Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Meest gelezen adviezen

MEERWAARDEN

Wanneer wordt u toch belast als u privé een meerwaarde realiseert?

Een politicus noemde onlangs het feit dat de fiscus slechts zelden een meerwaarde op aandelen belast een ‘loterij’. In de politiek gaan er geregeld stemmen op om meerwaarden op de verkoop van goederen uit het privévermogen (zwaarder) te gaan belasten. Vooral meerwaarden op de verkoop van aandelen en in mindere mate op vastgoed, worden dan geviseerd. Wanneer zijn meerwaarden op aandelen, op andere roerende goederen of op vastgoed ook vandaag al bij u privé belastbaar en tegen welk tarief?

BELASTINGEN - LOON

Bezoldiging optrekken om minder venn.b. te betalen?

De minimumbezoldiging om het (nieuw) verlaagd tarief vennootschapsbelasting te genieten, bedraagt voortaan € 45.000. Is het altijd opportuun om uw loon te verhogen daar u privé meer belastingen en sociale bijdragen moet betalen?

BELASTINGEN - VAA WOONST

VAA gratis woonst: iedereen factor 2!

De regering heeft een definitieve regeling uitgewerkt die de berekeningswijze voor het bepalen van het VAA woonst voor iedereen gelijkmaakt. Hoe zit dat?

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN

Waarmee mag u de verworpen autokosten verminderen?

Kosten van firmawagens zijn niet volledig aftrekbaar in uw vennootschap. Kunt u het voordeel alle aard (VAA) of een eigen bijdrage aanrekenen op de verworpen autokosten? En wat met de meerwaarde wanneer u een firmawagen verkoopt?

BTW - WERKEN IN ONROERENDE STAAT

Verkeerd gefactureerd aan een zgn. kleine ondernemer!?

In principe moet u uw zgn. werken in onroerende staat aan uw btw-plichtige klant factureren met ‘btw verlegd’, tenzij die een kleine ondernemer is. U draagt de gevolgen van een verkeerde facturatie, maar dat verandert weldra. Hoezo?

Meest recente adviezen

GOED OM TE WETEN - HUISARTSEN

Praktijkpremie 2017: aanvragen vóór 31.10

BELEGGEN - PENSIOEN

Pensioen- en/of langetermijnsparen: welke Tak kiezen?

Met pensioen- en/of langetermijnsparen kunt u privé een aanvullend pensioen opbouwen met fiscaal voordeel. Er bestaan verschillende formules (Tak 21, 23, 44 en pensioenfonds). Wat is dat precies en kunt u gemakkelijk switchen?

FISCALE VERMINDERINGEN - PERSONEN TEN LASTE

Kinderbijslag voor uw samenwonend kind op kot?

Het nieuwe academiejaar start weldra en uw kind gaat op kot. In principe heeft u dan nog recht op kinderbijslag, maar dat is anders als uw kind op zijn kotadres gaat samenwonen. Hoezo dan en is daar een mouw aan te passen?

PATIËNTENWENKEN - CONTROLEARTS

Niet thuis ondanks thuisblijfverplichting: wat nu?

Stel, een patiënt was net wanneer de controlearts van de werkgever aanbelde, niet thuis. Nochtans is men in dat bedrijf verplicht om thuis te blijven op de eerste twee ziektedagen. Kan hij nog iets doen, als hij echt wel arbeidsongeschikt is?

ONROEREND GOED - AFSCHRIJVINGEN

Op hoeveel jaar moet u werken in een pand afschrijven?

U laat een pand verbouwen dat u voor uw zaak gebruikt of gaat gebruiken. De afschrijvingen van de verbouwingswerken zijn dan in principe aftrekbare beroepskosten, maar op hoeveel jaar moet u deze werken afschrijven?

Geactualiseerd op: 20.09.2018

Meer van Indicator

indicator