Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

BELASTINGEN - CONTROLE

Wat is sinds 01.01.2018 fiscaal verjaard?

BEDRIJFSWAGENS

‘Cash for cars’: uw bedrijfswagens inruilen voor een mobiliteitsvergoeding?

Werknemers kunnen hun bedrijfswagen inruilen voor een mobiliteitsvergoeding. Het wetsontwerp werd op 15.03.2018 goedgekeurd. Welke werknemers komen in aanmerking? Hoeveel bedraagt die vergoeding? Hoe wordt zij belast? Is een mobiliteitsvergoeding betalen voor het bedrijf goedkoper dan een firmawagen toekennen?

Meest gelezen adviezen

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING

Wanneer kunt u uw IPT opnemen en hoe wordt het belast?

Sinds 01.01.2016 mag uw aanvullend pensioen ten vroegste uitbetaald worden op de datum dat u uw wettelijk pensioen opneemt. Zijn er uitzonderingen op die regel? Wat brengt het op? En welke netto-uitkering mag u verwachten?

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN

Autokosten voortaan afzonderlijk op factuur vermelden?

Een van de compenserende maatregelen ter financiering van de belastinghervorming is het sterk beperken van de aftrekbaarheid van autokosten vanaf 2020. Dat zal u dus geld kosten, tenzij u autokosten juist doorrekent! Hoe?

PENSIOEN

Backservice of liquidatiereserve: hoe kiezen?

Is het vandaag na de daling van de tarieven in de vennootschapsbelasting nog zinvol om een backservicepremie te storten of kunt u toch beter een liquidatiereserve aanleggen? Welke belastingen betaalt u dan en hoeveel houdt u aan het einde van de rit netto over? In welke scenario’s is een liquidatiereserve toch voordeliger? Met welke andere aandachtspunten houdt u bij uw keuze het best ook rekening?

VENNOOTSCHAP - LIQUIDATIERESERVE

Is IPT fiscaal betere spaarpot dan liquidatiereserve?

Doordat het tarief vennootschapsbelasting vanaf 2018 daalt, zal u netto meer naar uw liquidatiereserve kunnen boeken. Daarentegen bespaart u nu minder vennootschapsbelasting met uw groepsverzekering. Wat is dan de beste keuze?

BELASTINGEN - VOORAFBETALEN

Doet u ook het best een voorafbetaling begin april?

We adviseerden u reeds dat voorafbetalen in 2018 een must is indien u een vennootschap heeft. Doet u dat dan voortaan ook het best voor het loon dat u als bedrijfsleider ontvangt? En hoe zit dat als u een eenmanszaak heeft?

Meest recente adviezen

ONROEREND GOED - VARIA

Een nieuwe wet voor appartementsgebouwen op komst...

Er is een grondige wijziging op komst in de Appartementswet, die waarschijnlijk in het najaar van 2018 zal ingaan. Welke wijzigingen zijn er daarbij voor u als eigenaar van een appartement vooral van belang?

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Afsluitdatum van extra bvba in 2018?

JAARVERGADERING

Enkel op papier vergaderen?

Eerstdaags krijgt u van uw boekhouder de jaarrekening en het ‘verslag van de jaarvergadering’ dat u gewoon tekent. Is er iets mis met zo’n papieren vergadering?

FINANCIEEL - VARIA

Iedereen verwittigd?

BEDRIJFSLEIDER - VARIA

Btw rekenen over uw gratis auto?

U bent zgn. vaste vertegenwoordiger van bvba A die van bvba B gratis een auto ter beschikking krijgt en waarmee u privé rijdt. Hoe zit dat alweer fiscaal en zit daar eigenlijk btw op? De rechter sprak zich op 12.09.2017 daarover uit.

Geactualiseerd op: 24.04.2018
indicator