Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

FINANCIEEL - BLOKKERING REKENING

Zorg voor voldoende cash na een overlijden!

Overlijdt uw partner, dan blokkeert de bank in principe al uw rekeningen en riskeert u gedurende meerdere maanden een ‘cashtekort’. De bank mag dan immers maximaal € 5.000 vrijgeven. Hoe kunt u dat cashtekort vermijden?

BTW - VARIA

Een btw-vriendelijke cadeaubon geven, hoe doet u dat?

De eindejaarsperiode komt eraan en veel klanten kopen dan een cadeaubon als geschenk. Moet u de btw dan betalen als de klant de bon koopt of pas later? Klopt het dat er ter zake iets wijzigt vanaf 2019 en hoe gaat u daarmee om?

Meest gelezen adviezen

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - VARIA

Welk eenmalige geldopname wordt het minst belast?

U wilt netto € 10.000 uit uw vennootschap halen, maar er is geen manier om dat onbelast te doen. Als u dus voor een belast inkomen moet kiezen, wat is dan fiscaal het best: extra loon, een tussentijds dividend of vooruitbetaalde huur?

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN

Hoe de ‘gramformule’ temperen voor uw nieuwe auto?

Door de compenserende maatregelen van het ‘zomerakkoord’ gelden er vanaf 2020 minder gunstige regels voor de fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens. Hoe groot is de impact van de gramformule? Hoe kunt u die beperken?

VENNOOTSCHAPSBELASTING - TARIEF

De zgn. minimumbezoldiging blijft vragen oproepen!

Op 24.10.2018 werden aan de minister twee mondelinge parlementaire vragen gesteld over de zgn. minimumbezoldiging. Waarover gingen die vragen dan precies en wat heeft de minister erop geantwoord?

BELEGGEN - VARIA

Cash veilig parkeren in uw vennootschap?

GROEPSVERZEKERING

Andere berekening 80%-grens?

Meest recente adviezen

FISCAAL - BEROEPSKOSTEN

Belastingverhoging van 50% voor aftrek privé-uitgaven?

Privé-uitgaven in de beroepskosten steken is soms een ‘spelletje’: gooit de controleur ze eruit, so be it. Hiermee overdrijven kan echter tot een belastingverhoging wegens ‘opzet’ leiden. Wanneer is dat? Een arrest licht toe...

RECHT - ALGEMENE VOORWAARDEN

Het raam dat u geplaatst heeft op de werf, is beschadigd

Er gebeuren op een werf nogal eens ongelukken of ongewilde beschadigingen. Zo kunnen er nadien verfspatten of barsten komen op/in het raam dat u geplaatst heeft. De vraag die zich dan stelt, is wie er hiervoor moet instaan?

RECHT - ALGEMENE VOORWAARDEN

Waar zijn uw algemene voorwaarden?

U stuurt per e-mail een offerte aan uw klant met daarbij een link naar uw algemene voorwaarden. Is dat voldoende of pakt u dat niet beter anders aan?

RECHT - ALGEMENE VOORWAARDEN

De ene steen is de andere niet volgens uw klant!?

Een klant doet moeilijk over de producten en/of materialen die u gebruikt op zijn werf. Heeft uw klant dan recht van spreken en hoe kunt u zulke discussies vermijden? Welke afspraken kunt u het best maken in het contract dat u met hem sluit?

Geactualiseerd op: 18.01.2019

Meer van Indicator

indicator