Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

PENSIOEN - WETTELIJK PENSIOEN

Vanaf wanneer kunt u met (vervroegd) pensioen?

Vanaf wanneer kunt u als zelfstandige met (vervroegd) pensioen? Met welke loopbaanvoorwaarde moet u dan rekening houden? Kunt u uw IPT of VAPZ nog vóór uw 65ste opvragen? En hoe zit dat fiscaal?

Meest gelezen adviezen

VENNOOTSCHAP - AUTO VIA VENNOOTSCHAP

Geen twee auto’s meer in uw vennootschap?

Naar aanleiding van het autosalon overweegt u om een tweede wagen via uw vennootschap aan te kopen. Kan dat echter zomaar? Hoe gaat de fiscus daar tegenwoordig mee om? Een recent arrest verduidelijkt.

BEDRIJFSWAGEN

Nu al aan aftrekregels 2020 denken bij nieuwe wagen?

Heeft u werknemers die nu in 2019 een nieuwe firmawagen moeten kiezen, dan zijn de nieuwe aftrekregels uit de vennootschapsbelasting die pas in 2020 in werking treden, toch al van belang. Waarom is dat en wat kunt u doen?

GRONDIG ONDERZOCHT - VENNOOTSCHAP

Auto van uw bvba overkopen voor een prikje?

Als u de auto van uw bvba zelf overkoopt, bv. voor uw kinderen, is de verleiding groot om zeker niet te veel te betalen. U mag echter ook niet overdrijven, want dan riskeert u problemen met de fiscus. Welke? Een recent vonnis licht toe...

AUTO - LICHTE VRACHT

Een lichte vracht in plaats van een personenauto?

Dit jaar is het weer autosalon, waarbij vooral bedrijfsvoertuigen aan bod komen. Fiscaal gezien bent u met een bestelwagen of pick-up inderdaad beter af dan met een gewone auto. Tijd om uw auto dan te vervangen door een ‘echte’ lichte vracht?

BELASTINGEN - LOON

De minimumbezoldigingsregel en voordelen van alle aard

Onlangs beantwoordde de minister een vraag over de minimumbezoldigingsregel als de belastbare winst van de vennootschap < € 45.000. Hoe moet u dan, indien er voordelen van alle aard (VAA) zijn, het bezoldigingstekort berekenen?

Meest recente adviezen

PERSONEEL - ALTERNATIEF BELONEN

Cash for car: wijzigingen sinds 1 maart 2019!

Ook de mobiliteitsvergoeding (de zgn. ‘cash for car’-regeling) is sinds 1 maart 2019 aangepast om beter aan te sluiten bij het mobiliteitsbudget. Wat zijn de voornaamste wijzigingen?

FISCAAL - VOORAFBETALEN

Wat u terugkrijgt, laten omzetten in voorafbetaling?

Wanneer u geld terugkrijgt van de belastingen voor vorig jaar en dat geld nog gestort moet worden, kunt u dat ook gebruiken voor de eerste voorafbetaling van dit jaar. Is dat interessant, en zo ja, wat moet u ervoor doen?

FISCALE CONSOLIDATIE

Groepsbijdrage nu toch hoger dan jaarverlies?

Sinds aanslagjaar 2019 bestaat er ook in België een systeem van fiscale consolidatie (wet van 25.12.2017) . Die regelgeving werd onlangs al aangepast (wet van 30.07.2018) . Is een overdracht van verliezen naar een andere groepsvennootschap nu ook mogelijk voor hogere bedragen dan de verliezen van het lopende boekjaar? Met welke formaliteiten moet u rekening houden als u de nieuwe groepsbijdrageregeling wilt toepassen?

BTW - BTW AANREKENEN

Vermijd problemen bij doorrekening van kosten!

De doorfacturering van kosten, al dan niet tussen verbonden ondernemingen, is niet altijd gemakkelijk. Nochtans kan een correcte toepassing en beoordeling risico’s uitsluiten alsmede dubbele aftrekbeperkingen voorkomen. Op welke wijze deze doorfacturering moet gebeuren, is afhankelijk van elke concrete situatie die op zich geanalyseerd moet worden inzake btw.

BTW - BTW-AFTREK

Optionele onroerende verhuur: aftrek historische btw

Op 01.01.2019 zijn de nieuwe regels (nieuw art. 44, §3, 2° d) W.Btw) rond de optionele onroerende verhuur met btw in werking getreden. Voor een dergelijke huurovereenkomst, kan de verhuurder de btw geheven op de oprichting van dat gebouw, in aftrek nemen. Ook de historische btw, die vóór 2019 opeisbaar geworden is, kan hij herzien. Via een mededeling (09.01.2019) liet de Btw-Administratie weten op welke manier deze teruggaaf moet gebeuren...

Geactualiseerd op: 19.03.2019

Meer van Indicator