Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

BEDRIJFSLEIDER - INTERESTEN

Niet elke vordering is een geldlening…

Een bvba betaalt interesten op een tegoed in rekening-courant (rc) van de zaakvoerder. De fiscus herkwalificeert het grootste deel van deze interesten in dividenden omdat het rc-tegoed een geldlening zou zijn. Wat zegt de rechter?

AUTO & TRANSPORT - AUTOKOSTEN

Dit jaar ook bij afkoop VAA auto 17% of 40% VU

Meest gelezen adviezen

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING

Wanneer kunt u uw IPT opnemen en hoe wordt het belast?

Sinds 01.01.2016 mag uw aanvullend pensioen ten vroegste uitbetaald worden op de datum dat u uw wettelijk pensioen opneemt. Zijn er uitzonderingen op die regel? Wat brengt het op? En welke netto-uitkering mag u verwachten?

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN

Autokosten voortaan afzonderlijk op factuur vermelden?

Een van de compenserende maatregelen ter financiering van de belastinghervorming is het sterk beperken van de aftrekbaarheid van autokosten vanaf 2020. Dat zal u dus geld kosten, tenzij u autokosten juist doorrekent! Hoe?

VENNOOTSCHAP - NOTIONELE INTERESTAFTREK

Hoe de notionele interestaftrek (NI) voortaan berekenen?

Een van de compenserende maatregelen om de belastinghervorming te financieren, is een nieuwe berekeningswijze van de NI. Hoe berekent u dat nu correct? En hoe verschilt dat met het boekjaar dat u nu gaat afsluiten?

PENSIOEN

Backservice of liquidatiereserve: hoe kiezen?

Is het vandaag na de daling van de tarieven in de vennootschapsbelasting nog zinvol om een backservicepremie te storten of kunt u toch beter een liquidatiereserve aanleggen? Welke belastingen betaalt u dan en hoeveel houdt u aan het einde van de rit netto over? In welke scenario’s is een liquidatiereserve toch voordeliger? Met welke andere aandachtspunten houdt u bij uw keuze het best ook rekening?

VENNOOTSCHAP - LIQUIDATIERESERVE

Is IPT fiscaal betere spaarpot dan liquidatiereserve?

Doordat het tarief vennootschapsbelasting vanaf 2018 daalt, zal u netto meer naar uw liquidatiereserve kunnen boeken. Daarentegen bespaart u nu minder vennootschapsbelasting met uw groepsverzekering. Wat is dan de beste keuze?

Meest recente adviezen

SOFTWARE - OFFICE

Handige aanvullingen voor Microsoft Office

Microsoft Office, zeker de Professional-versie, is al een heel veelzijdige software. Toch zijn er een paar minder bekende gratis tools bij te vinden.

WEBDIENSTEN - VARIA

Veilig grote bestanden versturen

CONSUMENT - CONSUMENTENINFO

Hoe kiest u een nieuwe tv (met internetdiensten)?

Wilt u binnenkort een nieuwe tv kopen, dan krijgt u te maken met termen als 4K, OLED en QLED, ingebouwde apps, ... Waar moet u op letten?

JAARREKENING

Hoe bekijkt de bank de jaarrekening die u binnenkort neerlegt?

Na de algemene vergadering legt uw boekhouder uw jaarrekening neer. Vanaf dan kan iedereen nagaan hoe uw zaak er financieel voor staat. Niet alleen uw bank, maar ook uw klanten en uw leveranciers zullen uw cijfers onder de loep nemen. Hoe kijkt een financieel analist naar uw cijfers? Welke stappen kunt u zelf nu al zetten om goed voorbereid te zijn wanneer u met vragen van een bank of leverancier geconfronteerd wordt?

BEDRIJFSPENSIOEN

Uw backservice optimaliseren: meer rendement via een Tak 23?

Is een backservicepremie storten nu na de hervorming van de vennootschapsbelasting nog altijd voordeliger dan extra loon opnemen? Een aantal verzekeraars stellen vandaag voor om de backservicepremie niet in een klassieke verzekering met een gegarandeerd rendement te storten, maar wel in een Tak 23. Is dat ook voor u een goede keuze? Wanneer wel en wanneer niet? Wat zijn dan de aandachtspunten?

Geactualiseerd op: 20.04.2018
indicator