Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

VENNOOTSCHAP - AUTO VIA VENNOOTSCHAP

‘Nieuwe’ auto: gebruikt u wel de juiste CO2 -uitstoot?

Sinds 01.09.2018 moeten alle nieuwe auto’s getest worden volgens een nieuwe methode (de zgn. WLTP-test) om de CO2 -uitstoot te bepalen. Volgens die norm ligt de CO2 -uitstoot ongeveer 25% hoger dan bij de ‘oude’ NEDC-test. Wat zijn de fiscale gevolgen en vanaf wanneer zal u dat voelen?

AANSPRAKELIJKHEID - VERKEERSBOETE

Geflitst met bedrijfsvoertuig: boete van... € 192.000?

Een werknemer werd geflitst met een bedrijfsvoertuig in Charleroi met 72 km/u in een zone 50 en dat leidde uiteindelijk tot een straf... van € 192.000. Heeft u ook dat verhaal gehoord/gelezen in de media? Kan zoiets echt?

Meest gelezen adviezen

VENNOOTSCHAP - AUTO VIA VENNOOTSCHAP

Hoe rekent u de elektriciteit van uw elektrische auto door?

Een abonnee vroeg zich af hoe hij de in zijn privégarage ‘getankte’ elektrische oplaadbeurten van de door zijn vennootschap ter beschikking gestelde plug-inhybride of elektrische auto ten laste kan leggen van zijn vennootschap?

JAARAFSLUITING

Jaarafsluiting 2018: fiscale aandachtspunten

Boekjaar 2018 is het eerste boekjaar waarvoor de hervorming van de vennootschapsbelasting van kracht is. Wat zijn de belangrijkste fiscale wijzigingen waaraan u bij het afsluiten van de jaarrekening voor boekjaar 2018 moet denken om het correcte bedrag aan geraamde belasting te kunnen boeken?

EXTRALEGAAL PENSIOEN

Hoe wordt uw extralegaal pensioen belast?

Een wet van 27.02.2019 wijzigt het een en ander aan de wijze waarop u belast wordt op uw aanvullend pensioen. Hoe zit dat precies?

BEDRIJFSLEIDER

Het als bedrijfsleider wat rustiger aan doen?

Misschien overweegt ook u om uw zaak stilaan over te laten aan uw kinderen? Heel wat bedrijfsleiders willen dan toch nog graag enkele jaren actief blijven en bv. de relatie met een aantal klanten verder verzorgen, zonder dat ze daarom nog een loon willen opnemen. Mag u dan met een auto van de vennootschap blijven rijden, ook privé? Betaalt u dan belastingen en sociale bijdragen? Is restaurantkosten inbrengen een probleem? Kunt u dan zelf nog een dividend blijven ontvangen? Wat heeft de hervorming van het vennootschapsrecht daaraan veranderd?

VENNOOTSCHAP - NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT

Welke vennootschapsregels zijn dwingend vanaf 01.01.2020?

Voor uw bestaande bvba heeft u tijd tot 01.01.2024 om zich aan te passen aan het nieuwe vennootschapsrecht, maar vanaf 01.01.2020 zijn er wel al een aantal zgn. dwingende regels van toepassing. Welke zijn dat, vroeg een abonnee ons...

Meest recente adviezen

SOCIAAL STATUUT ZELFSTANDIGE - ZWANGERSCHAP

Geboorteverlof als zelfstandige papa sinds 01.05.2019...

Een zelfstandige mama heeft al langer recht op moederschapsrust bij een geboorte. Door een wet van 07.04.2019 heeft u ook als zelfstandige papa sinds 01.05.2019 recht op zgn. geboorteverlof. Hoe zit dat precies?

AANGIFTE

Wanneer en hoe uw aangiftes indienen?

De datum waarop voor inkomstenjaar 2018 uw privéaangifte en die van uw vennootschap ten laatste ingediend moet zijn, is gekend. Wat zijn daarbij de belangrijkste aandachtspunten?

AANDEELHOUDERS - AANTAL

Geen excuus-aandeelhouder meer nodig

Het nieuwe vennootschapsrecht wijzigt iets aan de situatie waarin alle aandelen van een vennootschap in handen van een andere vennootschap zijn. Wat was dan het probleem en wat is er concreet veranderd?

PERSONEEL - ONTSLAG

Ontslag met ‘vrijstelling van prestaties’, wat wijzigt er?

U moet jammer genoeg een van uw werknemers ontslaan en u wilt liever niet dat hij een opzeg presteert. In plaats van een opzeggingsvergoeding te betalen, kunt u hem dan ook ‘vrijstellen van prestaties’. Hoe zit dat en wat wijzigt er?

Geactualiseerd op: 21.05.2019

Meer van Indicator