Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 40.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

PRIVÉ - DIVERSE INKOMSTEN

Hoe worden inkomsten van gastenkamers belast?

U wilt af en toe gastenkamers verhuren, al dan niet via een platform als Airbnb. Hoe worden uw inkomsten dan belast? Geldt de nieuwe zgn. deeleconomie-regeling daar ook voor en maakt het uit of u daarbij extra diensten aanbiedt?

AUTO

Reclame op auto’s: hoe zit dat fiscaal?

Zijn de kosten van reclame op de auto van uw bedrijf aftrekbaar en wat met de btw? Wat als iemand anders voor u reclame maakt tegen een kleine vergoeding?

Meest gelezen adviezen

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING

Liquidatiereserve in plaats van een groepsverzekering?

Door jaarlijks een liquidatiereserve aan te leggen, kunt u later bij de vereffening van uw vennootschap die reserve aan uzelf uitkeren zonder extra belasting. Is dat dan een goed alternatief voor een groepsverzekering of toch niet echt?

AUTO & TRANSPORT - AUTOKOSTEN

Dure auto niet overdreven voor de fiscus!

De fiscus doet vaak moeilijk over de aftrekbaarheid van de kosten van een luxewagen! Om fiscale discussies te vermijden, vroeg een vennootschap op 26.01.2016 aan de Rulingdienst wat deze vond van een dure leasingwagen...

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN

De aankoop van kledij aftrekbaar?

U laat de naam of slogan van uw zaak op T-shirts drukken om die zelf te dragen of door uw werknemers te laten dragen en/of om die gratis te geven aan klanten. Kunt u die kosten dan 100% inbrengen en de btw erop volledig recupereren?

VENNOOTSCHAP - GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN

Onkostenvergoedingen onder vuur?

Sinds 1 mei 2016 is het niet meer mogelijk om met uw lokale belastingcontroleur een akkoord te sluiten over uw forfaitaire onkostenvergoeding. Wat betekent dat in de praktijk en geldt dat ook voor de zgn. dagvergoedingen?

BELASTINGEN - AFTREKBARE KOSTEN

Fruit niet voor iedereen even gezond?

Gratis fruit en dranken bezorgen aan uw personeel is fiscaal best wel interessant. Aan de minister werd nu gevraagd of u zelf ook mag mee-eten en -drinken...

Meest recente adviezen

VENNOOTSCHAPSBELASTING - AUTO

Is renting interessanter dan kopen of leasen?

De auto in uw vennootschap is aan vervanging toe. Van een collega hoorde u dat hij met zijn vennootschap een auto ‘rent’, want dat zou fiscaal en financieel interessanter zijn dan de auto te kopen of te leasen. Wat is daarvan aan?

PRIVÉWONING IN VENNOOTSCHAP - VARIA

Kosten aftrekbaar zolang u er maar privé op belast wordt?

Woont u gratis in de woning van uw bvba, dan zijn de kosten in principe aftrekbaar omdat dat een vorm van loon is waarop u privé belast wordt. Volstaat dat dan of komt er meer bij kijken? Wat vond de rechter daarvan op 06.09.2016?

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN

Nog snel investeren om extra kosten te maken?

Door dit jaar nog extra investeringen te doen, kunt u uw belastbare winst over 2016 nog wat drukken. Moet die investering dan dit jaar ook nog effectief geleverd zijn of is een offerte waarop u een voorschot betaalt ook goed?

VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING

Nog vóór het jaareinde een backservice betalen?

Uw boekhouder stelt voor om een zgn. backservice voor uw groepsverzekering te betalen, want daar zou nog ruimte voor zijn. Hoe zit zo’n backservice ook alweer in elkaar en wat zijn daarbij de belangrijkste aandachtspunten en tips?

Geactualiseerd op: 25.10.2016

Meer van Indicator

indicator