen?

VASTGOED - HUUR

Hoe privé fiscaal voordelig verhuren aan uw vennootschap?

Verhuurt u als bedrijfsleider een (deel) van uw woning aan uw vennootschap, dan wordt het ‘overdreven deel’ van de huur geherkwalificeerd in loon. Kan ‘overdreven huur’ soms interessant zijn? En welke huur ontsnapt aan de herkwalificatie?

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP

UBO-register: jaarlijkse bevestiging tegen 30.04.2021!

Heeft u een vennootschap, dan moet u sinds eind 2019 in het zgn. UBO-register vermelden wie de ‘uiteindelijke begunstigde’ daarvan is én dat ook elk jaar bevestigen. Hoe doet u dat?

VERZEKERINGEN - SOCIALE BIJDRAGEN

Sociale bijdragen laten betalen door uw vennootschap?

U verneemt van een collega dat hij zijn sociale bijdragen steeds laat betalen door zijn vennootschap. Zijn boekhouder heeft hem immers gezegd dat dit veel interessanter is. Is dat effectief zo of hangt het er een beetje van af?

BEDRIJFSLEIDER - REKENING-COURANT

Dure rc-schuld omzetten in goedkope lening met vaste looptijd!

Nu hij 2020 afsluit, wijst uw boekhouder u erop dat u door uw hoge rekening-courantschuld een hoog privé belastbaar voordeel gratis lening heeft. Hij stelt daarom voor om deze om te zetten in een lening met vaste looptijd. Goed idee?

Meest recente adviezen

BTW - VERPLICHTINGEN

Naar btw-kleineondernemersregeling?

Uw omzet bedroeg in 2020 niet meer dan € 25.000 excl. btw en u wilt kleine ondernemer voor de btw worden. Hoe die keuze maken? Heeft de coronapandemie hier invloed op?

VENNOOTSCHAP - VARIA

Wanneer is een vennootschap nu iets voor u?

U vindt dat u erg veel belastingen betaalt. Telkens als u aan uw boekhouder vraagt of u niet beter een vennootschap opricht, zegt hij dat het nog wat te vroeg is. Is er een vuistregel om uit te maken wanneer het voor u nu juist interessant is?

CONTROLE EN BETWISTINGEN - BEWAARTERMIJN BOEKHOUDING

Welke papieren mag u in 2021 verticaal klasseren?

U wilt eerstdaags ‘grote kuis’ houden in uw archief. Welke papieren van welke jaren mag u dan ‘verticaal klasseren’? Wat moet u nog bijhouden, indien u in 2021 een belasting- of btw-controleur op bezoek zou krijgen?

Geactualiseerd op: 06.05.2021

Meer van Indicator