Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

VENNOOTSCHAP - BEROEPSKOSTEN

Kan uw eenpersoons-BV(BA) twee laptops aftrekken?

Stel, u heeft een eenpersoons-BV(BA), waarvan u de enige vennoot en zaakvoerder bent. Wil dit dan zeggen dat u ook slechts één laptop fiscaal kunt aftrekken in die BV(BA), of heeft dat er niks mee te maken en kan uw BV(BA) er zelfs zoveel inbrengen als ze wenst, zolang u er privé maar een zgn. VAA voor aangeeft?

VLAAMS GEWEST - VERKEERSBELASTING

Vlaamse plug-inhybride beter leasen vanaf 01.01.2021?

Koopt u privé of via uw vennootschap een milieuvriendelijke plug-inhybride, dan betaalt u daar in Vlaanderen vanaf 01.01.2021 ook inschrijvingstaks en verkeersbelasting op. Is het dan voortaan interessanter om zo’n wagen te leasen?

Meest gelezen adviezen

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Regering schrapt indexering van sommige fiscale uitgaven!

In haar Programmawet voorziet de regering-De Croo om een aantal belastingvrijstellingen en -verminderingen in de personenbelasting gedurende vier jaar niet te indexeren. Welke? Heeft dat al een impact op uw fiscale uitgaven van 2020?

WINSTUITKERING

Balans- en liquiditeitstest: hoe aanpakken?

Uitkeringen door kapitaalloze vennootschappen (BV, CV) moeten een dubbele uitkeringstest ondergaan, de balans- en liquiditeitstest. Hoe pakt u die dubbele test praktisch aan? De CBN heeft daarover een ontwerpadvies gepubliceerd (Ontwerpadvies, 04.03.2020) . Wat kunnen we daaruit leren?

PRIVÉ - SCHENKEN

Uw vastgoed schenken tegen 3%?

Vastgoed schenken is duur: de tarieven klimmen vlug op naar 27% en u moet ook telkens drie jaar tussen laten. Wanneer is het een haalbare kaart om vastgoed in te brengen in een vennootschap en dan de aandelen te schenken tegen 3%?

BTW - TARIEF

Wanneer kan uw tuinhuis met 6% btw gefactureerd worden?

Zoals u weet, betaalt u in principe slechts 6% btw op de verbouwing van uw woning van minstens tien jaar oud die hoofdzakelijk privé gebruikt wordt. Is dat ook zo als u een garage of een tuinhuis bouwt of uw oprit of terras laat aanleggen?

BUITENLAND

Verhuizen naar Spanje: geen successierechten?

De wetgeving inzake successierechten verschilt in belangrijke mate van land tot land. Sommige landen kennen verschillende heffingsregels naargelang van de woonplaats, zoals België (gewesten), Zwitserland (kantons) of Spanje (regio’s). Het is vaak een waar kluwen dat kan leiden tot dubbele belasting in de successierechten, maar soms ook tot niet-belasting. We belichten een aantrekkelijke situatie die volgt uit de verschillen tussen de Spaanse en de Belgische successierechten.

Meest recente adviezen

WAARDERING

Prijsmechanismen bij bedrijfsovernames: ‘locking the box’ of ‘unlocking value’?

De prijs waartegen de verkoop van een onderneming gebeurt, is wellicht het belangrijkste element voor zowel koper als verkoper. Het is dan ook van belang dat die bij ondertekening van de definitieve overnameovereenkomst (SPA) bepaald of minstens bepaalbaar is. Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende prijsmechanismen? Met welke aandachtspunten houdt u het best zoal rekening?

ONTSLAG

Als bestuurder met pensioen: waarop letten?

Na een lange carrière als bestuurder van vennootschappen hoopt u te kunnen genieten van een welverdiend pensioen. U overweegt dus om ontslag te nemen als bestuurder van de vennootschap(pen) waarin u een bestuursmandaat bekleedt. Kunt u zomaar ontslag nemen? Welke impact heeft dit op uw sociaal statuut? Voor welke mogelijke andere punten moet u nog zoal aandacht hebben?

VENNOOTSCHAP - LOON OPNEMEN

Zoon/dochter als student in uw praktijk tot 31 maart 2021?

Uw zoon/dochter als jobstudent bij u laten werken kan uit fiscaal oogpunt interessant zijn. Als hij/zij ook graag elders nog studentenwerk doet, zijn er echter beperkingen qua aantal uren en bedrag. Wist u al dat die beperkingen alvast voor het eerste kwartaal van 2021 voor u, als arts-werkgever, niet ter zake doen?

SCHENKING

Schenking blote eigendom aandelen vennootschap: voor wie is liquidatiereserve?

Veel ondernemers leggen met hun winst een liquidatiereserve aan, omdat ze het geld op die manier achteraf fiscaal voordelig uit hun vennootschap kunnen halen. Aan wie komen de op die manier opgebouwde reserves dan toe, als u in het kader van een successieplanning de aandelen in uw vennootschap met voorbehoud van vruchtgebruik aan uw kinderen schenkt?

ZOEKEN - INTERNET

Even snel terzijde opzoeken terwijl u surft

Als u een artikel in uw browser aan het lezen bent, stoot u af en toe wel eens op een woord of begrip dat u niet kent. Hoe kan u dan zo snel mogelijk wat uitleg opzoeken?

Geactualiseerd op: 14.01.2021

Meer van Indicator