Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

BELASTINGEN - ONROEREND GOED

Hoe in 2019 een buitenlandse woning aangeven?

U bent eigenaar van een pand in bv. Frankrijk of Spanje, dat u zelf gebruikt als vakantieverblijf en/of verhuurt. U moet dan een bedrag voor dat pand vermelden in uw Belgische belastingaangifte, maar welk bedrag is dat precies? Wat is de stand van zaken na twee arresten van het Europees Hof van Justitie hierover?

BELASTINGEN - CONTROLE

Fiscus op jacht naar buitenlandse rekeningen!?

Een abonnee meldde ons een vragenbrief ontvangen te hebben van de fiscus. Die laatste vraagt daarin naar rekeningen in het buitenland en stelt vragen die teruggaan tot het jaar 2012. Kan dat zomaar en hoe gaat u daar het best mee om?

Meest gelezen adviezen

VENNOOTSCHAP - AUTO VIA VENNOOTSCHAP

Anticipeer nu op de verlaagde fiscale aftrek vanaf 2020!

De hervorming van de vennootschapsbelasting bevat nieuwe aftrekbeperkingen voor de autokosten die weliswaar pas ingaan vanaf 2020. Als u dan via uw bvba in 2019 een nieuwe auto wilt kopen, kunt u daar het best nu al op anticiperen?

VENNOOTSCHAPSBELASTING - INTERESTEN

Lening tussen vennootschappen, met of zonder interest?

U heeft twee vennootschappen A en B. B zal aan A een lening toestaan. Moet B dan interest rekenen, en zo ja, tegen welke interestvoet? Wat zijn eigenlijk de fiscale gevolgen van een lening met interest in vergelijking met één zonder?

VENNOOTSCHAP - VENNOOTSCHAPSVORMEN

Oei, uw vennootschapsvorm bestaat binnenkort niet meer...

Door de nieuwe vennootschapswet verdwijnen er binnenkort een aantal vennootschapsvormen. Welke zijn dat en wat als u zo’n vennootschap heeft? Waarmee moet u dan rekening houden? Welke data moet u in het oog houden?

RECHT - BEROEPSINSTITUTEN

Uw boekhouder is eerstdaags accountant!

BELASTINGEN - GEZIN

Hoeveel inkomsten mag uw kind hebben om ten laste te zijn?

Uw kinderen kunnen maar ten laste zijn als hun zgn. nettobestaansmiddelen onder een bepaalde grens blijven. Wat wordt dan eigenlijk allemaal beschouwd als bestaansmiddelen en hoe berekent u of de grens overschreden is?

Meest recente adviezen

GDPR

Verkoop bedrijf voorbereiden: GDPR als belangrijk aandachtspunt

De inwerkingtreding van de GDPR is wellicht niemand ontgaan. Dat het toepassingsgebied van de GDPR ook gevolgen kent als u een verkoop van uw bedrijf voorbereidt, is minder geweten. Wat zijn de aandachtspunten als u potentiële kopers informatie verstrekt over uw bedrijf? Waarop zal de koper tijdens de due diligence zoal letten en hoe bereidt u zich daar het best op voor?

ONROEREND GOED

Verhuur met btw: de fiscus verduidelijkt...

Zoals we eerder schreven, kunnen partijen er met ingang van 1 januari 2019 onder bepaalde voorwaarden voor kiezen om de verhuur van een gebouw aan de btw te onderwerpen. Daarnaast is vanaf 1 januari 2019 de kortdurende verhuur van een gebouw verplicht aan btw onderworpen.De Btw heeft hierover recent een circulaire gepubliceerd. Wat moet u daarvan zoal weten?

BRUGPENSIOEN

Cao’s leggen SWT-voorwaarden voor 2019-2020 vast

De ter ziele gegane regering-Michel wou begin 2019 nog de leeftijden voor brugpensioen (SWT) optrekken, maar ondertussen zijn er in de NAR cao’s gesloten die weinig veranderen voor 2019-2020. Wat is er dan precies uit de bus gekomen?

SUCCESSIEPLANNING

Duolegaat: nu tijd voor een check-up?

Op welke manier kunt u via een duolegaat tegelijkertijd een goed doel begunstigen en de successierechten voor uw verre verwanten verminderen? Hoe zorgt u er via een omgekeerd duolegaat voor dat u dan steeds een zo groot mogelijk deel van uw vermogen nalaat aan uw dierbaren?Waarom doet u er goed aan uw duolegaat op regelmatige tijdstippen opnieuw tegen het licht te houden? Laat de Vlaamse hervorming van de erfbelasting u nu toe om meer aan uw verwanten toe te kennen?

AANWERVEN - DISCRIMINATIE

Wat als een kandidate zelf meldt dat ze zwanger is?

Een kandidate zei bij een sollicitatie spontaan dat ze al x-aantal weken zwanger was. Wanneer zij later ‘afviel’, klaagde ze plots de werkgever aan wegens discriminatie...terwijl die zelfs niet naar het eventuele zwanger zijn gevraagd had. Hoe kan zoiets?

Geactualiseerd op: 19.06.2019

Meer van Indicator