Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

PERSONEEL - ONTSLAG

Ontslag geven omdat men zelf geen ontslag wil nemen?

Stel, een werknemer wil zelf geen ontslag nemen, omdat hij dan geen RVA-uitkeringen zal krijgen. Door een recente wetswijziging is de kans gestegen dat hij zal vragen of ú hem niet wilt ontslaan. Gaat u hierop in, of is dat gevaarlijk?

BELASTINGEN - AFTREKBARE KOSTEN

Kosten in bvba en toch privé beroepskosten aftrekken?

Het is weer tijd voor uw privéaangifte. Ook als bedrijfsleider kunt u dan desgevallend uw werkelijke beroepskosten bewijzen. Doorgaans gebeurt dat niet vaak, hoewel het soms toch interessant is! Wanneer dan precies?

Meest gelezen adviezen

COMPUTER - BEELDSCHERM

Zo beschermt u uw ogen

U en uw medewerkers brengen wellicht uren door achter het computerscherm. Dat kan leiden tot onder andere prikkende, tranende, vermoeide of rode ogen. Hoe kunt u dit soort ongemakken vermijden?

VENNOOTSCHAP - AFSLUITING

Rekening-couranttegoed: hoeveel interest kunt u vragen?

In het kader van de fiscale optimalisatie van uw jaarafsluiting moet u nu bepalen wat de marktconforme interest is die u aan uw vennootschap mag aanrekenen op uw rekening-couranttegoed. Hoeveel is dat en wat indien u te veel vraagt?

VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING

Hoeveel loon opnemen voor uw groepsverzekering?

Uw bvba kan de premie groepsverzekering aftrekken binnen de zgn. 80%-grens. Hoe moet die grens dit jaar berekend worden en wat is de impact als u uw loon verhoogt omwille van het hogere minimumloon voor het verlaagd tarief?

BELASTINGAANGIFTE

Tax-on-web anno 2018: wat zeker nog aanpassen?

Uw werknemers kunnen tot 12 juli 2018 hun belastingaangifte voor de inkomsten van 2017 indienen via Tax-on-web. Veel codes zijn al vooraf ingevuld, maar soms kan die ‘voorinvulling’ in hun nadeel zijn. Waarop moeten ze bv. letten?

PRO MEMORIE

Belangrijke deadlines voor de maand juni

Meest recente adviezen

BEROEPSKOSTEN - AFTREKBAARHEID

Lenen om kapitaalvermindering of dividend te betalen?

Een vennootschap had een lening gesloten om een kapitaalvermindering en een groot dividend uit te betalen. De fiscus weigert de aftrek van de interesten op de lening omdat die geen beroepskosten zijn. Wat vond de rechter daarvan?

VOORAFBETALINGEN

Voorafbetalingen: nu of nooit?

Als u dit jaar nog geen voorafbetaling uitvoerde, dan moet u nu dringend in actie schieten om aan de belastingverhoging van 6,75% te ontsnappen...

VOORDEEL ALLE AARD

Eigen bijdrage smartphone optimaliseren?

De fiscus legt in een recente circulaire (circ. 2018/C/63 van 24.05.2018) uit hoe u de ‘eigen bijdrage’ voor een smartphone in rekening moet brengen. Hoe doet u daar uw voordeel mee?

JOBSTUDENTEN

Studenten: geen opeenvolgende contracten?

Welke beperkingen gelden er voor opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur? Wat zijn de gevolgen als u zich niet aan die beperkingen houdt? Gelden die regels ook voor studentencontracten? Hoe springt u daar dan in de praktijk mee om?

INVESTERINGEN - INVESTERINGSAFTREK

Investeringsaftrek (IA) in geval van gemengd gebruik?

U wilt voor uw vennootschap een smartphone, tablet, laptop of pc, (e-)fiets, motor, … kopen. Kunt u daarvoor dan de IA van momenteel 20% toepassen of is het gemengd gebruik (privé en professioneel) dan een probleem?

Geactualiseerd op: 17.07.2018

Meer van Indicator

indicator