Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

INVESTERINGEN PLANNEN

Het zomerakkoord en uw ‘geplande’ investeringen

De regering-Michel heeft een akkoord bereikt over de hervorming van de vennootschapsbelasting. Een aantal maatregelen heeft gevolgen voor uw investeringspolitiek, ook als u in een eenmanszaak werkt. Even kijken...

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN

Is een dagschotel een aftrekbare beroepskost?

Uw zaak is niet aan uw woning gelegen, maar bv. in een winkelstraat in een stad. Over de middag heeft u geen tijd om thuis te gaan eten, en gaat u lunchen in de buurt van uw zaak. Is die lunch dan aftrekbaar, ook als u alleen gaat eten?

Meest gelezen adviezen

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING

Hervorming van de vennootschapsbelasting: welke maatregelen mag u verwachten?

In juli werd het langverwachte akkoord omtrent de hervorming van de vennootschapsbelasting gesloten. Omdat de hervorming belastingneutraal moet blijven, komt er naast de tariefverlaging een hele reeks compenserende maatregelen. Hoewel in het akkoord enkel de algemene principes vastgelegd werden, geven wij u alvast een overzicht van de verwachte hervormingen...

AUTOKOSTEN - FISCALE AFTREKBAARHEID

Wat is de impact van de hervorming op uw bedrijfswagen?

De nieuwe belastinghervorming moet budgettair neutraal zijn. In haar zoektocht naar compenserende maatregelen nam de regering de bedrijfswagen weer in het vizier. Welke impact zal dat op de fiscale kost van uw wagen hebben?

FIRMAWAGEN

Toch maar VU van 17% bij baanjob met tankkaart?

Als u naast een firmawagen ook nog een tankkaart toekent, bedragen de zgn. verworpen uitgaven (VU) op het VAA in principe 40% i.p.v. 17%. In welke situaties kan het, zo blijkt uit recente richtlijnen, toch nog steeds om slechts 17% gaan?

VENNOOTSCHAPSBELASTING - TARIEF

Vennootschapsbelasting daalt weldra!

Op 26 juli bereikte de federale regering het langverwachte akkoord omtrent een verlaging van de vennootschapsbelasting. Wat zijn de nieuwe tarieven?

PENSIOEN - PENSIOENSPAREN

Pensioensparen na het zomerakkoord

Vanaf 2018 kunt u kiezen voor de huidige regeling van pensioensparen of voor de 25% belastingvermindering van max. € 1.200. Wat kiest u nu het best?

Meest recente adviezen

VERZEKERINGEN - AUTO

Ongeval met een niet-verzekerde tegenpartij: 2 x pech?

Per jaar tellen we zo’n 8.000 verkeersongevallen met een onverzekerde tegenpartij en daar komen nog 3.000 buitenlandse incidenten en 11.000 vluchtmisdrijven bij. Wie zal u vergoeden in dat geval? En wat moet u doen?

ZOMERAKKOORD - INVESTERINGEN

Investeringen van uw vennootschap in de koelkast zetten?

Het tarief van de gewone eenmalige investeringsaftrek (IA) stijgt de twee volgende jaren tijdelijk van 8% naar 20%. Tegelijk daalt het tarief vennootschapsbelasting. Moet u dan investeren in 2017 of 2018?

PERSONEEL - WERKLOOSHEID

Uw bouwarbeider zou graag met brugpensioen gaan...

Een van uw werkmannen nadert de 60 en hij overweegt om er stilaan een punt achter te zetten. Hij zou dan graag met brugpensioen gaan. Kan dat nog in de bouw en wat zijn dan uw kosten en verplichtingen als werkgever?

Geactualiseerd op: 19.09.2017

Meer van Indicator

indicator