Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

FISCAAL - BELASTINGCONTROLE

Post van de fiscus tijdens uw vakantie...

Stel, tijdens uw vakantie, of die van uw boekhouder, krijgt u van de fiscus een zgn. vraag om inlichtingen of een bericht van wijziging. Heeft u dan meer tijd dan anders om daarop te antwoorden en wat kunt u eventueel doen?

GOED OM TE WETEN - TAK 21

Tak 21: heel zwaar belast bij vroege exit!

Meest gelezen adviezen

MEERWAARDEN

Wanneer wordt u toch belast als u privé een meerwaarde realiseert?

Een politicus noemde onlangs het feit dat de fiscus slechts zelden een meerwaarde op aandelen belast een ‘loterij’. In de politiek gaan er geregeld stemmen op om meerwaarden op de verkoop van goederen uit het privévermogen (zwaarder) te gaan belasten. Vooral meerwaarden op de verkoop van aandelen en in mindere mate op vastgoed, worden dan geviseerd. Wanneer zijn meerwaarden op aandelen, op andere roerende goederen of op vastgoed ook vandaag al bij u privé belastbaar en tegen welk tarief?

BELASTINGEN - LOON

Bezoldiging optrekken om minder venn.b. te betalen?

De minimumbezoldiging om het (nieuw) verlaagd tarief vennootschapsbelasting te genieten, bedraagt voortaan € 45.000. Is het altijd opportuun om uw loon te verhogen daar u privé meer belastingen en sociale bijdragen moet betalen?

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN

Waarmee mag u de verworpen autokosten verminderen?

Kosten van firmawagens zijn niet volledig aftrekbaar in uw vennootschap. Kunt u het voordeel alle aard (VAA) of een eigen bijdrage aanrekenen op de verworpen autokosten? En wat met de meerwaarde wanneer u een firmawagen verkoopt?

BELASTINGEN - VAA WOONST

VAA gratis woonst: iedereen factor 2!

De regering heeft een definitieve regeling uitgewerkt die de berekeningswijze voor het bepalen van het VAA woonst voor iedereen gelijkmaakt. Hoe zit dat?

BTW - WERKEN IN ONROERENDE STAAT

Verkeerd gefactureerd aan een zgn. kleine ondernemer!?

In principe moet u uw zgn. werken in onroerende staat aan uw btw-plichtige klant factureren met ‘btw verlegd’, tenzij die een kleine ondernemer is. U draagt de gevolgen van een verkeerde facturatie, maar dat verandert weldra. Hoezo?

Meest recente adviezen

WEBDIENSTEN - ONLINE COMMUNITY’S

Beter adverteren dan ‘boosten’ op Facebook?

Op de Facebook-pagina van uw zaak kunt u posts tegen betaling extra onder de aandacht brengen. U heeft twee mogelijkheden: een bericht snel boosten of een advertentiecampagne opzetten. Wat zijn de verschillen?

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING

Op welk loon wordt de 80%-grens berekend?

Een vennootschap betaalt premies van een groepsverzekering voor haar zaakvoerder. De fiscus weigert echter de aftrek omdat er niet voldaan zou zijn aan de 80%-grens. Wat vond de rechter daarvan?

COMPUTER - BEELDSCHERM

Uw beeldscherm beter instellen in Windows 10

Windows 10 bevat een hele reeks instellingen om uw monitor beter te gebruiken. Welke aanpassingen kunt u doen en welke tools kunt u gebruiken?

VASTGOED - BTW

Btw-optie onroerende verhuur mogelijk vanaf 01.01.2019!

Het zomerakkoord voorzag voor nieuwe huurcontracten vanaf 01.01.2018 in een btw-optie voor beroepsmatig gebruikte panden, maar op budgettair vlak bleek het oorspronkelijke plan niet haalbaar. Daar werd nu aan gesleuteld. Hoe zit dat?

SOFTWARE - BROWSER

Chrome in het nieuw

Geactualiseerd op: 24.09.2018
indicator