Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 40.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

VENNOOTSCHAP - VARIA

De schuld op uw rekening-courant wegwerken!

Bij de bespreking van de cijfers van boekjaar 2015 merkt uw boekhouder op dat de schuld op uw rekening-courant in uw vennootschap het best zo snel mogelijk weggewerkt wordt. Waarom is dat eigenlijk en hoe pakt u dat dan het best aan?

VENNOOTSCHAP

Verslag van de AV: extra punt nodig?

Heeft u een bvba, dan wordt nu het verslag van de algemene vergadering opgemaakt. Welke extra vermelding kan mogelijk ‘fiscale heibel’ voorkomen?

Meest gelezen adviezen

VASTGOED - VRUCHTGEBRUIK

Hoe uw vruchtgebruik fiscaal veilig waarderen?

Koopt uw vennootschap het vruchtgebruik van een pand, dan is een correcte waardering van dat vruchtgebruik cruciaal. In een nieuw rulingontwerp geeft de fiscus zelf aan hoe u dat voortaan op een fiscaal veilige manier kunt doen...

VASTGOED - VRUCHTGEBRUIK

Vruchtgebruik bijna ten einde, blote eigendom verkopen?

Het vruchtgebruik van uw vennootschap op een pand waarvan u privé blote eigenaar bent, loopt weldra af. U heeft dan verschillende opties, maar wist u dat de blote eigendom verkopen aan uw vennootschap ook interessant kan zijn?

PENSIOEN

‘Backservice’ storten: nog altijd interessant?

Wat zijn de voorwaarden om binnen uw pensioenverzekering via een zgn. backservice een bijkomende koopsom te storten? Is zo’n backservice storten altijd interessanter dan een bijkomend loon opnemen? En in welke mate is uw tegoed binnen die polis beschermd tegen de schuldeisers van uw vennootschap? Zijn er dan geen nadelen aan zo’n backservice verbonden?

VERZEKERINGEN - GEWAARBORGD INKOMEN

Wie betaalt de premie gewaarborgd inkomen het best?

Onlangs gaf de minister zijn visie omtrent de fiscale aftrekbaarheid van de verzekeringspremie gewaarborgd inkomen en de belastbaarheid van een uitkering ervan. Wordt de premie dan het best door u privé of door uw vennootschap betaald?

LOONOPTIMALISATIE

Als een fiets fiscaal geen fiets meer is...

Een fiets ter beschikking stellen is een fiscaal voordelige manier van verlonen. Wat zijn de voorwaarden om kosten van een fiets voor 120% af te trekken? Wanneer is er voor de gebruiker geen privé belastbaar voordeel? Mag u dan ook nog een fietsvergoeding toekennen? En gelden die regels ook altijd voor elektrische fietsen? Wat zei de minister daarover onlangs?

Meest recente adviezen

CONTRACTEN OPSTELLEN

Concurrentiebeding: bruto terugvorderen?

Als een collega zijn niet-concurrentiebeding overtreedt, kunt u de betaalde vergoeding terugvorderen en een schadevergoeding vragen. Krijgt u die vergoeding dan bruto of netto terugbetaald? Wat bepaalt u daarover het beste in de arbeidsovereenkomst?

SOCIALE VERKIEZINGEN

Wat kunt u nog doen als een beschermde werknemer het te bont maakt?

Na de sociale verkiezingen gebeurt het wel vaker dat een beschermde werknemer het te bont begint te maken. Wat houdt de ontslagbescherming dan in en hoeveel kost een ontslag u? Wanneer is een ontslag om dringende redenen of om technische en economische redenen toch mogelijk? En waarom gaat u beter niet in op de vraag van een beschermde werknemer om hem te ontslaan, bv. om in een SWT te stappen?

LOONOPTIMALISATIE

Als een fiets fiscaal geen fiets meer is...

Een fiets ter beschikking stellen is een fiscaal voordelige manier van verlonen. Wat zijn de voorwaarden om kosten van een fiets voor 120% af te trekken? Wanneer is er voor de gebruiker geen privé belastbaar voordeel? Mag u dan ook nog een fietsvergoeding toekennen? En gelden die regels ook altijd voor elektrische fietsen? Wat zei de minister daarover onlangs?

LOONOPTIMALISATIE

Fiscaal voordelig een buitenlands kaderlid aanwerven?

De fiscus heeft onlangs aangekondigd dat hij de aangifte van personen die het bijzonder aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden genieten, met bijzondere aandacht zal controleren. Waarom is dat fiscale gunstregime zo aantrekkelijk en wat zijn de toepassingsvoorwaarden? Kan een Belgisch bedrijf dat internationaal actief is het gunstregime ook toepassen als het een buitenlands kaderlid aanwerft?

Geactualiseerd op: 28.07.2016

Meer van Indicator

indicator