Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

EXTRALEGAAL PENSIOEN

Groepsverzekering: nieuwe spelregels

Vanaf 1 januari 2019 wijzigen de aansluitingsvoorwaarden voor werknemers bij een groepsverzekering. Daarnaast genieten werknemers vanaf dan ook sneller verworven rechten op de opgebouwde reserves. Wat moet u daarover zoal weten?

BEROEPSKOSTEN - AUTOKOSTEN

Hogere kilometervergoeding sinds 01.07.2018

Meest gelezen adviezen

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN

Waarmee mag u de verworpen autokosten verminderen?

Kosten van firmawagens zijn niet volledig aftrekbaar in uw vennootschap. Kunt u het voordeel alle aard (VAA) of een eigen bijdrage aanrekenen op de verworpen autokosten? En wat met de meerwaarde wanneer u een firmawagen verkoopt?

BELASTINGEN - VAA WOONST

VAA gratis woonst: iedereen factor 2!

De regering heeft een definitieve regeling uitgewerkt die de berekeningswijze voor het bepalen van het VAA woonst voor iedereen gelijkmaakt. Hoe zit dat?

BELASTINGEN - LOON

Bezoldiging optrekken om minder venn.b. te betalen?

De minimumbezoldiging om het (nieuw) verlaagd tarief vennootschapsbelasting te genieten, bedraagt voortaan € 45.000. Is het altijd opportuun om uw loon te verhogen daar u privé meer belastingen en sociale bijdragen moet betalen?

GRONDIG ONDERZOCHT - RESTAURANTKOSTEN

Is uw dagelijkse lunch nog (forfaitair) aftrekbaar?

Als het gelet op de afstand tot het ziekenhuis/de praktijk onmogelijk is om ’s middags naar huis te gaan, zijn de meerkosten van een lunch buitenshuis in principe aftrekbaar. Mag u die aftrek ook forfaitair vaststellen? Een arrest licht toe...

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING

Op welk loon wordt de 80%-grens berekend?

Een vennootschap betaalt premies van een groepsverzekering voor haar zaakvoerder. De fiscus weigert echter de aftrek omdat er niet voldaan zou zijn aan de 80%-grens. Wat vond de rechter daarvan?

Meest recente adviezen

VENNOOTSCHAP - GROEPSVERZEKERING

Tijd om een backservice te storten?

Om het verlaagd tarief vennootschapsbelasting te kunnen genieten, heeft u uw loon opgetrokken naar € 45.000. Een hoger loon wil zeggen dat u meer IPT-premie kunt aftrekken en meer ruimte heeft voor een backservice. Doen of niet?

AFTREKBARE KOSTEN - VARIA

Dan toch niet volledig btw recupereren op publiciteit!?

Een bouwpromotor maakte publiciteit voor de verkoop van een gebouw met de daarbij horende grond. De rechter weigerde echter een deel van de btw-recuperatie van die kosten. Oei, hoe kan dat en wat moet u daarvan onthouden?

MEDISCH RECHT

Misverstanden rond de wilsverklaring euthanasie

In september 2018 wou de Federatie Palliatieve Zorg er met een persbericht op wijzen dat er nog veel misverstanden zijn over de wilsverklaring euthanasie. Zo is ze slechts tijdelijk geldig en telt ze niet voor dementie. Hoe zit dat precies?

GRONDIG ONDERZOCHT - BEROEPSGEHEIM

Kan de verzekeraar info van het ziekenfonds gebruiken?

Als behandelende arts bent u in principe gebonden door het beroepsgeheim als de verzekeraar informatie uit het medisch dossier vraagt na overlijden. Kan de verzekeraar de gewenste informatie dan elders bekomen? Een arrest licht toe...

RECHT

U wordt ondernemer: welke gevolgen?

Ingevolge een nieuwe wet worden ook artsen en tandartsen vanaf 01.11.2018 juridisch gezien als ondernemers beschouwd. Welke gevolgen heeft dat?

Geactualiseerd op: 17.10.2018

Meer van Indicator

indicator