Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

FISCAAL - BELASTINGCONTROLE

Staat u op de controlelijst van de fiscus?

De fiscus heeft op 08.06.2019 weer laten weten wie of wat hij zal controleren. Loopt u deze keer in het vizier van de fiscus, wat is er dan voor u van belang?

ARBEIDSDUUR

Verplicht Europa nu effectief de prikklok?

Volgens de media in elk geval wel... In welke mate bent u nu volgens het Europees Hof van Justitie verplicht om een systeem op te zetten om de dagelijkse arbeidstijd van elke werknemer te registreren? Verandert dat arrest in de praktijk ook werkelijk iets voor u? Met welke verplichtingen moet u nu al rekening houden? Wat zijn de spelregels als u met glijdende uurroosters werkt? Moet u voor overuren ook effectief altijd overloon uitbetalen?

Meest gelezen adviezen

BELASTINGEN - AUTO VIA VENNOOTSCHAP

Uw vervuilende auto vervangen door een 100% aftrekbare?

Door de hervorming van de vennootschapsbelasting zal de fiscale aftrekbaarheid van uw auto vanaf 2020 drastisch dalen. Is uw auto aan vervanging toe, dan houdt u daar dus het best rekening mee. Sommige auto’s zijn zelfs na 2019 voor 100% fiscaal aftrekbaar. Hoe zit dat precies? Waar moet u op letten?

BEDRIJFSLEIDER - INTERESTEN

Uw spaargeld aan uw vennootschap lenen?

Uw vennootschap heeft geld nodig om uw kantoor op te frissen. Zij kan dat lenen bij de bank, maar privé heeft u ook nog een goedgevuld spaarboekje. Kunt u dat geld dan niet beter aan haar uitlenen? Waarop moet u dan letten?

ONROEREND GOED

Vastgoed kopen met een hefboom?

Zoals veel zelfstandigen overweegt ook u misschien om te investeren in vastgoed om later met de huurinkomsten uw pensioen aan te vullen. Belegt u dan het best in vastgoed met uw eigen spaargeld of met geleend geld? Hoe kunt u een lening als hefboom gebruiken om een grotere vastgoedportefeuille op te bouwen en zo uiteindelijk ook meer huurinkomsten te genieten eens u met pensioen bent?

AANGIFTE - VENNOOTSCHAPSBELASTING

Biztax nog steeds niet geopend!

Het aangifteformulier vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2019 werd onlangs gepubliceerd. Biztax is echter nog steeds niet beschikbaar. Hoe zit dat juist?

ALARMBELPROCEDURE

Hervorming vennootschapsrecht: vernieuwde alarmbelprocedure in de bv

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) blijft, wat de alarmbelprocedure in een nv betreft, zo goed als ongewijzigd. In de bv (de vroegere bvba) verandert de alarmbelprocedure wel drastisch, voornamelijk ingevolge het wegvallen van het kapitaalbegrip. Welke wijzigingen zijn concreet van belang? Wanneer moet u de alarmbelprocedure nu toepassen? Hoe verloopt de procedure dan? Wat is de sanctie op het niet-toepassen van die procedure?

Meest recente adviezen

SOCIAAL STATUUT ZELFSTANDIGE - uitkering

Een uitkering in een moeilijke situatie, wat wijzigt er?

Moet u door bepaalde omstandigheden uw activiteit onderbreken of stopzetten, dan kunt u als zelfstandige een vrijstelling krijgen van sociale bijdragen en een uitkering. Hoe zit dat en wat is er sinds 01.07.2019 gewijzigd?

VENNOOTSCHAP - ZAAKVOERDER

Deadline voor het UBO-register nadert!

VENNOOTSCHAPSBELASTING - BELEGGEN

Rechtstreeks via uw vennootschap beleggen of beter privé?

Uw vennootschap heeft een cashoverschot dat u wilt beleggen in obligaties. Wat is dan na de hervorming vennootschapsbelasting het best: uw vennootschap laten beleggen of dat geld eerst naar u privé halen en dan beleggen?

PERSONEEL - ONTSLAG

Opzegtermijn verlengen door vakantie: hoe doet u dat?

Wanneer u een werknemer opgezegd heeft die de voorbije weken vakantie genomen heeft en/of ziek geweest is tijdens zijn opzegtermijn, dan doen die ‘schorsingen’ de datum van zijn laatste werkdag opschuiven. Hoe berekent u dit?

Geactualiseerd op: 16.08.2019

Meer van Indicator