Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

VERZEKERINGEN - RECHTSBIJSTAND

De verzekering rechtsbijstand met fiscaal voordeel is er!

Het parlement heeft op de valreep de wet van 22.04.2019 (BS 08.05.2019) gestemd inzake de verzekering rechtsbijstand. Deze wet wil de toegang tot het gerecht gemakkelijker maken door een belastingvermindering te voorzien in de personenbelasting voor een verzekering rechtsbijstand. Hoe zit dat precies?

BELASTINGEN - AANGIFTE

Pb-aangifte: 25 nieuwe federale codes!

Op 03.04.2019 heeft de Belastingadministratie de voorbereiding van de aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2019 gepubliceerd. Wat is er nieuw?

Meest gelezen adviezen

VENNOOTSCHAP - AUTO VIA VENNOOTSCHAP

Anticipeer nu op de verlaagde fiscale aftrek vanaf 2020!

De hervorming van de vennootschapsbelasting bevat nieuwe aftrekbeperkingen voor de autokosten die weliswaar pas ingaan vanaf 2020. Als u dan via uw bvba in 2019 een nieuwe auto wilt kopen, kunt u daar het best nu al op anticiperen?

VENNOOTSCHAPSBELASTING - INTERESTEN

Lening tussen vennootschappen, met of zonder interest?

U heeft twee vennootschappen A en B. B zal aan A een lening toestaan. Moet B dan interest rekenen, en zo ja, tegen welke interestvoet? Wat zijn eigenlijk de fiscale gevolgen van een lening met interest in vergelijking met één zonder?

VENNOOTSCHAP - VENNOOTSCHAPSVORMEN

Oei, uw vennootschapsvorm bestaat binnenkort niet meer...

Door de nieuwe vennootschapswet verdwijnen er binnenkort een aantal vennootschapsvormen. Welke zijn dat en wat als u zo’n vennootschap heeft? Waarmee moet u dan rekening houden? Welke data moet u in het oog houden?

RECHT - BEROEPSINSTITUTEN

Uw boekhouder is eerstdaags accountant!

BELASTINGEN - GEZIN

Hoeveel inkomsten mag uw kind hebben om ten laste te zijn?

Uw kinderen kunnen maar ten laste zijn als hun zgn. nettobestaansmiddelen onder een bepaalde grens blijven. Wat wordt dan eigenlijk allemaal beschouwd als bestaansmiddelen en hoe berekent u of de grens overschreden is?

Meest recente adviezen

BRUGPENSIOEN

Cao’s leggen SWT-voorwaarden voor 2019-2020 vast

De ter ziele gegane regering-Michel wou begin 2019 nog de leeftijden voor brugpensioen (SWT) optrekken, maar ondertussen zijn er in de NAR cao’s gesloten die weinig veranderen voor 2019-2020. Wat is er dan precies uit de bus gekomen?

SUCCESSIEPLANNING

Duolegaat: nu tijd voor een check-up?

Op welke manier kunt u via een duolegaat tegelijkertijd een goed doel begunstigen en de successierechten voor uw verre verwanten verminderen? Hoe zorgt u er via een omgekeerd duolegaat voor dat u dan steeds een zo groot mogelijk deel van uw vermogen nalaat aan uw dierbaren?Waarom doet u er goed aan uw duolegaat op regelmatige tijdstippen opnieuw tegen het licht te houden? Laat de Vlaamse hervorming van de erfbelasting u nu toe om meer aan uw verwanten toe te kennen?

SUCCESSIEPLANNING

Schenking van vastgoed: aanwas, terugval of wettelijke opvolgend vruchtgebruik?

Als u een onroerend goed schenkt met voorbehoud van vruchtgebruik, dan dooft dat vruchtgebruik bij uw overlijden uit, waardoor de begiftigde volle eigenaar wordt. Hoe kunt u het vruchtgebruik dan na uw overlijden toch doen toekomen aan uw partner als u de blote eigendom geschonken heeft aan uw kinderen? Wanneer opteert u dan het beste voor het wettelijk opvolgend vruchtgebruik, de conventionele terugval of de conventionele aanwas?

SCHENKING

Geld of effecten schenken zonder (Belgische) notaris?

Wie geld of effecten schenkt voor een Belgische notaris betaalt 3% schenkbelasting en het ereloon van de notaris (± € 1.800). Wat zijn de alternatieven als u liever niet naar de notaris stapt om zo de schenkbelasting en het ereloon te vermijden? Hoe kunt u dan toch nog op veilig spelen?

ALARMBELPROCEDURE

Hervorming vennootschapsrecht: vernieuwde alarmbelprocedure in de bv

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) blijft, wat de alarmbelprocedure in een nv betreft, zo goed als ongewijzigd. In de bv (de vroegere bvba) verandert de alarmbelprocedure wel drastisch, voornamelijk ingevolge het wegvallen van het kapitaalbegrip. Welke wijzigingen zijn concreet van belang? Wanneer moet u de alarmbelprocedure nu toepassen? Hoe verloopt de procedure dan? Wat is de sanctie op het niet-toepassen van die procedure?

Geactualiseerd op: 19.06.2019

Meer van Indicator