Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 40.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

KOSTENVERGOEDINGEN

Vooraf het oké vragen over KEW?

Sinds 01.05.2016 kunt u geen akkoord meer sluiten over KEW-forfaits met de belastingcontroleur. Dat kan alleen nog via een ruling. Wat is de waarde daarvan?

VENNOOTSCHAP - GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN

Onkostenvergoedingen onder vuur?

Sinds 1 mei 2016 is het niet meer mogelijk om met uw lokale belastingcontroleur een akkoord te sluiten over uw forfaitaire onkostenvergoeding. Wat betekent dat in de praktijk en geldt dat ook voor de zgn. dagvergoedingen?

Meest gelezen adviezen

LIQUIDATIERESERVE

De liquidatiereserve als goede pensioenspaarpot?

Uw vennootschap kan winsten ‘oppotten’ door ze naar een liquidatiereserve te boeken en die bij stopzetting belastingvrij aan u uitkeren. Is zo’n liquidatiereserve eigenlijk een volwaardig alternatief voor een groepsverzekering?

BEDRIJFSWAGEN

Hoe voor opties op de firmawagen laten betalen?

Stel, een werknemer wil graag bijkomende opties op zijn firmawagen die hij zelf wil bekostigen. Kunt u daarvoor een overeenkomst sluiten met hem die erin bestaat dat er x-aantal euro ingehouden wordt op zijn loon of is zoiets niet geldig?

PRIVÉWONING IN VENNOOTSCHAP - VRUCHTGEBRUIK

Vruchtgebruik van vennootschap nu anders waarderen?

Sinds kort hanteert de Rulingdienst een nieuwe waarderingsmethode voor het vruchtgebruik zo u samen met uw vennootschap een pand zgn. gesplitst aankoopt. Hoezo en wat betekent dit voor toekomstige en bestaande vruchtgebruiken?

AUTO & TRANSPORT - AUTOKOSTEN

Dure auto niet overdreven voor de fiscus!

De fiscus doet vaak moeilijk over de aftrekbaarheid van de kosten van een luxewagen! Om fiscale discussies te vermijden, vroeg een vennootschap op 26.01.2016 aan de Rulingdienst wat deze vond van een dure leasingwagen...

PENSIOEN - PENSIOENOPBOUW

Niet met pensioen op 65: nog ‘sparen’?

Stel, u wordt (weldra) 65 jaar, maar u zal nog niet met pensioen gaan. Als u bv. nog 2 jaar doorwerkt, kunt u dan ook nog 2 jaar extralegaal pensioen opbouwen?

Meest recente adviezen

ONTSLAG

Een ‘brave’ die steelt: ook dringend?

Stel, u betrapt iemand op diefstal en ontslaat hem om dringende reden. Kan hij dat ontslag betwisten op basis van ‘verzachtende omstandigheden’?

ONROEREND GOED - VARIA

Kunt u afschrijven op de eigendom van uw vrouw?

U gebruikt uw woning zowel privé als beroepsmatig. De woning is echter ook eigendom van uw vrouw. Kunt u dan ook afschrijven op haar deel of verschilt dat naargelang u gehuwd of samenwonend bent? Hoe pakt u dat het best aan?

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN

Is de kilometerheffing een autokost?

Geactualiseerd op: 29.09.2016

Meer van Indicator

indicator