Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

VENNOOTSCHAP

€ 6.000 loon uit uw bvba halen via kind-jobstudent?

Als u een kind (vanaf 16 jaar) heeft, kan hij/zij als jobstudent werken tijdens de schoolvakanties. Door hem/haar in uw eigen bvba als jobstudent in te schrijven, kunt u ruim € 6.000 op een voordelige manier uit die bvba halen. Hoe werkt het?

GRONDIG ONDERZOCHT - AUTOKOSTEN

Aftrek van drie auto’s aanvaard... en toch ‘gezien’?

Een huisarts (zonder vennootschap) had drie auto’s die hij alle drie in zijn beroepskosten stak. Bij een belastingcontrole was dat natuurlijk een punt dat ‘de ogen uitstak’. Kan dat dan niet? Een recent arrest licht toe...

Meest gelezen adviezen

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - VARIA

Welk eenmalige geldopname wordt het minst belast?

U wilt netto € 10.000 uit uw vennootschap halen, maar er is geen manier om dat onbelast te doen. Als u dus voor een belast inkomen moet kiezen, wat is dan fiscaal het best: extra loon, een tussentijds dividend of vooruitbetaalde huur?

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN

Hoe de ‘gramformule’ temperen voor uw nieuwe auto?

Door de compenserende maatregelen van het ‘zomerakkoord’ gelden er vanaf 2020 minder gunstige regels voor de fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens. Hoe groot is de impact van de gramformule? Hoe kunt u die beperken?

HERVORMING VENNOOTSCHAPSRECHT

Hervorming vennootschapsrecht: vanaf wanneer ook voor u van toepassing?

Op 1 mei 2019 treedt het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in principe in werking. Vanaf wanneer zijn de nieuwe regels ook op uw vennootschap van toepassing? Wat onderneemt u dan als uw vennootschapsvorm verdwijnt? Moet u nu weldra ook een statutenwijziging doorvoeren? Welke nieuwe vennootschapsrechtelijke regels worden ook zonder statutenwijziging voor u van toepassing?

BELASTINGEN - BEROEPSKOSTEN

Welke onkostenvergoedingen voor een bedrijfsleider?

Inkomsten die u uit uw vennootschap haalt, zijn meestal belastbaar. Dit geldt niet voor vergoedingen die de forfaitaire terugbetaling zijn van kosten die u privé voor uw vennootschap maakt. Welke vergoedingen kunt u allemaal opnemen?

BELEGGEN - VARIA

Cash veilig parkeren in uw vennootschap?

Meest recente adviezen

FISCALE VERMINDERINGEN - PERSONEN TEN LASTE

Onderhoudsgeld betaald aan uw stiefkind aftrekbaar?

Onder bepaalde voorwaarden is uw betaald onderhoudsgeld aftrekbaar. Een abonnee vroeg ons of de fiscus terecht de kosten die hij betaalde voor zijn stiefkind, verworpen heeft als aftrekbare onderhoudsuitkeringen. Even kijken...

GOED OM TE WETEN - FISCAAL

Een brief van de Btw in de eerste jaren...

ONROEREND GOED - PRIVÉ- EN BEROEPSGEBRUIK

Hoger beroepsgebruik woning altijd beter?

U gebruikt een deel van uw woning voor uw zaak. Een hoog beroepsgebruik is normaal gezien interessant voor de belastingen en de btw. Een laag beroepsgebruik heeft echter ook voordelen. Welke zijn dat dan?

FISCAAL - VOORAFBETALEN

Lenen om vooraf te betalen, en vanaf wanneer dan?

De deadline voor de eerste zgn. voorafbetaling op uw belastingen is 10 april, maar een lening om die te financieren kan nu al beginnen te lopen. Is het interessant om hiervoor te lenen, en zo ja, kunt u dat dan evengoed vanaf april doen?

GRONDIG ONDERZOCHT - INFORMATIEVERPLICHTING

Wie moet de patiënt informeren over laboresultaten?

Stel, men laat zich onderzoeken bij een dermatoloog en die stuurt de laboresultaten, dewelke op een gezwel wijzen, naar de huisarts. Wie moet dan de patiënt informeren en wie is aansprakelijk als het niet gebeurt? Een vonnis licht toe...

Geactualiseerd op: 22.01.2019

Meer van Indicator

indicator