Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

BEDRIJFSLEIDER - SOCIALE BIJDRAGEN

Wat moet u weten over de aftrek van sociale bijdragen?

Uw sociale bijdragen mag u in uw privéaangifte als beroepskosten aftrekken. Wat zijn ter zake de belangrijkste aandachtspunten en tips? Wat moet u doen als u merkt dat u in een vorige aangifte uw sociale bijdragen vergeten bent?

BTW - BTW OP AUTO’S

Bestuurder-vennootschap gebruikt auto, wat met btw?

Een nv stelt auto’s gratis ter beschikking van haar bestuurders, die zelf ook nv’s zijn, en rekent daarvoor geen btw aan. Volgens de btw-controleur is dat een probleem. Niks van, zei de rechter!

Meest gelezen adviezen

VENNOOTSCHAP - AFSLUITING

Rekening-couranttegoed: hoeveel interest kunt u vragen?

In het kader van de fiscale optimalisatie van uw jaarafsluiting moet u nu bepalen wat de marktconforme interest is die u aan uw vennootschap mag aanrekenen op uw rekening-couranttegoed. Hoeveel is dat en wat indien u te veel vraagt?

VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING

Hoeveel loon opnemen voor uw groepsverzekering?

Uw bvba kan de premie groepsverzekering aftrekken binnen de zgn. 80%-grens. Hoe moet die grens dit jaar berekend worden en wat is de impact als u uw loon verhoogt omwille van het hogere minimumloon voor het verlaagd tarief?

BELASTINGEN - AANSLAG

Kies de juiste afsluitdatum voor uw nieuwe vennootschap!

U wilt een nieuwe vennootschap oprichten. Uw boekhouder stelt dat, ten gevolge van de belastinghervorming, u door de juiste afsluitdatum te kiezen heel wat vennootschapsbelasting kunt uitsparen. Hoe zit dat precies?

BELASTINGAANGIFTE

Tax-on-web anno 2018: wat zeker nog aanpassen?

Uw werknemers kunnen tot 12 juli 2018 hun belastingaangifte voor de inkomsten van 2017 indienen via Tax-on-web. Veel codes zijn al vooraf ingevuld, maar soms kan die ‘voorinvulling’ in hun nadeel zijn. Waarop moeten ze bv. letten?

FISCAAL - AUTOKOSTEN

Met de auto op vakantie, hoe zit dat?

Tijdens het bouwverlof gaat u met de auto van uw bvba of eenmanszaak op vakantie. Heeft dat fiscale gevolgen voor u privé of voor uw vennootschap/zaak?

Meest recente adviezen

BEROEPSKOSTEN - AFTREKBAARHEID

Lenen om kapitaalvermindering of dividend te betalen?

Een vennootschap had een lening gesloten om een kapitaalvermindering en een groot dividend uit te betalen. De fiscus weigert de aftrek van de interesten op de lening omdat die geen beroepskosten zijn. Wat vond de rechter daarvan?

AFTREK VERLIEZEN

Fiscale consolidatie: weldra ook in België mogelijk?

Vanaf aanslagjaar 2019 komt er ook in België een beperkte vorm van fiscale consolidatie. Hoe werkt dat systeem concreet? Welke vennootschappen kunnen er gebruik van maken? Waarom kunt u er in dat kader belang bij hebben om nu al uw groepsstructuur te herbekijken, zelfs wanneer alle vennootschappen momenteel winst maken?

VOORDEEL ALLE AARD

Eigen bijdrage smartphone optimaliseren?

De fiscus legt in een recente circulaire (circ. 2018/C/63 van 24.05.2018) uit hoe u de ‘eigen bijdrage’ voor een smartphone in rekening moet brengen. Hoe doet u daar uw voordeel mee?

WAARDERINGSREGELS

‘Going concern’ of discontinuïteit: impact op de waarderingsregels?

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceerde onlangs een ontwerpadvies over ‘de waarderingsregels bij stopzetting of gedeeltelijke stopzetting’ (ontwerpadvies van 18.04.2018) . Wanneer verkeert een bedrijf in discontinuïteit? Welke informatie verstrekt u over die beoordeling? Welke waarderingsregels hanteert u in een situatie van discontinuïteit?

BTW-ZOMERREGELING

Versoepeling aangiftetermijn tijdens de zomermaanden!

Traditiegetrouw verleent de Btw u tijdens de zomermaanden iets meer tijd om uw btw-aangifte in te dienen. Geldt dat ook voor de intracommunautaire (IC)opgaven? Heeft u dan ook meer tijd om te betalen of hoe zit dat precies?

Geactualiseerd op: 20.07.2018

Meer van Indicator

indicator