Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

VENNOOTSCHAP - BELEGGEN

Fiscaal optimaal beleggen met uw vennootschap!

U heeft de afgelopen jaren de winsten van uw bvba opgepot als liquidatiereserve i.p.v. dividenden uit te keren. Hoe belegt u nu het best om het verlaagde tarief vennootschapsbelasting en de notionele interestaftrek (NI) niet te verliezen?

EXTRALEGAAL PENSIOEN

Werken tot 65 voor 10% op pensioen?

Meest gelezen adviezen

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING

Hervorming van de vennootschapsbelasting: welke maatregelen mag u verwachten?

In juli werd het langverwachte akkoord omtrent de hervorming van de vennootschapsbelasting gesloten. Omdat de hervorming belastingneutraal moet blijven, komt er naast de tariefverlaging een hele reeks compenserende maatregelen. Hoewel in het akkoord enkel de algemene principes vastgelegd werden, geven wij u alvast een overzicht van de verwachte hervormingen...

AUTOKOSTEN - FISCALE AFTREKBAARHEID

Wat is de impact van de hervorming op uw bedrijfswagen?

De nieuwe belastinghervorming moet budgettair neutraal zijn. In haar zoektocht naar compenserende maatregelen nam de regering de bedrijfswagen weer in het vizier. Welke impact zal dat op de fiscale kost van uw wagen hebben?

VENNOOTSCHAPSBELASTING - TARIEF

Vennootschapsbelasting daalt weldra!

Op 26 juli bereikte de federale regering het langverwachte akkoord omtrent een verlaging van de vennootschapsbelasting. Wat zijn de nieuwe tarieven?

FIRMAWAGEN

Toch maar VU van 17% bij baanjob met tankkaart?

Als u naast een firmawagen ook nog een tankkaart toekent, bedragen de zgn. verworpen uitgaven (VU) op het VAA in principe 40% i.p.v. 17%. In welke situaties kan het, zo blijkt uit recente richtlijnen, toch nog steeds om slechts 17% gaan?

BTW - VERHUUR

Vanaf 2018 ook verhuren met btw mogelijk?

Vastgoed verhuren is in principe zonder btw. Er bestaan wel mogelijkheden om het anders te doen, maar die zijn vrij complex. Het zgn. zomerakkoord zou echter vanaf 2018 soelaas kunnen bieden. Hoezo, wat zou er dan veranderen?

Meest recente adviezen

AFTREKBARE KOSTEN - VARIA

Geen btw-conforme factuur, dus kosten niet aftrekbaar?

U krijgt een controle en uw controleur wil een aantal kosten verwerpen omdat op de facturen ervan niet alle verplichte btw-vermeldingen staan. Heeft hij gelijk of kunt u daar nog iets tegen inbrengen?

CONTROLE EN BETWISTINGEN - VARIA

Mag u ‘mathematisch gefaseerd’ schenken?

VAKANTIEDAGEN

Even kijken bij wie de wettelijke vakantie al ‘op’ is

Met de herfstvakantie voor de deur en de kerstvakantie die snel volgt, is het geen slecht idee om een tussenbalans op te maken van wie niet genoeg wettelijke vakantiedagen meer heeft. Welke oplossingen zijn er mogelijk voor zo iemand?

ONROEREND GOED - VARIA

Minder ov voor handelspand dat u tot woning verbouwt?

U verhuist uw zaak en het pand waarin u actief was, laat u omvormen tot een woning voor uzelf of om te verhuren. Kunt u dan het kadastraal inkomen naar beneden laten herschatten, en betaalt u minder onroerende voorheffing (ov)?

Geactualiseerd op: 17.10.2017

Meer van Indicator

indicator