Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

BEDRIJFSPENSIOENVERZEKERING

Een IPT met eindleeftijd op 60: hoe nu aanpakken?

Misschien heeft ook u nog een bedrijfspensioenverzekering met een eindleeftijd op 60 jaar. Kunt u uw kapitaal dan toch nog voor uw 65 opnemen? Wanneer wel en wanneer niet? Wat zijn dan de fiscale gevolgen van een opname voor uw 65? Wat onderneemt u het best als u het kapitaal niet vervroegd kunt of wilt opnemen? Waarom verdaagt u de eindleeftijd dan bij voorkeur pas vlak voor u 60 wordt? Welke nieuwe eindleeftijd kiest u dan het best?

BELASTINGEN - GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN

Kunt u auteursrechten opnemen uit uw eigen vennootschap?

De vergoedingen voor auteursrechten genieten een fiscaal aantrekkelijk gunstregime. Om die reden werden er de voorbije jaren diverse rulings aangevraagd door bedrijfsleiders die ‘auteursrechten overdragen’ aan hun vennootschap. Kunt u ook zo’n fiscaal vriendelijke vergoeding uit uw eigen vennootschap halen?

Meest gelezen adviezen

BEDRIJFSWAGEN - FISCALE AFTREK

Hoeveel duurder worden de firmawagens in 2020?

Het percentage waartegen u de firmawagens kunt aftrekken, zal vanaf 2020 bepaald worden door de zgn. gramformule en dus niet langer variëren volgens ‘vaste CO2 -schijven’. Dit zal niet alleen voor nieuwe wagens, maar ook voor deze die al in gebruik zijn, gelden. Welke concrete gevolgen zal dat hebben?

PENSIOEN - IPT

Welke jaren kiest u beter wel of net niet voor uw backservice?

Vele zelfstandigen hebben er eerst een loopbaan als werknemer of ambtenaar op zitten vooraleer ze switchen naar het zelfstandigenstatuut. Een volledige loopbaan als zelfstandige zit er dus niet in. U kunt die jaren dan inhalen met een backservice. Maar is dat wel altijd voordelig?

VRUCHTGEBRUIK

Wijzigingen inzake vruchtgebruik op komst

FISCALE AFTREK AUTO

Ook nieuwe aftrekregels vanaf 2020 voor huidige auto?

Het percentage waartegen u de autokosten kunt aftrekken, zal vanaf 2020 afhangen van de concrete CO2 -uitstoot van een wagen (en niet langer van ‘vaste CO2 -schijven’). Deze nieuwe berekening, aan de hand van de zgn. gramformule, zal in principe ook gelden voor uw huidige wagen. Welke gevolgen zal dat hebben?

BEDRIJFSWAGENS

Autofiscaliteit: wat verandert er in 2020?

Vanaf in principe 01.01.2020 verandert de wijze waarop de beperking van autokosten berekend moet worden. Voor zgn. valse hybrides moet bovendien zowel voor de aftrekbeperking als voor het voordeel van alle aard (VAA) met een andere dan de officiële CO2 -uitstoot rekening gehouden worden. Een overzicht van de huidige en toekomstige regels en van de belangrijkste aandachtspunten en tips.

Meest recente adviezen

PRIVÉ - SCHENKING

Niet te registreren giften toch registreren?

Steeds vaker worden bv. hand-, bank- en factuurgiften toch geregistreerd, terwijl dat helemaal niet hoeft. Hoe komt dat en hoe doet u dat precies? Op welke waarde betaalt u dan schenkbelasting?

BEVEILIGING - PRIVACY

Hoe onbekend bent u in de incognitomodus?

Hecht u veel belang aan uw online anonimiteit en gebruikt u daarom wel eens de incognitomodus in uw browser? Hoe anoniem bent u dan eigenlijk echt?

BEROEPSGEHEIM - MEDISCH DOSSIER

Gedeeld beroepsgeheim: wanneer mag u stukken geven?

Stel, een collega-(huis)arts heeft een van uw patiënten gezien tijdens de wachtdienst en nu blijkt die patiënt een claim in te gaan dienen tegen die huisarts. Deze laatste vraagt stukken op uit het medisch dossier. Mag u die echter wel geven?

WEBDIENSTEN - ONLINE COMMUNITY’S

Wat kan TikTok betekenen voor uw bedrijf?

In de overvolle wereld van sociale media bleek er naast Facebook, Instagram, Twitter en Snapchat nog plaats te zijn voor een nieuwe speler. TikTok is bij velen nog onbekend, maar wordt steeds belangrijker onder jonge gebruikers.

CONSUMENT - FINANCIEEL

PayPal betaalt uw retourkosten

Geactualiseerd op: 10.12.2019

Meer van Indicator