Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

VENNOOTSCHAP - BELEGGEN

Beter via uw vennootschap (in DBI’s) beleggen dan privé?

Sinds 2017 bedraagt de roerende voorheffing standaard 30%. Wat betekent dit voor de ‘overtollige liquiditeiten’ in uw vennootschap? Belegt u die in uw vennootschap of haalt u het geld beter naar u privé om het nadien te beleggen?

BEDRIJFSWAGEN - FISCAAL VOORDEEL

Vergoeding van oplaadkosten bij elektrische firmawagens

Aan werknemers met een firmawagen wordt vaak een tankkaart toegekend. Meer en meer werknemers beschikken over een elektrische of hybride firmawagen. Hoe kunt u dan precies tussenkomen in de kosten voor het opladen van deze elektrische wagens en wat is het gevolg voor het voordeel alle aard (VAA)?

Meest gelezen adviezen

AUTO - FISCALE AFTREK

Nieuwe auto vóór 01.09.2021 kopen?

Recent werd een tipje van de sluier opgelicht van het voornemen van de regering dat vanaf 2026 alle nieuwe auto’s broeikasgasvrij moeten zijn. Die implementatie zal in verschillende fases gebeuren en de eerste datum die daarbij fiscaal gezien van tel is, zou 01.09.2021 zijn!

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Fiscale fiches 281.50 uiterlijk op 29.06.2021 in te dienen!

U moet ook dit jaar weer fiches 281.50 opmaken voor vergoedingen die u in 2020 aan ‘derden’ betaald heeft. Voor wie moet u zo’n fiche opstellen? Wat zijn de mogelijke sancties als u of uw boekhouder de fiches niet opmaakt?

AUTO VIA VENNOOTSCHAP

Iedereen straks verplicht een elektrische auto?

“Alle nieuwe bedrijfswagens moeten tegen 2026 broeikasgasvrij zijn”, zo staat in het regeerakkoord! De minister van Financiën heeft nu toegelicht hoe hij die doelstelling wil bereiken. Hoe zou de timing eruitzien en wat is het gevolg voor uw huidige auto?

AUTO - FISCALE AFTREK

Fiscaal ingrijpende wijzigingen voor auto’s!

Tegen 2026 zal de autofiscaliteit, weliswaar in verschillende fases, grondig wijzigen! Hoe zou de timing eruitzien en wat dan met uw huidige auto?

VASTGOED - VRUCHTGEBRUIK

Wijzigingen voor gesplitste aankoop met vennootschap?

Het Burgerlijk Wetboek (BW) wordt de volgende jaren geleidelijk vervangen door een nieuwe versie. Op 01.09.2021 worden er wijzigingen inzake vruchtgebruik van kracht. Welke daarvan zijn van belang voor de gesplitste aankoop van een pand met een vennootschap en zijn er ook fiscale consequenties?

Meest recente adviezen

BTW - BTW-CONTROLE

Wanneer kunt u een btw-boete laten verminderen?

Een onderneming vergeet in de btw-aangifte en intracommunautaire opgave een buitenlandse klant te vermelden. De btw-controleur legt voor deze overtreding een boete op van € 3.000. Krijgt de onderneming vermindering via de rechter?

BELEGGEN - VENNOOTSCHAP

Beter via uw vennootschap beleggen dan privé?

Sinds 2017 bedraagt de roerende voorheffing standaard 30%. Wat betekent dit voor de ‘overtollige liquiditeiten’ in uw vennootschap? Belegt u die in uw vennootschap of haalt u het geld beter naar u privé om het nadien te beleggen?

AUTO & TRANSPORT - VARIA

Een motor op kosten van uw vennootschap: een goed idee?

Met de zomer in aantocht wilt u via uw vennootschap een motor kopen. Hoe zit het met de fiscale aftrekbaarheid van de motorkosten in uw vennootschap? Kunt u de btw (deels) recupereren? En wordt u privé belast op een voordeel alle aard?

SOFTWARE - OFFICE

Bewaar een pdf als Word-document

Een omzetting van een pdf naar een Word-document gebeurt niet altijd foutloos. Hoe pakt u dat het beste aan?

AUTO & TRANSPORT - AUTOKOSTEN

Hogere km-vergoeding vanaf 1 juli 2021

Als u of uw werknemer met een privéwagen beroepsmatige verplaatsingen maakt, dan kunt u vanaf 1 juli een hogere forfaitaire vergoeding toekennen. Hoe zit dat precies?

Geactualiseerd op: 18.06.2021

Meer van Indicator