Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

BELASTINGEN - WONINGFISCALITEIT

Belast worden op uw werkelijk ontvangen huur?

Verhuurt u een onroerend goed voor privédoeleinden, dan wordt u daar minder zwaar op belast dan dat bij een beroepsmatige verhuur het geval is. Wanneer is daar eigenlijk sprake van en hoe gaat u daar dan in de praktijk het best mee om?

BEDRIJFSLEIDER - DIVIDEND

Een bonus of een dividend met 30% roerende voorheffing?

U heeft een goed jaar achter de rug en wilt wat extra cash uit uw vennootschap halen. Nu de roerende voorheffing 30% bedraagt, stelt u zich de vraag of u niet beter een bonus (dus extra loon) opneemt in plaats van een dividend?

Meest gelezen adviezen

AUTO & TRANSPORT - AUTOKOSTEN

Auto kopen van vennootschap en dan privé verkopen?

Een zaakvoerder kocht een auto over van zijn vennootschap voor € 500 en verkoopt die een jaar later privé voor € 19.000. De fiscus belast het verschil als een voordeel van alle aard (VAA). Wat zei de rechter op 21.06.2016?

HUUR

Registratie huurcontract met uw bvba

SOCIAAL STATUUT - PENSIOEN

Een extra appeltje voor de dorst!?

Heeft u een eenmanszaak, dan kunt u uw pensioenspaarpot alleen via o.m. een VAPZ en/of pensioensparen wat bijspijzen. In 2017 komt daar verandering in...

VENNOOTSCHAP - GROEPSVERZEKERING

Weer duurdere privévoordelen? Bekijk het positief...

Als u een vennootschap heeft, stijgt óók in 2017 uw privévoordeel ‘gratis auto, woonst, verwarming en elektriciteit’ weer. Dat kost u dus privé weer wat meer belastingen. Hoe kunt dat nadeel echter in uw voordeel gebruiken?

PENSIOEN - WETTELIJK PENSIOEN

Afkoop studiejaren vanaf 1 juni mogelijk!

Meest recente adviezen

VENNOOTSCHAP - VOORDEEL AUTO

Voordeel alle aard bedrijfswagen 2017

De gemiddelde CO2 -uitstoot van het Belgische wagenpark daalde met 2 gram het afgelopen jaar. Wist u dat dit een effect heeft op uw voordeel alle aard (VAA)?

BEDRIJFSLEIDER - VARIA

Hoeveel dagen bent u op seminarie in het buitenland?

U bent van plan om binnenkort een seminarie te volgen in het buitenland. Naar verluidt maakt het voor de Btw dan een verschil uit of dat seminarie over één dag of meerdere dagen loopt. Hoezo en geldt dat dan ook zo voor de fiscus?

BEDRIJFSLEIDER - VARIA

Vergoeding voor hulp in uw bvba fiscaal aftrekbaar?

U bent zaakvoerder van uw bvba en in drukke periodes laat u zich bijstaan door bv. uw zoon. Kunt u dan de vergoeding die u aan hem betaalt persoonlijk fiscaal in aftrek nemen? De rechter heeft zich daarover onlangs uitgesproken...

Geactualiseerd op: 23.03.2017

Meer van Indicator

indicator